STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 620/QĐ-SYT 21/07/2021 Về việc thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Đoàn Thị Sen)
2 621/QĐ-SYT 21/07/2021 Về việc thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Phan Thị Ái Vân)
3 622/QĐ-SYT 21/07/2021 Về việc thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Y Vân Huyền)
4 3217/KH-SYT 19/07/2021 Triển khai tiêm (đợt 3) vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5 3228/SYT-NVYD 19/07/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư 10/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế
6 614/QĐ-SYT 16/07/2021 Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 07 năm 2021
7 613/QĐ-SYT 15/07/2021 Về việc cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho 09 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế huyện Kon Plông
8 612/QĐ-SYT 14/07/2021 về việc phân công nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm của Sở Y tế
9 2974/SYT-NVYD 06/07/2021 V/v đính chính tên gọi địa danh hành chính cấp huyện tại Công văn số 2959/SYT-NVYD ngày 05/7/2021
10 2961/SYT-NVYD 05/07/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế
11 2959/SYT-NVYD 05/07/2021 V/v thông báo danh sách các xã thuộc tỉnh Kon Tum giáp ranh với các xã thuộc tỉnh giáp ranh
12 2939/TB-SYT 04/07/2021 Quy định tạm thời về cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13 597/QĐ-SYT 01/07/2021 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở Y tế tỉnh Kon Tum
14 581/QĐ-SYT 28/06/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Y Hà)
15 582/QĐ-SYT 28/06/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trần Thị Thu MInh)
16 583/QĐ-SYT 28/06/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phan MInh Tuấn)
17 580/QĐ-SYT 28/06/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Nguyễn Quang Trí)
18 584/QĐ-SYT 28/06/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Mai Thị Tường Vi)
19 578/QĐ-SYT 25/06/2021 Về việc cấp và cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 06 năm 2021
20 577/QĐ-SYT 23/06/2021 Về việc hủy Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trần Thị Thanh Yến)
21 2710/SYT-NVYD 22/06/2021 V/v góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh
22 576/QĐ-SYT 22/06/2021 Ban hành quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Sở Y tế
23 2731/SYT-NVYD 22/06/2021 V/v xin y kiế gó y dư thả Phương á sắp xế, sử dụng cá cơ sở CLTT tại cá huyện, thành phố
24 2738/SYT-NVYD 22/06/2021 V/v tăng cường phối hợp quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh Kon Tum
25 2624/SYT-NVYD 17/06/2021 V/v lập kế hoạch tiếp nhận, quản lý sử dụng, điều tiết và thanh quyết toán thuốc Avonza và Acriptega do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả năm 2021
26 566/QĐ-SYT 17/06/2021 Về việc cấp và điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đợt 05 năm 2021
27 567/QĐ-SYT 17/06/2021 Về việc cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho 09 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei
28 2653/SYT-NVYD 17/06/2021 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025
29 564/QĐ-SYT 16/06/2021 Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 06 năm 2021
30 2607/SYT-NVYD 16/06/2021 V/v khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng (đợt 2) vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
31 2566/SYT-NVYD 14/06/2021 V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
32 556/QĐ-SYT 07/06/2021 Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Nha khoa Sài Gòn No.1 do thay đổi địa điểm
33 2413/SYT-NVYD 04/06/2021 V/v triển khai tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (đợt 2) cho lực lượng Công an, Bộ đội
34 550/QĐ-SYT 03/06/2021 Về việc thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (cơ sở Thế giới Mắt kính)
35 2371/SYT-NVYD 02/06/2021 V/v tăng cường quản lý, rà soát các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các phòng khám, nhà thuốc
36 2339/CV-BCĐ 31/05/2021 V/v mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống dịch COVID-19
37 2297/KH-SYT 29/05/2021 Triển khai tiêm (đợt 2) vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cho đối tượng ưu tiên, miễn phí vắc xin)
38 2276/SYT-NVYD 28/05/2021 V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc vi phạm chất lượng mức độ 3
39 545/QĐ-SYT 28/05/2021 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 05 năm 2021
40 2256/SYT-NVYD 27/05/2021 V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
41 2259/SYT-NVYD 27/05/2021 V/v triển khai hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2021
42 2263/SYT-NVYD 27/05/2021 V/v kiểm tra, thu hồi và xử lý thuốc Cortibion là hàng giả, hàng nhái không rõ nguồn gốc
43 2254/SYT-NVYD 27/05/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2394/QĐ-BYT ngày 14/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật thiết lập và
vận hành Ngân hàng sữa mẹ”
44 2214/SYT-TCHC 25/05/2021 V/v triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 212-TB/TU ngày 21/5/2021
45 529/QĐ-SYT 22/05/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (An Thị Diệu Thương)
46 525/QĐ-SYT 22/05/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Đặng Văn Long)
47 530/QĐ-SYT 22/05/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Khúc Thị Thơm)
48 522/QĐ-SYT 22/05/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lê Đình Thiết)
49 527/QĐ-SYT 22/05/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lê Thị Thạc)
50 523/QĐ-SYT 22/05/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Nguyễn Đình Nam)
DỊCH VỤ CÔNG
 
Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay1,295
  • Tháng hiện tại68,742
  • Tổng lượt truy cập298,060
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

620/QĐ-SYT

Về việc thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Đoàn Thị Sen)

Thời gian đăng: 20/07/2021

lượt xem: 53 | lượt tải:30

621/QĐ-SYT

Về việc thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Phan Thị Ái Vân)

Thời gian đăng: 20/07/2021

lượt xem: 106 | lượt tải:59

622/QĐ-SYT

Về việc thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Y Vân Huyền)

Thời gian đăng: 20/07/2021

lượt xem: 64 | lượt tải:13

3217/KH-SYT

Kế hoạch Triển khai tiêm (đợt 3) vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thời gian đăng: 19/07/2021

lượt xem: 179 | lượt tải:93

3228/SYT-NVYD

V/v triển khai thực hiện Thông tư 10/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Thời gian đăng: 19/07/2021

lượt xem: 101 | lượt tải:134