STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1281/QĐ-SYT 22/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Chứng chỉ hành nghề dược (Lê Thị Mỹ Hà)
2 3976/TB-SYT 22/09/2022 Thông báo lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện thẩm định giá thiết bị để thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp BV Đa khoa tỉnh Kon Tum từ BV hạng II lên BV hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2)
3 1279/QĐ-SYT 21/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 13 năm 2022
4 1282/QĐ-SYT 21/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đợt 09 năm 2022
5 1280/QĐ-SYT 21/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lê Đức Biên)
6 1275/QĐ-SYT 19/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 11 năm 2022
7 1276/QĐ-SYT 19/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”
8 3908/QĐ-SYT 18/09/2022 V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
9 3887/SYT-NVYD 15/09/2022 V/v chủ động mua sắm thuốc thuộc DM thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá tại Thông tư số 15/2020/TT-BYT
10 3716/TB-SYT 04/09/2022 THÔNG BÁO cập nhật dữ liệu tỷ lệ cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cập nhật đến ngày 31/8/2022)
11 3724/SYT-NVYD 04/09/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu các thuốc thuộc danh mục đàm phán giá quý II năm 2022
12 3703/SYT-NVYD 30/08/2022 V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
13 1242/QĐ-SYT 30/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 12 năm 2022
14 1237/QĐ-SYT 29/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho 04 trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy
15 3648/KH-SYt 28/08/2022 KẾ HOẠCH Triển khai uống bổ sung vắc xin bại liệt (bOPV) cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
16 3661/SYT-NVYD 28/08/2022 V/v chấn chỉnh việc đăng ký, thay đổi danh sách nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
17 3610/SYT-NVYD 24/08/2022 V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
18 3612/SYT-NVYD 24/08/2022 V/v phối hợp báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm
19 1224/QĐ-SYT 24/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược đợt 08 năm 2022
20 3570/SYT-NVYD 22/08/2022 V/v thông báo mẫu sản phẩm Ophazidon giả số lô: 290621, 390721, 540921, 691121
21 1220/QĐ-SYT 21/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
22 1223/QĐ-SYT 21/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”
23 3500/SYT-NVYD 17/08/2022 V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
24 1196/QĐ-SYT 17/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho Trung tâm Y tế huyện Kon Plông
25 1197/QĐ-SYT 17/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi
26 1199/QĐ-SYT 17/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”
27 3479/SYT-NVYD 16/08/2022 V/v thông báo thu hồi thuốc Cefuroxim 500mg giả
28 1194/QĐ-SYT 16/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho Trung tâm Giám định y khoa
29 1193/QĐ-SYT 15/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 10 năm 2022
30 1192/QĐ-SYT 14/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 11 năm 2022
31 3397/SYT-TCHC 09/08/2022 V/v tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 50/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
32 459/QĐ-SYT 07/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Quầy thuốc Thúy Hiệp)
33 548/QĐ-SYT 07/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum
34 377/QĐ-SYT 04/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Sa nhân tím Kon Tum
35 378/QĐ-SYT 04/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Đinh lăng Kon Tum
36 379/QĐ-SYT 04/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Nấm linh chi Kon Tum
37 380/QĐ-SYT 04/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến Kon Tum
38 381/QĐ-SYT 04/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Ngũ vị tử Kon Tum
39 382/QĐ-SYT 04/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Đương quy Kon Tum
40 383/QĐ-SYT 04/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Đảng sâm Kon Tum
41 374/QĐ-SYT 03/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người
chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho 03 trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai
42 375/QĐ-SYT 03/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Chứng chỉ hành nghề dược (Ngô Thị Phương Dung và Nguyễn Thế Tuấn)
43 376/QĐ-SYT 03/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp mới, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược đợt 07 năm 2022
44 373/QĐ-SYT 02/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 10 năm 2022
45 372/QĐ-SYT 01/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
46 3274/SYT-NVYD 31/07/2022 V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, chưa được phép lưu hành
47 3265/SYT-NVYD 31/07/2022 V/v thông báo thuốc giả Salonpas Gel
48 369/QĐ-SYT 31/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”
49 371/QĐ-SYT 31/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh danh sách đào tạo trình độ sau đại học đối với viên chức Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô năm 2022
50 370/QĐ-SYT 31/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Y tế tỉnh Kon Tum
DỊCH VỤ CÔNG
 
Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay3,978
  • Tháng hiện tại112,910
  • Tổng lượt truy cập2,183,070
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1281/QĐ-SYT

QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Chứng chỉ hành nghề dược (Lê Thị Mỹ Hà)

Thời gian đăng: 22/09/2022

lượt xem: 87 | lượt tải:18

3976/TB-SYT

Thông báo lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện thẩm định giá thiết bị để thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp BV Đa khoa tỉnh Kon Tum từ BV hạng II lên BV hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2)

Thời gian đăng: 25/09/2022

lượt xem: 23 | lượt tải:0

1279/QĐ-SYT

QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 13 năm 2022

Thời gian đăng: 21/09/2022

lượt xem: 56 | lượt tải:19

1282/QĐ-SYT

QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đợt 09 năm 2022

Thời gian đăng: 23/09/2022

lượt xem: 42 | lượt tải:13

1280/QĐ-SYT

QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lê Đức Biên)

Thời gian đăng: 23/09/2022

lượt xem: 86 | lượt tải:12