Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Cơ quan: Sở Y tế
Nội dung:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở đề nghị công bố đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV gửi hồ sơ về bộ phận “một cửa” của Sở Y tế.

- Địa chỉ: 808 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết phiếu tiếp nhận hồ sơ;

+ Nếu hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ: Hướng dẫn cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Y tế có văn bản trả lời Cơ sở đề nghị công bố đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV.

Bước 4: Ngay sau khi có thông báo,Sở Y tế đăng tải văn bản Công bố đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV trên Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV (theo mẫu).

- Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các cơ sở y tế của nhà nước.

- Danh sách nhân sự của phòng xét nghiệm (theo mẫu), kèm theo bản sao giấy chứng nhận đã qua tập huấn về xét nghiệm HIV của các cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định cấp hoặc có giấy xác nhận đã qua đào tạo, tập huấn về xét nghiệm HIV do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm mà người đó được giao thực hiện. Đối với phòng xét nghiệm thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của các nhân viên phòng xét nghiệm.

- Bản kê khai cơ sở vật chất kèm theo sơ đồ mặt bằng nơi thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV của cơ sở được đóng dấu và có chữ ký của người đứng đầu cơ sở.

- Bản kê khai trang thiết bị y tế của phòng xét nghiệm (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cơ sở, Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Sở Y tế

Kết quả thực hiện

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV trên Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế   

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV (Phụ lục 1, Thông tư số 15/2013/TT-BYT ngày 24/5/2013 của Bộ Y tế);

- Bản kê khai nhân sự cho xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm (Phụ lục 2, Thông tư số 15/2013/TT-BYT ngày 24/5/2013 của Bộ Y tế);

- Bản kê khai trang thiết bị cho xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm(Phụ lục 3, Thông tư số 15/2013/TT-BYT ngày 24/5/2013 của Bộ Y tế).

Yêu cầu, điều kiện

Điều kiện đối với cơ sở thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV:

1. Nhân sự:

Có ít nhất 01 nhân viên xét nghiệm đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Có chứng chỉ hành nghề thuộc phạm vi chuyên môn về xét nghiệm;

b) Được tập huấn về kỹ thuật xét nghiệm HIV.

2. Có trang thiết bị xét nghiệm và bảo quản sinh phẩm, mẫu bệnh phẩm phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm HIV mà cơ sở đó thực hiện.

3. Cơ sở vật chất đáp ứng tối thiểu các điều kiện sau:

a) Khu vực thực hiện xét nghiệm sử dụng các vật liệu không thấm nước, chịu được nhiệt và các loại hóa chất ăn mòn. Bảo đảm ánh sáng, thoáng, sạch, tránh bụi, chống ẩm và có nước sạch;

b) Bàn xét nghiệm dễ làm sạch bằng các chất tẩy rửa thông thường, được đặt ở vị trí đủ ánh sáng và tránh luồng gió;

c) Có chỗ rửa tay;

d) Có phương tiện hoặc biện pháp xử lý chất thải trước khi chuyển vào nơi chứa chất thải chung.

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 15/2013/TT-BYT ngày 24/5/2013 của Bộ Y tế.

- Thông tư số 42/2013/TT-BYT ngày 29/12/2013 của Bộ Y tế.

Tải về các biểu mẫu

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC