Danh sách cơ sở hành nghề dược huyện Sa Thầy

Thứ hai - 25/07/2022 04:31
STT Tên cơ sở Người chịu trách nhiệm chuyên môn Số CCHN Địa điểm kinh doanh Loại hình kinh doanh Số GCN ĐKKD Ngày cấp Ghi chú
1 Quầy thuốc Mai TRần Thị Xao ( thay cho Y Mới từ 25/6/2024) 77/KTCCHND, 13/12/2013 261 Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 313/ĐKKDD-KT 01/09/2017 Thay đổi người PTCN tại QĐ 481/QĐ-SYT, 25/8/2023; thay đổi người PTCM tại QĐ 233/QĐ-SYT, 25/6/2024
2 Quầy thuốc Minh Thành Lê Minh Thành 312/KT-CCHND Thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 315/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
3 Quầy thuốc Yến Anh Lê Thị Yến Anh 409/CCHN-D-SYT-KT Chợ Sa Thầy, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 334/ĐKKDD-KT 06/10/2017  
4 Quầy thuốc Như Huệ Nguyễn Hữu Công 24/KT-CCHND Thôn Bình An, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 348/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
5 Quầy thuốc Thanh Nga Trần Thị Mỹ Nga 401/CCHN-D-SYT-KT Thôn Bình An, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 365/ĐKKDD-KT 28/12/2017  
6 Quầy thuốc Hương Phạm Thị Thu Hương 232/KT-CCHND Thôn Đăk Wớt, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 375/ĐKKDD-KT 12/02/2018  
7 Quầy thuốc Bưởi Tôn Thị Bưởi 471/CCHN-D-SYT-KT Thôn Nhơn Nghĩa, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy (địa chỉ trước khi thay đổi Thôn Ya De, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy) Quầy thuốc 387/ĐKKDD-KT 11/04/2018 Thay đổi địa điểm kinh doanh tại QĐ 104/QĐ-SYT, 25/3/2024 
8 Quầy thuốc Thanh Xuân Nguyễn Thị Xưng 192/KT-CCHND 321A Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 386/ĐKKDD-KT 11/04/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 130/QĐ-SYT, 13/4/2022 
9 Quầy thuốc Hoa Tiến Phạm Thị Tâm Trang 478/CCHN-D-SYT-KT 223 Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 400/ĐKKDD-KT 01/06/2018  
10 Quầy thuốc Thu Hằng Nguyễn Thị Thu Hằng 485/CCHN-D-SYT-KT Thôn Nhơn Nghĩa, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 406/ĐKKDD-KT 19/07/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 1199/QĐ-SYT, 18/8/2022 
11 Quầy thuốc Dược sỹ Trần Thị Xao Trần Thị Xao 77/KT-CCHND Thôn 2, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 172/ĐKKDD-KT 13/11/2018 Đã thu hối Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 231/QĐ-SYT, 24/6/2024 
12 Quầy thuốc tư nhân Bảo Trân Thiều Thị Thanh An 228/KT-CCHND 245 Trương Định, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 213/ĐKKDD-KT 13/11/2018  
13 Quầy thuốc Quang Liễu Lê Hữu Hà 500/CCHN-D-SYT-KT Thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 82/ĐKKDD-KT 13/11/2018  
14 Quầy thuốc Phô Lương Công Phô 335/KT-CCHND 382 Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 44/ĐKKDD-KT 26/12/2018  
15 Quầy thuốc số 88 Nguyễn Thị Diệp 258/KT-CCHND Làng K’Đin, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 427/ĐKKDD-KT 26/12/2018  
16 Quầy thuốc Thương Ánh Trần Ngọc Ánh 525/CCHN-D-SYT-KT Thôn Ya De, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 426/ĐKKDD-KT 26/12/2018  
17 Quầy thuốc Thu Hà Trần Thị Thu Hà 484/CCHN-D-SYT-KT Thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 434/ĐKKDD-KT 26/01/2019  
18 Quầy thuốc Như Hảo Nguyễn Thị Như Hảo 492/CCHN-D-SYT-KT Thôn Kà Bầy, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 447/ĐKKDD-KT 02/04/2019  
19 Quầy thuốc Thúy Hiệp Trịnh Tám 515/CCHN-D-SYT-KT, 02/11/2018 Thôn Ya De, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 458/ĐKKDD-KT 22/05/2019 Thay đổi người phụ trách chuyên môn tại QĐ 459/QĐ-SYT, 08/8/2022
20 Quầy thuốc Tố Quyên Lê Thị Hoài Trinh 23/KT-CCHND 08 Trường Chinh, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 468/ĐKKDD-KT 20/06/2019  
21 Quầy thuốc Kim Ngân Nguyễn Thị
Thu Hằng
(thay cho Ngô Anh Tuấn từ 08/01/2024)
485/CCH
N-DSYT-KT, 30/5/2018
Thôn 1, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 486/ĐKKDD-KT 24/09/2019 Thay đổi người
phụ trách chuyên môn tại QĐ 08/QĐ-SYT, 08/01/2024
22 Quầy thuốc Doanh nghiệp số 22 Nguyễn Minh Phát 682/CCHN-D-SYT, 19/01/2021 07 Hùng Vương, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 527/ĐKKDD-KT 26/12/2019 Thay đổi người PT chuyên môn tại QĐ 467/QĐ-SYT, 22/4/2021 
23 Quầy thuốc Tú Uyên Nguyễn Huỳnh Anh Thơ 371/KT-CCHND Thôn Nhơn An, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 550/ĐKKDD-KT 27/02/2020 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 23/QĐ-SYT , 15/01/2023 
24 Quầy thuốc Thanh Ngọc Đoàn Thanh Ngọc 19210/CCHN-D-SYT-ĐL Thôn Nhơn Nghĩa, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 549/ĐKKDD-KT 27/02/2020  
25 Quầy thuốc Mỹ Giang Võ Thị Mỹ Giang 361/KT-CCHND Thôn Nghĩa Long, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 548/ĐKKDD-KT 27/02/2020  
26 Quầy thuốc Linh Võ Thị Thùy Linh 223/CCHN-D-SYT-KT Thôn Nhơn Khánh, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 557/ĐKKDD-KT 25/03/2020  
27 Quầy thuốc Bảo Ngọc Đặng Thị Thủy 354/KT-CCHND Làng Lút, xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 574/ĐKKDD-KT 13/08/2020  
28 Quầy thuốc tây Việt An Hồ Văn Hiếu 678/CCHN-D-SYT-KT, 10/12/2020 Làng Le, xã Mô Rai,huyện Sa Thầy Quầy thuốc 608/ĐKKDD-KT 08/02/2021 55/QĐ-SYT
29  Quầy thuốc tây Hiếu Bình   Mai Thị Thỏa   249/KT-CCHND   Thôn 2, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy  Quầy thuốc   610/ĐKKDDD-KT  31/03/2021 186/QĐ-SYT 
30 Nhà thuốc Thủy Tiên Hồ Thị Thủy Tiên 7178/CCHN-D-SYTHCM, 22/01/2021 418 Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (đã chuyển địa điểm KD về 119 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum từ 31/5/2023) Nhà thuốc 612/ĐKKDD-KT 22/4/2021 467/QĐ-SYT; đã chuyển điaạ điểm KD về TP Kon Tum tại QĐ 260/QĐ-SYT, 31/5/2023
31 Quầy thuốc Hoài Trang Nguyễn Thị Hoài Trang 09/KTCCHND, 24/5/2013 Thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 636/ĐKKDDKT 17/11/2021 865/QĐ-SYT
32 Quầy thuốc Bình An Đoàn Thị Duyến 04/KTCCHND, 24/5/2013 Làng K’Đin, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 637/ĐKKDDKT 17/11/2021 865/QĐ-SYT
33
Quầy thuốc
Huỳnh Xuân
(tên cũ Quầy thuốc Thảo)

Huỳnh Thị
Xuân
(thay cho Phan Thị Thu Hường)

516/CCH
N-DSYT-KT, 02/11/2018
Thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 646/ĐKKDDKT 10/03/2022 97/QĐ-SYT.
Thay đổi tên
cơ sở, người
phụ trách
chuyên môn tại QĐ 335/QĐ-SYT, 03/7/2023
34 Quầy thuốc Phúc Khang Trần Thị Giang 0468/CCHN-D-SYT-ĐNA, 11/4/2019 Thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 651/ĐKKDD-KT 16/05/2022 197/QĐ-SYT
35 Quầy thuốc Thanh Xuân Nguyễn Thị Xưng 192/KT-CCHND, 16/4/2015 Thôn 1, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 657/ĐKKDD-KT 23/06/2022 330/QĐ-SYT
36 Quầy thuốc Thiện Hải Đào Thiện Hải 690/CCH N-DSYT-KT, 22/5/2021 Làng KĐin, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy Quầy thuốc 682/ĐKKDD-KT 20/9/2022 1275/QĐ-SYT
37 Nhà thuốc Long Ngân Đặng Thị Thúy Hiệp 674/CCH N-DSYT-KT, 25/5/2022 299 Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 684/ĐKKDD-KT 18/10/2022 1317/QĐ-SYT
38 Quầy thuốc
Minh Khang
Phan Thị Hà Tiên 672/CCH
N-DSYT-KT, 18/4/2022
Thôn Rờ Kơi, xã Rờ
Kơi, huyện Sa Thầy
Quầy thuốc 07/ĐKKDD-
KT
03/7/2023 335/QĐ-SYT, 03/7/2023

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THÔNG BÁO
 
Cau chuyen CDS
 
BỘ PHÁP ĐIỂN
DỊCH VỤ CÔNG
 
Ảnh hoạt động ngành Y tế

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế:

Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay7,551
  • Tháng hiện tại90,482
  • Tổng lượt truy cập5,592,656
Banner dinh duong me va be
 
 
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

256/QĐ-SYT

Quyết định về việc điều chỉnh phạm vi hành nghề (Lê Thị Thu Tâm)

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 135 | lượt tải:33

255/QĐ-SYT

Quyết định về việc điều chỉnh phạm vi hành nghề (A Ngôn)

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 116 | lượt tải:23

257/QĐ-SYT

Quyết định Về việc điều chỉnh phạm vi hành nghề (Phan Tấn Phụng)

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 143 | lượt tải:27

253/QĐ-SYT

Quyết định Về việc cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 09 năm 2024

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 130 | lượt tải:35

236/QĐ-SYT

Về việc cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ BS Phương BS Hiền)

Thời gian đăng: 27/06/2024

lượt xem: 285 | lượt tải:41