Danh sách cơ sở hành nghề dược huyện Đăk Glei

Thứ hai - 25/07/2022 04:29
STT Tên cơ sở Người chịu trách nhiệm chuyên môn Số CCHN Địa điểm kinh doanh Loại hình kinh doanh Số GCN ĐKKD Ngày cấp Ghi chú
1 Quầy thuốc Quỳnh Trang Trần Thị Quỳnh Trang 188/KT-CCHND 553 Hùng Vương, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 184/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
2 Quầy thuốc Hoài Thu Nguyễn Thị Hoài Thu 376/KT-CCHND Thôn 14B, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 322/ĐKKDD-KT 13/09/2017  
3 Quầy thuốc Thanh Tú Nguyễn Thị Hường 216/KT-CCHND Thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 43/ĐKKDD-KT 13/09/2017  
4 Quầy thuốc Tuệ Linh Phạm Thị Hạt 173/KT-CCHND Thôn 14A, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 204/ĐKKDD-KT 13/09/2017  
5 Quầy thuốc Thanh Lê Hoàng Minh Đức 358/KT-CCHND Thôn 14A, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 320/ĐKKDD-KT 13/09/2017  
6 Quầy thuốc Y Tam Y Tam 351/KT-CCHND Thôn Nú Kon, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 319/ĐKKDD-KT 13/09/2017  Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 217/QĐ-SYT, 14/6/2024 
7 Quầy thuốc Y Nhường Y Nhường 448/CCHN-D-SYT-KT Thôn Đăk Wấk, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 356/ĐKKDD-KT 28/12/2017 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 480/QĐ-SYT, 30/4/2021 
8 Quầy thuốc Hùng Oanh Trần Mạnh Hùng 437/CCHN-D-SYT-KT Thôn Kon Brỏi, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 355/ĐKKDD-KT 28/12/2017  
9 Quầy thuốc Trúc Huỳnh Thị Trúc 333/KT-CCHND Thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 369/ĐKKDD-KT 23/01/2018  
10 Quầy thuốc Quỳnh Tú Phạm Dung Tú 430/CCHN-D-SYT-KT 489 Hùng Vương, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 368/ĐKKDD-KT 23/01/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 1199/QĐ-SYT, 18/8/2022 
11 Phòng khám bác sỹ Nguyễn Ngọc Thuần Cao Thanh Cường 465/KT-CCHND Thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 384/ĐKKDD-KT 11/04/2018  
12 Quầy thuốc Diễm Võ Thị Thu Diễm 460/CCHN-D-SYT-KT Thôn Broong Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 383/ĐKKDD-KT 11/04/2018  
13 Quầy thuốc số 90 Sơ Hương 370/KT-CCHND Thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 395/ĐKKDD-KT 01/06/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 503/QĐ-SYT, 11/5/2021  
14 Quầy thuốc Quỳnh Tú (thay cho tên CS: Quầy thuốc số 13) Phạm Dung Tú (thay cho Trần Thị Dinh) 430/CCH
N-DSYT-KT, 06/10/2017
511 Hùng Vương, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 403/ĐKKDD-KT 19/07/2018 Thay đổi người phụ trách chuyên môn, tên cơ sở tại QĐ 1220/QĐ-SYT)
15 Quầy thuốc Hiền Cao Thị Hiền 489/CCHN-D-SYT-KT Thôn Đăk Ák, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 410/ĐKKDD-KT 21/09/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 130/QĐ-SYT, 13/4/2022 
16 Quầy thuốc Thanh Sơn Mai Thanh Sơn 499/CCHN-D-SYT-KT 646 Hùng Vương, thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 419/ĐKKDD-KT 19/10/2018  
17 Quầy thuốc Bảo Uyên Đinh Thị Hòa 285/KT-CCHND 317 Hùng Vương, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 437/ĐKKDD-KT 26/01/2019  
18 Quầy thuốc Tường Vy Trần Thị Việt Trinh 542/CCHN-D-SYT-KT Thôn Tân Đum, xã Xốp, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 473/ĐKKDD-KT 25/07/2019  
19 Quầy thuốc tây Ngọc Huê Trần Thị Huê 306/KT-CCHND Thôn Măng Lon, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 481/ĐKKDD-KT 29/08/2019  
20 Quầy thuốc Ngọc Danh Hán Thị Loan 454/CCHN-D-SYT-KT Thôn Pêng Sal Pêng, xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 484/ĐKKDD-KT 24/09/2019 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 1530/QĐ-SYT, 19/12/2022  
21 Quầy thuốc Ánh Tứ Lê Thị Hiên 346/KT-CCHND Thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 493/ĐKKDD-KT 21/10/2019 Đã thu hồi Giấy phép hoạt động tại QĐ  66/QĐ-SYT ngày 06/02/2024 
22 Quầy thuốc Tuấn Oanh Lê Thị Thu Nga 252/KT-CCHND 361 Hùng Vương, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 533/ĐKKDD-KT 03/01/2020  
23 Quầy thuốc Phương Thảo Y Nguyệt 600/CCHN-D-SYT-KT Thôn Vai Trang, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 531/ĐKKDD-KT 03/01/2020 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 547/QĐ-SYT, 02/10/2023  
24 Quầy thuốc Hoài Thương Nguyễn Thị Hoài Thương 4998/CCHN-DSYT-ĐNAI, 01/3/2021 Thôn Kon Bong, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 615/ĐKKDD-KT 22/4/2021 467/QĐ-SYT
25 Quầy thuốc số 166 Nguyễn Vỹ Luận 364/KT-CCHND, 07/12/2016 166 Hùng Vương, thôn 14A, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 623/ĐKKDD-KT 16/05/2021 509/QĐ-SYT
26 Quầy thuốc Bảo An Hoàng Thị Hạnh 104/KTCCHND, 20/5/2014 Thôn 14B, xã Đăk Pek, huyện Đắk Glei Quầy thuốc 633/ĐKKDD- 14/10/2021 812/QĐ-SYT
27 Quầy thuốc Ái Nhung Nguyễn Thị Xuân Hiệp 64/KTCCHND, 16/10/2013 389 Hùng Vương, thôn Đăk Xanh, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 640/ĐKKDD-KT 13/12/2021 951/QĐ-SYT
28 Quầy thuốc Hiền Bùi Thị Thu Hiền 5457/C CHN-DSYTĐNA, 07/6/2021 Thôn Đăk Ác, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 645/ĐKKDDKT 10/03/2022 97/QĐ-SYT
29 Nhà thuốc Thiện
Tâm
Võ Thị Thảo Hoa 649/CCH
N-DSYT-KT, 17/6/2020
Thôn 14B, xã Đăk Pek,
huyện Đăk Glei
Nhà thuốc 665/ĐKKDD-KT 16/8/2022 1193/QĐ-SYT
30 Nhà thuốc Hà
An
Hà Thị Thuận 622/CCH
N-DSYT-KT, 10/12/2019
424 Hùng Vương, thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Nhà thuốc 709/ĐKKDD-
KT
14/8/2023 455/QĐ-SYT
31 Quầy thuốc Hạnh An Đặng Thị
Hạnh
1159/CC
HN-DSYT-GL, 05/01/2023
Thôn Broong Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Quầy thuốc 722/ĐKKDD-
KT
30/01/2024 59/QĐ-SYT
32 Quầy thuốc Huyền Anh Đinh Văn
Thích
174/KTCCHND, 20/01/2015 Thôn Broong Mẹt, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, Quầy thuốc 723/ĐKKDD-
KT
30/01/2024 59/QĐ-SYT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 
Cau chuyen CDS
 
BỘ PHÁP ĐIỂN
DỊCH VỤ CÔNG
 
Ảnh hoạt động ngành Y tế

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế:

Thống kê
  • Đang truy cập83
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm82
  • Hôm nay14,710
  • Tháng hiện tại190,784
  • Tổng lượt truy cập5,692,958
Banner dinh duong me va be
 
 
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

264/QĐ-SYT

Quyết định Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Tô Văn Tường)

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 141 | lượt tải:31

256/QĐ-SYT

Quyết định về việc điều chỉnh phạm vi hành nghề (Lê Thị Thu Tâm)

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 293 | lượt tải:51

255/QĐ-SYT

Quyết định về việc điều chỉnh phạm vi hành nghề (A Ngôn)

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 257 | lượt tải:41

257/QĐ-SYT

Quyết định Về việc điều chỉnh phạm vi hành nghề (Phan Tấn Phụng)

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 342 | lượt tải:45

253/QĐ-SYT

Quyết định Về việc cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 09 năm 2024

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 314 | lượt tải:52