Danh sách cơ sở hành nghề dược huyện Sa Thầy

Thứ hai - 25/07/2022 04:31
STT Tên cơ sở Người chịu trách nhiệm chuyên môn Số CCHN Địa điểm kinh doanh Loại hình kinh doanh Số GCN ĐKKD Ngày cấp Ghi chú
1 Quầy thuốc Mai Hoàng Thị Hương 180/KT-CCHND 261 Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 313/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
2 Quầy thuốc Minh Thành Lê Minh Thành 312/KT-CCHND Thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 315/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
3 Quầy thuốc Yến Anh Lê Thị Yến Anh 409/CCHN-D-SYT-KT Chợ Sa Thầy, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 334/ĐKKDD-KT 06/10/2017  
4 Quầy thuốc Như Huệ Nguyễn Hữu Công 24/KT-CCHND Thôn Bình An, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 348/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
5 Quầy thuốc Thanh Nga Trần Thị Mỹ Nga 401/CCHN-D-SYT-KT Thôn Bình An, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 365/ĐKKDD-KT 28/12/2017  
6 Quầy thuốc Hương Phạm Thị Thu Hương 232/KT-CCHND Thôn Đăk Wớt, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 375/ĐKKDD-KT 12/02/2018  
7 Quầy thuốc Bưởi Tôn Thị Bưởi 471/CCHN-D-SYT-KT Thôn Ya De, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 387/ĐKKDD-KT 11/04/2018  
8 Quầy thuốc Thanh Xuân Nguyễn Thị Xưng 192/KT-CCHND 321A Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 386/ĐKKDD-KT 11/04/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 130/QĐ-SYT, 13/4/2022 
9 Quầy thuốc Hoa Tiến Phạm Thị Tâm Trang 478/CCHN-D-SYT-KT 223 Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 400/ĐKKDD-KT 01/06/2018  
10 Quầy thuốc Thu Hằng Nguyễn Thị Thu Hằng 485/CCHN-D-SYT-KT Thôn Nhơn Nghĩa, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 406/ĐKKDD-KT 19/07/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 1199/QĐ-SYT, 18/8/2022 
11 Quầy thuốc Dược sỹ Trần Thị Xao Trần Thị Xao 77/KT-CCHND Thôn 2, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 172/ĐKKDD-KT 13/11/2018  
12 Quầy thuốc tư nhân Bảo Trân Thiều Thị Thanh An 228/KT-CCHND 245 Trương Định, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 213/ĐKKDD-KT 13/11/2018  
13 Quầy thuốc Quang Liễu Lê Hữu Hà 500/CCHN-D-SYT-KT Thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 82/ĐKKDD-KT 13/11/2018  
14 Quầy thuốc Phô Lương Công Phô 335/KT-CCHND 382 Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 44/ĐKKDD-KT 26/12/2018  
15 Quầy thuốc số 88 Nguyễn Thị Diệp 258/KT-CCHND Làng K’Đin, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 427/ĐKKDD-KT 26/12/2018  
16 Quầy thuốc Thương Ánh Trần Ngọc Ánh 525/CCHN-D-SYT-KT Thôn Ya De, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 426/ĐKKDD-KT 26/12/2018  
17 Quầy thuốc Thu Hà Trần Thị Thu Hà 484/CCHN-D-SYT-KT Thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 434/ĐKKDD-KT 26/01/2019  
18 Quầy thuốc Như Hảo Nguyễn Thị Như Hảo 492/CCHN-D-SYT-KT Thôn Kà Bầy, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 447/ĐKKDD-KT 02/04/2019  
19 Quầy thuốc Thúy Hiệp Trịnh Tám 515/CCHN-D-SYT-KT, 02/11/2018 Thôn Ya De, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 458/ĐKKDD-KT 22/05/2019 Thay đổi người phụ trách chuyên môn tại QĐ 459/QĐ-SYT, 08/8/2022
20 Quầy thuốc Tố Quyên Lê Thị Hoài Trinh 23/KT-CCHND 08 Trường Chinh, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 468/ĐKKDD-KT 20/06/2019  
21 Quầy thuốc Kim Ngân Ngô Anh Tuấn 391/CCHN-D-SYT-KT Thôn 1, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 486/ĐKKDD-KT 24/09/2019  
22 Quầy thuốc Doanh nghiệp số 22 Nguyễn Minh Phát 682/CCHN-D-SYT, 19/01/2021 07 Hùng Vương, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 527/ĐKKDD-KT 26/12/2019 Thay đổi người PT chuyên môn tại QĐ 467/QĐ-SYT, 22/4/2021 
23 Quầy thuốc Tú Uyên Nguyễn Huỳnh Anh Thơ 371/KT-CCHND Thôn Nhơn An, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 550/ĐKKDD-KT 27/02/2020 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 23/QĐ-SYT , 15/01/2023 
24 Quầy thuốc Thanh Ngọc Đoàn Thanh Ngọc 19210/CCHN-D-SYT-ĐL Thôn Nhơn Nghĩa, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 549/ĐKKDD-KT 27/02/2020  
25 Quầy thuốc Mỹ Giang Võ Thị Mỹ Giang 361/KT-CCHND Thôn Nghĩa Long, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 548/ĐKKDD-KT 27/02/2020  
26 Quầy thuốc Linh Võ Thị Thùy Linh 223/CCHN-D-SYT-KT Thôn Nhơn Khánh, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 557/ĐKKDD-KT 25/03/2020  
27 Quầy thuốc Bảo Ngọc Đặng Thị Thủy 354/KT-CCHND Làng Lút, xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 574/ĐKKDD-KT 13/08/2020  
28 Quầy thuốc tây Việt An Hồ Văn Hiếu 678/CCHN-D-SYT-KT, 10/12/2020 Làng Le, xã Mô Rai,huyện Sa Thầy Quầy thuốc 608/ĐKKDD-KT 08/02/2021 55/QĐ-SYT
29  Quầy thuốc tây Hiếu Bình   Mai Thị Thỏa   249/KT-CCHND   Thôn 2, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy  Quầy thuốc   610/ĐKKDDD-KT  31/03/2021 186/QĐ-SYT 
30 Nhà thuốc Thủy Tiên Hồ Thị Thủy Tiên 7178/CCHN-D-SYTHCM, 22/01/2021 418 Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Nhà thuốc 612/ĐKKDD-KT 22/4/2021 467/QĐ-SYT
31 Quầy thuốc Hoài Trang Nguyễn Thị Hoài Trang 09/KTCCHND, 24/5/2013 Thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 636/ĐKKDDKT 17/11/2021 865/QĐ-SYT
32 Quầy thuốc Bình An Đoàn Thị Duyến 04/KTCCHND, 24/5/2013 Làng K’Đin, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 637/ĐKKDDKT 17/11/2021 865/QĐ-SYT
33 Quầy thuốc Thảo Phan Thị Thu Hường 331/KTCCHND, 10/8/2016 Thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 646/ĐKKDDKT 10/03/2022 97/QĐ-SYT
34 Quầy thuốc Phúc Khang Trần Thị Giang 0468/CCHN-D-SYT-ĐNA, 11/4/2019 Thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 651/ĐKKDD-KT 16/05/2022 197/QĐ-SYT
35 Quầy thuốc Thanh Xuân Nguyễn Thị Xưng 192/KT-CCHND, 16/4/2015 Thôn 1, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 657/ĐKKDD-KT 23/06/2022 330/QĐ-SYT
36 Quầy thuốc Thiện Hải Đào Thiện Hải 690/CCH N-DSYT-KT, 22/5/2021 Làng KĐin, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 682/ĐKKDD-KT 20/9/2022 1275/QĐ-SYT
37 Nhà thuốc Long Ngân Đặng Thị Thúy Hiệp 674/CCH N-DSYT-KT, 25/5/2022 299 Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 684/ĐKKDD-KT 18/10/2022 1317/QĐ-SYT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 
DỊCH VỤ CÔNG
 
Ảnh hoạt động ngành Y tế

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế:

Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay3,624
  • Tháng hiện tại151,882
  • Tổng lượt truy cập2,793,001
Banner dinh duong me va be
 
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

150/SYT-NVYD

V/v thông báo thu hồi thuốc Myomethol không đạt chất lượng

Thời gian đăng: 16/01/2023

lượt xem: 502 | lượt tải:29

23/QĐ-SYT

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”

Thời gian đăng: 16/01/2023

lượt xem: 335 | lượt tải:20

22/QĐ-SYT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 01 năm 2023

Thời gian đăng: 16/01/2023

lượt xem: 166 | lượt tải:19

93/SYT-NVYD

Đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão (2023)

Thời gian đăng: 10/01/2023

lượt xem: 139 | lượt tải:52

09/QĐ-SYT

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lương Thị HIền)

Thời gian đăng: 10/01/2023

lượt xem: 442 | lượt tải:20