Danh sách cơ sở hành nghề dược huyện Đăk Glei

Thứ hai - 25/07/2022 04:29
STT Tên cơ sở Người chịu trách nhiệm chuyên môn Số CCHN Địa điểm kinh doanh Loại hình kinh doanh Số GCN ĐKKD Ngày cấp Ghi chú
1 Quầy thuốc Quỳnh Trang Trần Thị Quỳnh Trang 188/KT-CCHND 553 Hùng Vương, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 184/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
2 Quầy thuốc Hoài Thu Nguyễn Thị Hoài Thu 376/KT-CCHND Thôn 14B, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 322/ĐKKDD-KT 13/09/2017  
3 Quầy thuốc Thanh Tú Nguyễn Thị Hường 216/KT-CCHND Thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 43/ĐKKDD-KT 13/09/2017  
4 Quầy thuốc Tuệ Linh Phạm Thị Hạt 173/KT-CCHND Thôn 14A, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 204/ĐKKDD-KT 13/09/2017  
5 Quầy thuốc Thanh Lê Hoàng Minh Đức 358/KT-CCHND Thôn 14A, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 320/ĐKKDD-KT 13/09/2017  
6 Quầy thuốc Y Tam Y Tam 351/KT-CCHND Thôn Nú Kon, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 319/ĐKKDD-KT 13/09/2017  
7 Quầy thuốc Y Nhường Y Nhường 448/CCHN-D-SYT-KT Thôn Đăk Wấk, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 356/ĐKKDD-KT 28/12/2017 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 480/QĐ-SYT, 30/4/2021 
8 Quầy thuốc Hùng Oanh Trần Mạnh Hùng 437/CCHN-D-SYT-KT Thôn Kon Brỏi, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 355/ĐKKDD-KT 28/12/2017  
9 Quầy thuốc Trúc Huỳnh Thị Trúc 333/KT-CCHND Thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 369/ĐKKDD-KT 23/01/2018  
10 Quầy thuốc Quỳnh Tú Phạm Dung Tú 430/CCHN-D-SYT-KT 489 Hùng Vương, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 368/ĐKKDD-KT 23/01/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 1199/QĐ-SYT, 18/8/2022 
11 Phòng khám bác sỹ Nguyễn Ngọc Thuần Cao Thanh Cường 465/KT-CCHND Thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 384/ĐKKDD-KT 11/04/2018  
12 Quầy thuốc Diễm Võ Thị Thu Diễm 460/CCHN-D-SYT-KT Thôn Broong Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 383/ĐKKDD-KT 11/04/2018  
13 Quầy thuốc số 90 Sơ Hương 370/KT-CCHND Thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 395/ĐKKDD-KT 01/06/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 503/QĐ-SYT, 11/5/2021  
14 Quầy thuốc Quỳnh Tú (thay cho tên CS: Quầy thuốc số 13) Phạm Dung Tú (thay cho Trần Thị Dinh) 430/CCH
N-DSYT-KT, 06/10/2017
511 Hùng Vương, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 403/ĐKKDD-KT 19/07/2018 Thay đổi người phụ trách chuyên môn, tên cơ sở tại QĐ 1220/QĐ-SYT)
15 Quầy thuốc Hiền Cao Thị Hiền 489/CCHN-D-SYT-KT Thôn Đăk Ák, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 410/ĐKKDD-KT 21/09/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 130/QĐ-SYT, 13/4/2022 
16 Quầy thuốc Thanh Sơn Mai Thanh Sơn 499/CCHN-D-SYT-KT 646 Hùng Vương, thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 419/ĐKKDD-KT 19/10/2018  
17 Quầy thuốc Bảo Uyên Đinh Thị Hòa 285/KT-CCHND 317 Hùng Vương, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 437/ĐKKDD-KT 26/01/2019  
18 Quầy thuốc Tường Vy Trần Thị Việt Trinh 542/CCHN-D-SYT-KT Thôn Tân Đum, xã Xốp, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 473/ĐKKDD-KT 25/07/2019  
19 Quầy thuốc tây Ngọc Huê Trần Thị Huê 306/KT-CCHND Thôn Măng Lon, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 481/ĐKKDD-KT 29/08/2019  
20 Quầy thuốc Ngọc Danh Hán Thị Loan 454/CCHN-D-SYT-KT Thôn Pêng Sal Pêng, xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 484/ĐKKDD-KT 24/09/2019 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 1530/QĐ-SYT, 19/12/2022  
21 Quầy thuốc Ánh Tứ Lê Thị Hiên 346/KT-CCHND Thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 493/ĐKKDD-KT 21/10/2019 Đã thu hồi Giấy phép hoạt động tại QĐ  66/QĐ-SYT ngày 06/02/2024 
22 Quầy thuốc Tuấn Oanh Lê Thị Thu Nga 252/KT-CCHND 361 Hùng Vương, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 533/ĐKKDD-KT 03/01/2020  
23 Quầy thuốc Phương Thảo Y Nguyệt 600/CCHN-D-SYT-KT Thôn Vai Trang, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 531/ĐKKDD-KT 03/01/2020 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 547/QĐ-SYT, 02/10/2023  
24 Quầy thuốc Hoài Thương Nguyễn Thị Hoài Thương 4998/CCHN-DSYT-ĐNAI, 01/3/2021 Thôn Kon Bong, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 615/ĐKKDD-KT 22/4/2021 467/QĐ-SYT
25 Quầy thuốc số 166 Nguyễn Vỹ Luận 364/KT-CCHND, 07/12/2016 166 Hùng Vương, thôn 14A, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 623/ĐKKDD-KT 16/05/2021 509/QĐ-SYT
26 Quầy thuốc Bảo An Hoàng Thị Hạnh 104/KTCCHND, 20/5/2014 Thôn 14B, xã Đăk Pek, huyện Đắk Glei Quầy thuốc 633/ĐKKDD- 14/10/2021 812/QĐ-SYT
27 Quầy thuốc Ái Nhung Nguyễn Thị Xuân Hiệp 64/KTCCHND, 16/10/2013 389 Hùng Vương, thôn Đăk Xanh, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 640/ĐKKDD-KT 13/12/2021 951/QĐ-SYT
28 Quầy thuốc Hiền Bùi Thị Thu Hiền 5457/C CHN-DSYTĐNA, 07/6/2021 Thôn Đăk Ác, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 645/ĐKKDDKT 10/03/2022 97/QĐ-SYT
29 Nhà thuốc Thiện
Tâm
Võ Thị Thảo Hoa 649/CCH
N-DSYT-KT, 17/6/2020
Thôn 14B, xã Đăk Pek,
huyện Đăk Glei
Nhà thuốc 665/ĐKKDD-KT 16/8/2022 1193/QĐ-SYT
30 Nhà thuốc Hà
An
Hà Thị Thuận 622/CCH
N-DSYT-KT, 10/12/2019
424 Hùng Vương, thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Nhà thuốc 709/ĐKKDD-
KT
14/8/2023 455/QĐ-SYT
31 Quầy thuốc Hạnh An Đặng Thị
Hạnh
1159/CC
HN-DSYT-GL, 05/01/2023
Thôn Broong Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 722/ĐKKDD-
KT
30/01/2024 59/QĐ-SYT
32 Quầy thuốc Huyền Anh Đinh Văn
Thích
174/KTCCHND, 20/01/2015 Thôn Broong Mẹt, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, Quầy thuốc 723/ĐKKDD-
KT
30/01/2024 59/QĐ-SYT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 
 
Cau chuyen CDS
 
DỊCH VỤ CÔNG
 
Ảnh hoạt động ngành Y tế

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế:

Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay7,709
  • Tháng hiện tại7,709
  • Tổng lượt truy cập4,636,188
Banner dinh duong me va be
 
 
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

621/SYT-NVYD

V/v tăng cường quản lý, giám sát việc kê đơn thuốc, chỉ định trong khám, điều trị người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh

Thời gian đăng: 26/02/2024

lượt xem: 107 | lượt tải:15

73/QĐ-SYT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”

Thời gian đăng: 25/02/2024

lượt xem: 129 | lượt tải:14

69/QĐ-SYT

Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Thời gian đăng: 21/02/2024

lượt xem: 240 | lượt tải:42

66/QĐ-SYT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”

Thời gian đăng: 06/02/2024

lượt xem: 401 | lượt tải:25

433/QĐ-SYT

QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THUẬN HÒA (CƠ SỞ 2))

Thời gian đăng: 04/02/2024

lượt xem: 471 | lượt tải:27