Banner Dai hoi cong doan XIII
 
 

Danh sách cơ sở hành nghề dược huyện Đăk Tô

Thứ hai - 25/07/2022 04:25
STT Tên cơ sở Người chịu trách nhiệm chuyên môn Số CCHN Địa điểm kinh doanh Loại hình kinh doanh Số GCN ĐKKD Ngày cấp Ghi chú
1 Quầy thuốc số 18
Bế Thị Thùy
Dương
(thay cho Bùi Thu Trang từ 19/10/2023)

543/CCH
N-DSYT-KT, 17/4/2019
Khối phố 2, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 306/ĐKKDD-KT 17/08/2017 Thay đổi người PTCM tại QĐ 590/QĐ-SYT, 19/10/2023 
2 Quầy thuốc Thanh Lài Bùi Thị Lài 95/KT-CCHND Thôn 01, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 174/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
3 Quầy thuốc số 16 Nguyễn Thị Thu Hà 393/CCHN-D-SYT-KT Chợ Đăk Tô, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 321/ĐKKDD-KT 13/09/2017  
4 Quầy thuốc số 18 Vũ Ngọc Tiến 384/CCHN-D-SYT-KT 266 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 326/ĐKKDD-KT 20/09/2017  Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 468/QĐ-SYT, 23/4/2021
5 Quầy thuốc số 63 Dương Thị Tám 198/KT-CCHND 468 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 325/ĐKKDD-KT 20/09/2017  Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 468/QĐ-SYT, 23/4/2021
6 Quầy thuốc số 83 Nguyễn Thị Hằng (thay cho Đinh Công Kiên từ 06/12/2023) 708/ CCHND-SYTKT, 22/6/2023 387 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 332/ĐKKDD-KT 06/10/2017 Thay đổi người phụ trách chuyên môn  tại QĐ 794/QĐ-SYT, 06/12/2023 
7 Quầy thuốc Trúc Ly Lê Thị My 224/KT-CCHND Thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 331/ĐKKDD-KT 06/10/2017  Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 480/QĐ-SYT, 30/4/2021
8 Quầy thuốc Hoài 137 Nguyễn Thị Hoài 91/KT-CCHND Thôn 8, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 137/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
9 Quầy thuốc số 115 Hoàng Thị Thúy Hiềm 418/CCHN-D-SYT-KT Thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 343/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
10 Quầy thuốc Mỹ Thẩm Hoàng Thị Mỹ Thẩm 405/CCHN-D-SYT-KT Thôn 3, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 342/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
11 Quầy thuốc Trang Nguyễn Thị Đài Trang 389/CCHN-D-SYT-KT 326 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 341/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
12 Quầy thuốc Vũ Trần Công Vũ 80/KT-CCHND Thôn 2, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 167/ĐKKDD-KT 28/12/2017  
13 Quầy thuốc Minh Thùy Châu Thị Minh Thùy 404/CCHN-D-SYT-KT Đường Hùng Vương, Khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 364/ĐKKDD-KT 28/12/2017  
14 Quầy thuốc số 17 Lê Phạm Thị Thanh Hà 443/CCHN-D-SYT-KT Thôn 7, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 361/ĐKKDD-KT 28/12/2017  
15 Quầy thuốc số 15 Nguyễn Thị Thanh Huyền 458/CCHN-D-SYT-KT Số nhà 46, Đường 24/4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 377/ĐKKDD-KT 12/02/2018  
16 Quầy thuốc Vân Tuyền Huỳnh Thị Vân Tuyền 451/CCHN-D-SYT-KT Thôn 1, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 396/ĐKKDD-KT 01/06/2018  
17 Quầy thuốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô Lê Thị Kiều 214/KT-CCHND Khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 02/ĐKKDD-KT 19/07/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 112/QĐ-SYT, 25/3/2022 
18 Quầy thuốc số 207 Nguyễn Thị Thu 201/KT-CCHND 90A Hùng Vương,  thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 441/ĐKKDD-KT 12/03/2019  
19 Quầy thuốc Thùy Dung Nguyễn Thị Thùy Dung 166/KT-CCHND, 01/12/2014 33 Đường 24/4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc   24/04/2019 Đã thu hồi GCN kinh doanh tại QĐ 1530/QĐ-SYT, 19/12/2022
20 Quầy thuốc Tam Nguyên Phạm Thị Ngọc Duyên 272/KT-CCHND Thôn Đăk Trăm, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 456/ĐKKDD-KT 22/05/2019  
21 Quầy thuốc Hoàng Anh Nguyễn Văn Hưởng 31/KT-CCHND 285 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 491/ĐKKDD-KT 10/10/2019  
22 Quầy thuốc Hồng Vân (thay cho tên Quầy thuốc Trà My từ 13/9/2023) Châu Thị Trà My 245/KT-CCHND, 16/10/2015 18 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô (địa chỉ cũ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Khối 5, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô) Quầy thuốc 495/ĐKKDD-KT 21/10/2019 Đổi tên, đổi địa chỉ tại QĐ 512/QĐ-SYT, 13/9/2023 
23 Quầy thuốc Doanh nghiệp số 25 Hà Thị Kiều Lệ 138/KT-CCHND Khối 4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 508/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
24 Quầy thuốc Mỹ Lai Lê Thị Mỹ Lai 568/CCHN-D-SYT-KT 468 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 532/ĐKKDD-KT 03/01/2020  
25 Quầy thuốc Ngô Tho Phạm Thị Tuấn Oanh 372/KT-CCHND Thôn 8, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 536/ĐKKDD-KT 21/01/2020  
26 Nhà thuốc Đức Trung Y Thắm 545/CCHN-D-SYT-KT 237 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Nhà thuốc 552/ĐKKDD-KT 27/02/2020  
27 Quầy thuốc Thảo Nguyên Phạm Thị Lan 588/CCHN-D-SYT-KT 262 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 545/ĐKKDD-KT 27/02/2020  
28 Nhà thuốc Nhơn Nguyễn Nguyễn Thị Nhơn 0774/CCHN-D-SYT-ĐNA 334 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Nhà thuốc 563/ĐKKDD-KT 08/06/2020  
29 Quầy thuốc Minh Thư Đặng Thị Minh Thư 635/CCHN-D-SYT-KT Thôn 3, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 566/ĐKKDD-KT 18/07/2020  
30 Quầy thuốc số 65 Trần Thùy Dung 01/KT-CCHND, 24/5/2013 406 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô thay đổi địa điểm về 211 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô từ 15/01/2023 Quầy thuốc 586/ĐKKDD-KT 09/10/2020 Thay đổi địa điểm KD tại QĐ 02/QĐ-SYT , 15/01/2023 
31 Quầy thuốc 24 giờ Nguyễn Thị Hoa 685/KTCCHND, 19/01/2021 Đường Đinh Núp, Khối 5, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 613/ĐKKDD-KT 22/4/2021 467/QĐ-SYT
32 Quầy thuốc Anh Khôi Phạm Thị Hà Ngọc 688/CCHN-D-SYT, 04/4/2021 Thôn 5, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 620/ĐKKDD-KT 16/05/2021 509/QĐ-SYT
33 Nhà thuốc 138 Bùi Thị Thùy Trang 693/CCHN-DSYTKT, 22/5/2021 138 Hùng Vương, khối 4, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô Nhà thuốc 642/ĐKKDD-KT 12/01/2022 13/QĐ-SYT
34 Quầy thuốc Thanh Thúy Nguyễn Thị Kim Thúy 1061/CC HN-DSYT-QT, 12/5/2021 Thôn 4, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 654/ĐKKDD-KT 09/06/2022 234/QĐ-SYT
35 Quầy thuốc Vy Thuy Y Thuy 297/CCH N-DSYT-KT, 19/01/2021 Thôn Đăk Trăm, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 678/ĐKKDD-KT 20/9/2022 1275/QĐ-SYT
36 Quầy thuốc Hải-Jen Nguyễn Thị Thùy Dung 166/KT-CCHND, 01/12/2014 17 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 689/ĐKKDD-KT 24/04/2019 1528/QĐ-SYT 
                 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THÔNG BÁO
 
 
Cau chuyen CDS
 
DỊCH VỤ CÔNG
 
Ảnh hoạt động ngành Y tế

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế:

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay7,192
  • Tháng hiện tại24,645
  • Tổng lượt truy cập4,214,081
Banner dinh duong me va be
 
 
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

794/QĐ-SYT

Quyết định cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Thời gian đăng: 06/12/2023

lượt xem: 26 | lượt tải:5

792/QĐ-SYT

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Đặng thị Thu Trang)

Thời gian đăng: 04/12/2023

lượt xem: 41 | lượt tải:10

790/QĐ-SYT

Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 19 năm 2023

Thời gian đăng: 04/12/2023

lượt xem: 28 | lượt tải:12

783/QĐ-SYT

Quyết định cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà (MEDLACTEC KON TUM)

Thời gian đăng: 28/11/2023

lượt xem: 131 | lượt tải:27

773/QĐ-SYT

Quyết định Về việc điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đợt 13 năm 2023

Thời gian đăng: 26/11/2023

lượt xem: 58 | lượt tải:36