STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 783/QĐ-SYT 28/11/2023 Quyết định cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà (MEDLACTEC KON TUM)
2 773/QĐ-SYT 27/11/2023 Quyết định Về việc điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đợt 13 năm 2023
3 777/QĐ-SYT 27/11/2023 Quyết định cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Nha khoa Nụ cười)
4 767/QĐ-SYT 22/11/2023 Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 10 năm 2023
5 4060/SYT-NVYD 16/11/2023 V/v tăng cường công tác điều trị Sốt xuất huyết Dengue
6 738/QĐ-SYT 15/11/2023 Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (A Cường)
7 742/QĐ-SYT 15/11/2023 Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 18 năm 2023
8 734/QĐ-SYT 14/11/2023 Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh khi thay đổi địa điểm đối với Phòng khám nhi bác sỹ Thủy
9 734/QĐ-SYT 14/11/2023 Quyết định cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Nha khoa Minh Tâm)
10 731/QĐ-SYT 12/11/2023 Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 12 năm 2023
11 636/QĐ-SYT 07/11/2023 Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 17 năm 2023
12 626/QĐ-SYT 06/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông
13 627/QĐ-SYT 06/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Trạm Y tế xã Đăk Ui thuộc Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà
14 621/QĐ-SYT 03/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế tỉnh Kon Tum do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
15 616/QĐ-SYT 01/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Quầy thuốc Lợi)
16 613/QĐ-SYT 31/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Y tế
17 614/QĐ-SYT 31/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (Nhà thuốc Ngọc Nhân)
18 602/QĐ-SYT 27/10/2023 Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh khi thay đổi địa điểm đối với Cơ sở dịch vụ y tế Hoàng Diệu
19 599/QĐ-SYT 27/10/2023 Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh khi thay đổi địa điểm đối với Nha khoa Hạnh Phúc
20 600/QĐ-SYT 27/10/2023 Về việc cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Nha khoa Sanh)
21 601/QĐ-SYT 27/10/2023 Quyết định cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc (Quầy thuốc BV Mắt Kon Tum)
22 592/QĐ-SYT 20/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Hoàng Yến)
23 591/QĐ-SYT 20/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Đào Thị Tuyến Mai)
24 593/QĐ-SYT 20/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 16 năm 2023
25 590/QĐ-SYT 19/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 9 năm 2023
26 586/QĐ-SYT 16/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 15 năm 2023
27 580/QĐ-SYT 12/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (QUẦY THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI)
28 564/QĐ-SYT 06/10/2023 Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Rạng Ngời
29 556/QĐ-SYT 05/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Phòng khám răng hàm mặt bác sỹ Điều
30 552/QĐ-SYT 04/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 14 năm 2023
31 550/QĐ-SYT 03/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (Quầy thuốc hoài sương)
32 547/QĐ-SYT 02/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”
33 538/QĐ-SYT 28/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 11 năm 2023
34 533/QĐ-SYT 26/09/2023 Quyết định Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Trạm Y tế phường Lê Lợi thuộc Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum
35 534/QĐ-SYT 26/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Trạm Y tế xã Hiếu thuộc Trung tâm Y tế huyện Kon Plông
36 3191/SYT-NVYD 20/09/2023 Về việc thông báo danh mục 57 thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 4-Năm 2023
37 3161/SYT-NVYD 18/09/2023 V/v thông báo danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học thay đổi, bổ sung thông tin thuốc Đợt 3 - năm 2023
38 521/QĐ-SYT 18/09/2023 Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lê Thị Xuân)
39 512/QĐ-SYT 13/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 8 năm 2023
40 511/QĐ-SYT 13/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 13 năm 2023
41 2934/SYT-NVYD 30/08/2023 V/v thực hiện các hướng dẫn Quy trình khám bệnh, chữa bệnh và Quy trình xét nghiệm
42 478/QĐ-SYT 25/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh khi thay đổi địa điểm đối với Nha khoa Đức Vinh
43 481/QĐ-SYT 25/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Quầy thuốc Mai)
44 471/QĐ-SYT 24/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám Hà Sơn)
45 472/QĐ-SYT 24/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám CK sản BS Quyền)
46 473/QĐ-SYT 24/08/2023 QUYẾT ĐỊNHvề việc phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh lần đầu áp dụng tại Phòng xét nghiệm Cử nhân Lĩnh
47 463/QĐ-SYT 22/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đợt 10 năm 2023
48 460/QĐ-SYT 21/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnhđợt 12 năm 2023
49 455/QĐ-SYT 14/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 7 năm 2023
50 457/QĐ-SYT 14/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Trung tâm Giám định y khoa
DỊCH VỤ CÔNG
 
Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay3,757
  • Tháng hiện tại4,135
  • Tổng lượt truy cập4,193,571
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

783/QĐ-SYT

Quyết định cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà (MEDLACTEC KON TUM)

Thời gian đăng: 28/11/2023

lượt xem: 49 | lượt tải:13

773/QĐ-SYT

Quyết định Về việc điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đợt 13 năm 2023

Thời gian đăng: 26/11/2023

lượt xem: 42 | lượt tải:20

777/QĐ-SYT

Quyết định cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Nha khoa Nụ cười)

Thời gian đăng: 26/11/2023

lượt xem: 62 | lượt tải:17

767/QĐ-SYT

Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 10 năm 2023

Thời gian đăng: 26/11/2023

lượt xem: 31 | lượt tải:15

4060/SYT-NVYD

V/v tăng cường công tác điều trị Sốt xuất huyết Dengue

Thời gian đăng: 16/11/2023

lượt xem: 135 | lượt tải:29
 
 
Cau chuyen CDS