Danh sách cơ sở hành nghề dược huyện Đăk Tô

Thứ hai - 25/07/2022 04:25
STT Tên cơ sở Người chịu trách nhiệm chuyên môn Số CCHN Địa điểm kinh doanh Loại hình kinh doanh Số GCN ĐKKD Ngày cấp Ghi chú
1 Quầy thuốc số 18 Bùi Thu Trang 300/KT-CCHND Khối phố 2, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 306/ĐKKDD-KT 17/08/2017  
2 Quầy thuốc Thanh Lài Bùi Thị Lài 95/KT-CCHND Thôn 01, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 174/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
3 Quầy thuốc số 16 Nguyễn Thị Thu Hà 393/CCHN-D-SYT-KT Chợ Đăk Tô, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 321/ĐKKDD-KT 13/09/2017  
4 Quầy thuốc số 18 Vũ Ngọc Tiến 384/CCHN-D-SYT-KT 266 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 326/ĐKKDD-KT 20/09/2017  Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 468/QĐ-SYT, 23/4/2021
5 Quầy thuốc số 63 Dương Thị Tám 198/KT-CCHND 468 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 325/ĐKKDD-KT 20/09/2017  Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 468/QĐ-SYT, 23/4/2021
6 Quầy thuốc số 83 Đinh Công Kiên 191/KT-CCHND 387 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 332/ĐKKDD-KT 06/10/2017  
7 Quầy thuốc Trúc Ly Lê Thị My 224/KT-CCHND Thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 331/ĐKKDD-KT 06/10/2017  Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 480/QĐ-SYT, 30/4/2021
8 Quầy thuốc Hoài 137 Nguyễn Thị Hoài 91/KT-CCHND Thôn 8, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 137/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
9 Quầy thuốc số 115 Hoàng Thị Thúy Hiềm 418/CCHN-D-SYT-KT Thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 343/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
10 Quầy thuốc Mỹ Thẩm Hoàng Thị Mỹ Thẩm 405/CCHN-D-SYT-KT Thôn 3, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 342/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
11 Quầy thuốc Trang Nguyễn Thị Đài Trang 389/CCHN-D-SYT-KT 326 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 341/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
12 Quầy thuốc Vũ Trần Công Vũ 80/KT-CCHND Thôn 2, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 167/ĐKKDD-KT 28/12/2017  
13 Quầy thuốc Minh Thùy Châu Thị Minh Thùy 404/CCHN-D-SYT-KT Đường Hùng Vương, Khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 364/ĐKKDD-KT 28/12/2017  
14 Quầy thuốc số 17 Lê Phạm Thị Thanh Hà 443/CCHN-D-SYT-KT Thôn 7, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 361/ĐKKDD-KT 28/12/2017  
15 Quầy thuốc số 15 Nguyễn Thị Thanh Huyền 458/CCHN-D-SYT-KT Số nhà 46, Đường 24/4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 377/ĐKKDD-KT 12/02/2018  
16 Quầy thuốc Vân Tuyền Huỳnh Thị Vân Tuyền 451/CCHN-D-SYT-KT Thôn 1, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 396/ĐKKDD-KT 01/06/2018  
17 Quầy thuốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô Lê Thị Kiều 214/KT-CCHND Khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 02/ĐKKDD-KT 19/07/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 112/QĐ-SYT, 25/3/2022 
18 Quầy thuốc số 207 Nguyễn Thị Thu 201/KT-CCHND 90A Hùng Vương,  thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 441/ĐKKDD-KT 12/03/2019  
19 Quầy thuốc Thùy Dung Nguyễn Thị Thùy Dung 166/KT-CCHND, 01/12/2014 33 Đường 24/4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc   24/04/2019 Đã thu hồi GCN kinh doanh tại QĐ 1530/QĐ-SYT, 19/12/2022
20 Quầy thuốc Tam Nguyên Phạm Thị Ngọc Duyên 272/KT-CCHND Thôn Đăk Trăm, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 456/ĐKKDD-KT 22/05/2019  
21 Quầy thuốc Hoàng Anh Nguyễn Văn Hưởng 31/KT-CCHND 285 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 491/ĐKKDD-KT 10/10/2019  
22 Quầy thuốc Trà My Châu Thị Trà My 245/KT-CCHND Đường Nguyễn Văn Cừ, Khối 5, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 495/ĐKKDD-KT 21/10/2019  
23 Quầy thuốc Doanh nghiệp số 25 Hà Thị Kiều Lệ 138/KT-CCHND Khối 4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 508/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
24 Quầy thuốc Mỹ Lai Lê Thị Mỹ Lai 568/CCHN-D-SYT-KT 468 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 532/ĐKKDD-KT 03/01/2020  
25 Quầy thuốc Ngô Tho Phạm Thị Tuấn Oanh 372/KT-CCHND Thôn 8, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 536/ĐKKDD-KT 21/01/2020  
26 Nhà thuốc Đức Trung Y Thắm 545/CCHN-D-SYT-KT 237 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Nhà thuốc 552/ĐKKDD-KT 27/02/2020  
27 Quầy thuốc Thảo Nguyên Phạm Thị Lan 588/CCHN-D-SYT-KT 262 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 545/ĐKKDD-KT 27/02/2020  
28 Nhà thuốc Nhơn Nguyễn Nguyễn Thị Nhơn 0774/CCHN-D-SYT-ĐNA 334 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Nhà thuốc 563/ĐKKDD-KT 08/06/2020  
29 Quầy thuốc Minh Thư Đặng Thị Minh Thư 635/CCHN-D-SYT-KT Thôn 3, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 566/ĐKKDD-KT 18/07/2020  
30 Quầy thuốc số 65 Trần Thùy Dung 01/KT-CCHND, 24/5/2013 406 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô thay đổi địa điểm về 211 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô từ 15/01/2023 Quầy thuốc 586/ĐKKDD-KT 09/10/2020 Thay đổi địa điểm KD tại QĐ 02/QĐ-SYT , 15/01/2023 
31 Quầy thuốc 24 giờ Nguyễn Thị Hoa 685/KTCCHND, 19/01/2021 Đường Đinh Núp, Khối 5, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 613/ĐKKDD-KT 22/4/2021 467/QĐ-SYT
32 Quầy thuốc Anh Khôi Phạm Thị Hà Ngọc 688/CCHN-D-SYT, 04/4/2021 Thôn 5, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 620/ĐKKDD-KT 16/05/2021 509/QĐ-SYT
33 Nhà thuốc 138 Bùi Thị Thùy Trang 693/CCHN-DSYTKT, 22/5/2021 138 Hùng Vương, khối 4, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô Nhà thuốc 642/ĐKKDD-KT 12/01/2022 13/QĐ-SYT
34 Quầy thuốc Thanh Thúy Nguyễn Thị Kim Thúy 1061/CC HN-DSYT-QT, 12/5/2021 Thôn 4, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 654/ĐKKDD-KT 09/06/2022 234/QĐ-SYT
35 Quầy thuốc Vy Thuy Y Thuy 297/CCH N-DSYT-KT, 19/01/2021 Thôn Đăk Trăm, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 678/ĐKKDD-KT 20/9/2022 1275/QĐ-SYT
36 Quầy thuốc Hải-Jen Nguyễn Thị Thùy Dung 166/KT-CCHND, 01/12/2014 17 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 689/ĐKKDD-KT 24/04/2019 1528/QĐ-SYT 
                 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 
DỊCH VỤ CÔNG
 
Ảnh hoạt động ngành Y tế

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế:

Thống kê
  • Đang truy cập56
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm54
  • Hôm nay5,131
  • Tháng hiện tại32,496
  • Tổng lượt truy cập3,417,239
Banner dinh duong me va be
 
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

264/QĐ-SYT

Quyết định cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho Trạm Y tế xã Ia Đal thuộc Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai

Thời gian đăng: 05/06/2023

lượt xem: 40 | lượt tải:6

1681/SYT-NVYD

Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Thời gian đăng: 06/06/2023

lượt xem: 28 | lượt tải:12

1662/SYT-NVYD

V/v thông báo Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 1 năm 2023

Thời gian đăng: 05/06/2023

lượt xem: 30 | lượt tải:17

262/QĐ-SYT

Quyết định về việc cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đợt 07 năm 2023

Thời gian đăng: 05/06/2023

lượt xem: 36 | lượt tải:9

1621/KH-SYT

Kế hoạch thực hiện cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023 của ngành Y tế

Thời gian đăng: 31/05/2023

lượt xem: 129 | lượt tải:16