Danh sách các đơn vị công bố về lĩnh vực trang thiết bị y tế

Thứ năm - 16/12/2021 02:55
STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái
1 000.00.16.H34-220725-0001 220000016/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 27/07/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 765   Còn hiệu lực
2 000.00.16.H34-220627-0001 220000015/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 04/07/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 795   Còn hiệu lực
3 000.00.16.H34-220622-0001 220000014/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 04/07/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 786   Còn hiệu lực
4 000.00.16.H34-220413-0001 220000013/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 22/04/2022
NHÀ THUỐC QUẢNG THÀNH   Còn hiệu lực
5 000.00.16.H34-220316-0001 220000012/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 19/03/2022
NGUYỄN PHÙNG TÚ ANH   Còn hiệu lực
6 000.00.16.H34-220302-0001 220000011/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 03/03/2022
PHƯƠNG TUYẾN   Còn hiệu lực
7 000.00.16.H34-220224-0001 220000010/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 01/03/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 537   Còn hiệu lực
8 000.00.16.H34-220223-0001 220000009/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 25/02/2022
NHÀ THUỐC THẢO NGUYÊN   Còn hiệu lực
9 000.00.16.H34-220222-0001 220000008/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 23/02/2022
ĐINH THỊ QUỲNH VÂN   Còn hiệu lực
10 000.00.16.H34-220214-0002 220000007/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 14/02/2022
NHÀ THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 12   Còn hiệu lực
11 000.00.16.H34-220214-0001 220000006/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 14/02/2022
NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN GIA AN   Còn hiệu lực
12 000.00.16.H34-220111-0001 220000005/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 11/01/2022
NHÀ THUỐC TÂY HOÀNG ANH   Còn hiệu lực
13 000.00.16.H34-220110-0002 220000004/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 10/01/2022
NHÀ THUỐC TRANG HƯỞNG   Còn hiệu lực
14 000.00.16.H34-220110-0001 220000003/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 10/01/2022
NHÀ THUỐC THU HÀ   Còn hiệu lực
15 000.00.16.H34-220107-0001 220000002/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 07/01/2022
NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM   Còn hiệu lực
16 000.00.16.H34-220106-0001 220000001/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 07/01/2022
HỘ KINH DOAN NHÀ THUỐC TÂM AN   Còn hiệu lực
17 000.00.16.H34-210924-0001 210000001/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D (2021)
Ngày công bố: 22/10/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 132   Còn hiệu lực
18 000.00.16.H34-210505-0001 210000001/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A (2021)
Ngày công bố: 11/05/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Bàn phẫu thuật Còn hiệu lực
19 000.00.16.H34-200922-0001 200000005/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A (2021)
Ngày công bố: 06/10/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Nôi em bé Còn hiệu lực
20 000.00.16.H34-200922-0002 200000006/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A (2021)
Ngày công bố: 06/10/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Xe đẩy dụng cụ Còn hiệu lực
21 000.00.16.H34-200911-0001 200000004/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A (2021)
Ngày công bố: 17/09/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ KON TUM Đèn mổ treo trần Còn hiệu lực
22 000.00.16.H34-200803-0002 200000002/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A (2021)
Ngày công bố: 12/08/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ KON TUM Máy tra dầu tay khoan Còn hiệu lực
23 000.00.16.H34-200803-0001 200000003/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A (2021)
Ngày công bố: 12/08/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ KON TUM Đèn tẩy trắng răng Còn hiệu lực
24 000.00.16.H34-200724-0001 200000001/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A (2021)
Ngày công bố: 04/08/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Bàn phẫu thuật Còn hiệu lực
25 19000001/HSCBA-KY 190000001/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A (2021)
Ngày công bố: 13/11/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Bàn khám phụ khoa Còn hiệu lực
26 19000002/HSCBA-KY 190000002/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A (2021)
Ngày công bố: 13/11/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Bàn sanh Còn hiệu lực
27 19000003/HSCBA-KY 190000003/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A (2021)
Ngày công bố: 13/11/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Cáng đẩy bệnh nhân Còn hiệu lực
28 19000004/HSCBA-KY 190000004/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A (2021)
Ngày công bố: 13/11/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Xe tiêm thuốc Còn hiệu lực
29 19000005/HSCBA-KY 190000005/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A (2021)
Ngày công bố: 13/11/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM giường điện 3 chức năng Còn hiệu lực
30 19000006/HSCBA-KY 190000006/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A (2021)
Ngày công bố: 13/11/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Giường tay quay Còn hiệu lực
31 18000001/HSCBMB-KY 180000001/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D (2021)
Ngày công bố: 10/05/2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM   Còn hiệu lực

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 
DỊCH VỤ CÔNG
 
Ảnh hoạt động ngành Y tế

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế:

Thống kê
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay3,878
  • Tháng hiện tại158,640
  • Tổng lượt truy cập3,082,078
Banner dinh duong me va be
 
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

942/SYT-NVYD

V/v triển khai thực hiện Quyết định 1575/QĐ-BYT ngày 23/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Thời gian đăng: 30/03/2023

lượt xem: 30 | lượt tải:14

896/SYT-NVYD

V/v nhu cầu mua sắm thuốc tập trung cấp Quốc gia năm 2023 do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thực hiện

Thời gian đăng: 28/03/2023

lượt xem: 71 | lượt tải:18

160/QĐ-SYT

QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Thời gian đăng: 26/03/2023

lượt xem: 232 | lượt tải:13

606/TB-SYT

THÔNG BÁO Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trái phép trên địa bàn thành phố Kon Tum

Thời gian đăng: 05/03/2023

lượt xem: 1115 | lượt tải:70

61/QĐ-SYT

Quyết định ban hành Chương trình hành động của Ngành Y tế về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Thời gian đăng: 28/03/2023

lượt xem: 34 | lượt tải:0