Banner Dai hoi cong doan XIII
 
 

Danh sách cơ sở hành nghề dược huyện Đăk Hà

Thứ hai - 25/07/2022 04:22
STT Tên cơ sở Người chịu trách nhiệm chuyên môn Số CCHN Địa điểm kinh doanh Loại hình kinh doanh Số GCN ĐKKD Ngày cấp Ghi chú
1 Quầy thuốc Thanh Nhàn Nguyễn Văn Thành 360/KT-CCHND 336 Hùng Vương, Khối phố 4 A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 307/ĐKKDD-KT 17/08/2017  
2 Quầy thuốc Luyện Nguyễn Thị Đào 82/KT-CCHND 38 Chu Văn An, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 12/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
3 Quầy thuốc Bảo An Nguyễn Thị Ngọc Ly 288/KT-CCHND Thôn Kon Gung, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 317/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
4 Quầy thuốc Thu Thúy Trần Thị Thu Thúy 348/KT-CCHND Thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 316/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
5 Quầy thuốc số 32 Đỗ Thị Lan 152/KT-CCHND 551 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 66/ĐKKDD-KT 13/09/2017  
6 Quầy thuốc Tân Đoàn Thị Thùy Tiên 388/CCHN-D-SYT-KT 18 Trần Nhân Tông, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 327/ĐKKDD-KT 20/09/2017  
7 Quầy thuốc Hoàng Lâm Nguyễn Thị Ánh Hằng 177/KT-CCHND 693 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 336/ĐKKDD-KT 06/10/2017  
8 Quầy thuốc số 110 Trần Thị Hiếu 81/KT-CCHND Thôn 7, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 110/ĐKKDD-KT 06/10/2017  
9 Quầy thuốc Dung Nguyễn Thị Dung 103/KT-CCHND Thôn Đăk Lộc, xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 182/ĐKKDD-KT 06/10/2017  
10 Quầy thuốc Anh Vân Vũ Thị Anh Vân 387/CCHN-D-SYT-KT Thôn 6, xã Đăk La, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 333/ĐKKDD-KT 06/10/2017  
11 Quầy thuốc Đức Hưng Nguyễn Hữu Đức 197/KT-CCHND Thôn 1, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 173/ĐKKDD-KT 03/11/2017 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 480/QĐ-SYT, 30/4/2021 
12 Quầy thuốc Lộc Hương Đỗ Thị Hương 491/CCHN-D-SYT-KT Tổ 5, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 346/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
13
Quầy thuốc Nga (tên cũ Quầy thuốc số 64)
Dương Thị Nga 86/CCHN-D-SYT-KT, 25/8/2017 Thôn 6, xã Đăk La, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 64/ĐKKDD-KT 03/11/2017 Thay đổi tên CS tại QĐ 590/QĐ-SYT, 19/10/2023 
14 Quầy thuốc Thu Nga Nguyễn Thị Thu Nga 3045/LA-CCHND Thôn 8, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 339/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
15 Quầy thuốc Hoàng Kiên 79 Nguyễn Thị Nhiên 52/QĐ-SYT Tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 79/ĐKKDD-KT 28/11/2017  
16 Quầy thuốc Diệu Hiền Nguyễn Thị Diệu Hiền 428/CCHN-D-SYT-KT 66 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 352/ĐKKDD-KT 28/11/2017  
17 Quầy thuốc Thương Nguyễn Thị Thương 431/CCHN-D-SYT-KT Thôn 7, xã Đăk Uy, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 59/ĐKKDD-KT 23/01/2018  
18 Quầy thuốc Yến Nguyễn Thị Yến 432/CCHN-D-SYT-KT Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 371/ĐKKDD-KT 23/01/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 130/QĐ-SYT, 13/4/2022 
19 Quầy thuốc số 30 Vũ Thị Phương Thúy 65/KT-CCHND 04 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 378/ĐKKDD-KT 12/02/2018  
20 Quầy thuốc số 35 Trần Thị Thương 340/KT-CCHND Thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 380/ĐKKDD-KT 19/03/2018  
21 Quầy thuốc Anh Thư Chu Thị Mai 172/KT-CCHND 177 Lê Hồng Phong, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 399/ĐKKDD-KT 01/06/2018  
22 Quầy thuốc Hạ Nguyễn Thị Hạ 186/KT-CCHND 12A Lê Hồng Phong, thị trấn Đăk Hà,  huyện Đăk Hà Quầy thuốc 398/ĐKKDD-KT 01/06/2018  
23 Quầy thuốc số 19 Đặng Thị Thảo 18185/CCHN-D-SYT-ĐL 305 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 397/ĐKKDD-KT 01/06/2018  
24 Quầy thuốc Ngọc Minh Nguyễn Thị Minh 450/CCHN-D-SYT-KT Thôn 1B, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 405/ĐKKDD-KT 19/07/2018  
25 Quầy thuốc Mỹ Loan Đặng Mỹ Loan 171/KT-CCHND Thôn 2, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 142/ĐKKDD-KT 19/07/2018  
26 Quầy thuốc Nam Ngân Hà Thị Ngân 47/KT-CCHND Thôn Quyết Thắng, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 100/ĐKKDD-KT 19/07/2018  
27 Quầy thuốc Ngân Lê Thị Thanh Ngân 254/KT-CCHND Trung tâm thương mại, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 04/ĐKKDD-KT 15/08/2018  
28 Quầy thuốc Quỳnh Nga Nguyễn Thị Quỳnh Nga 186/KT-CCHND Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 203/ĐKKDD-KT 15/08/2018  
29 Quầy thuốc Trần Oanh Nguyễn Danh Hòa 185/CCHN-D-SYT-KT Thôn 4, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 414/ĐKKDD-KT 21/09/2018  
30 Quầy thuốc Mai Đào Vương Thị Tưởng 337/KT-CCHND Thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 411/ĐKKDD-KT 21/09/2018  
31 Quầy thuốc Thanh Hải Nguyễn Thị Thanh Hải 382/CCHN-D-SYT-KT Tổ dân phố 4A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 422/ĐKKDD-KT 19/10/2018  
32 Quầy thuốc số 30 Phạm Thị Hoa 399/CCHN-D-SYT-KT 288 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 430/ĐKKDD-KT 26/12/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 664/QĐ-SYT, 05/8/2021 
33 Quầy thuốc Liên
Hoàng Thị
Liên
(thay cho Lê Thị Mỹ Huệ)

3115/CC
HN-D-SYT-QNA, 08/5/2023
Thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 436/ĐKKDD-KT 26/01/2019 Thay đổi người PTCM tại QĐ 335/QĐ-SYT, 03/7/2023 
34 Quầy thuốc số 144 Dương Thị Hằng 514/CCHN-D-SYT-KT Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 435/ĐKKDD-KT 26/01/2019  
35 Quầy thuốc số 84 Trần Thị Thơm 518/CCHN-D-SYT-KT Thôn 5, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 442/ĐKKDD-KT 12/03/2019  
36 Quầy thuốc Hải Yến Trương Dũ Vạn 75/KT-CCHND 02 Lê Hồng Phong, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 457/ĐKKDD-KT 22/05/2019  
37 Quầy thuốc An Tâm Hoàng Tuân 1774/CCHN-D-SYT-QN Thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 465/ĐKKDD-KT 20/06/2019  
38 Quầy thuốc tây Quyên Tạ Thị Quyên 97/KT-CCHND Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 479/ĐKKDD-KT 29/08/2019  
39 Quầy thuốc Giao Xuân Nguyễn Thị Giao Xuân 313/KT-CCHND Thôn 10, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 497/ĐKKDD-KT 21/10/2019  
40 Quầy thuốc Gia Nguyên Nguyễn Thị Mỹ Trang 194/KT-CCHND 149 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 496/ĐKKDD-KT 21/10/2019  
41 Quầy thuốc Hoàng Trung Hoàng Đức Trung 125/KT-CCHND Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 511/ĐKKDD-KT 27/11/2019 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 1223/QĐ-SYT, 22/8/2022 
42 Quầy thuốc Linh Dương Thị Linh 561/CCHN-D-SYT-KT Thôn 8, xã Đăk La, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 510/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
43 Quầy thuốc Hà Thủy Hà Thị Thủy 219/KT-CCHND 291 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 509/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
44 Quầy thuốc Đăk Hà (đổi tên từ Quầy thuốc Thúy Hồng) Nguyễn Thị Thúy Hồng 218/KT-CCHND, 18/6/2015 343 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 526/ĐKKDD-KT 26/12/2019 1528/QĐ-SYT 
45 Quầy thuốc Tâm Nguyễn Thị Bích Ni 613/CCHN-D-SYT-KT 288 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 525/ĐKKDD-KT 26/12/2019  
46 Quầy thuốc Doanh nghiệp số 27 Lê Thị Vinh 139/KT-CCHND 452 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 524/ĐKKDD-KT 26/12/2019  
47 Quầy thuốc Minh Quân Nguyễn Thị Diễm 05/CCHN-D-SYT-KT Thôn Kon Rôn, xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà Quầy thuốc 537/ĐKKDD-KT 21/01/2020  
48 Quầy thuốc Thu Hà Nguyễn Thị Thu Hà 66/CCHN-D-SYT-KT Thôn 6, xã Đăk La, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 551/ĐKKDD-KT 27/02/2020  
49 Quầy thuốc 03 (trước 16/5/2021 tên là Quầy thuốc Nguyễn Văn Long) Đoàn Thị Trưng 577/CCHN-D-SYT-KT, 11/9/2019 Thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 345/ĐKKDD-KT 25/03/2020  Đổi tên cơ sở tại QĐ 509/QĐ-SYT, 16/5/2021
50 Quầy thuốc Nguyễn Hòa Nguyễn Thị Hòa 381/CCHN-D-SYT-KT 674 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 561/ĐKKDD-KT 06/05/2020  
51 Quầy thuốc Hạnh Vũ Thị Mỹ Hạnh 621/CCHN-D-SYT-KT 494 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 560/ĐKKDD-KT 06/05/2020  
52 Quầy thuốc số 221 Vũ Thị Hường 175/KT-CCHND 53 Hùng vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 568/ĐKKDD-KT 18/07/2020  
53 Quầy thuốc Việt Đức Lê Thị Hảo 5407/CCHN-D-SYT-TH 421 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 567/ĐKKDD-KT 18/07/2020  
54 Quầy thuốc Thu Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy 1438/CCHN-D-SYT-QNA Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 576/ĐKKDD-KT 13/08/2020  
55 Quầy thuốc Muôn Mai Lê Thị Kiều Thương 110/KT-CCHND Trung tâm thương mại, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 584/ĐKKDD-KT 11/09/2020  
56 Quầy thuốc Phương Loan Nguyễn Thị Phương Loan 29/CCHN-D-SYT-HD, 28/01/2019 05 Hùng Vương, TT Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 609/DKKDD-KT 08/02/2021 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 129/QĐ-SYT, 13/4/2022
57 Quầy thuốc Minh Đức Hồ Thị Hiền Trang 304/KT-CCHND, 30/3/2016 Thôn 2, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 625/ĐKKDD-KT 16/06/2021 564/QĐ-SYT
58 Quầy thuốc Gia Khang Phạm Thị Nghĩa 668/CCHN-D-SYT-KT, 21/10/2020 Thôn Đăk Lợi, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 626/ĐKKDD-KT 16/06/2021 564/QĐ-SYT
59 Quầy thuốc số 30 Phạm Thị Hoa 399/CCHN-DSYTKT, 25/8/2014 Thôn Tân lập B, xã Đắk HRing, huyện Đắk Hà Quầy thuốc 634/ĐKKDD-KT 14/10/2021 812/QĐ-SYT
60 Quầy thuốc Anh Đào Đoàn Thị Đào 1889/C CHN-DSYT-CT, 01/9/2020 Thôn 6, xã Đăk La, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 644/ĐKKDDKT 10/03/2022 97/QĐ-SYT
61 Quầy thuốc Phương loan Nguyễn Thị Phương Loan 29/CCHN-D-SYT-HD, 28/01/2019 556 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 649/ĐKKDD-KT 13/04/2022 128/QĐ-SYT
62 Nhà thuốc Long Châu 786 Nguyễn Thị Nhật Hằng 1928/CC
HN-DSYT-TTH, 15/12/2021
375 Hùng Vương, thị
trấn Đăk Hà, huyện Đăk
Nhà thuốc 660/ĐKKDD-KT 18/7/2022 354/QĐ-SYT
63 Quầy thuốc An Tâm Lê Thị Hồng Trâm 668/CCH
N-DSYT-GL, 28/8/2020
Thôn 1, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 662/ĐKKDD-KT 18/7/2022 354/QĐ-SYT
64 Quầy thuốc 09 Võ Thị Hồng Phượng 379/CCH N-DSYT-KT, 31/7/2017 Thôn 1, xã Đăk La, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 677/ĐKKDD-KT 20/9/2022 1275/QĐ-SYT
65 Quầy thuốc Kim Phụng Hoàng Thị Kim Phụng 1116/ CCHN-DSYT-GL, 12/11/2022 Thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 702/ĐKKDD-KT 28/4/2023 218/QĐ-SYT, 28/4/2023

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THÔNG BÁO
 
 
Cau chuyen CDS
 
DỊCH VỤ CÔNG
 
Ảnh hoạt động ngành Y tế

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế:

Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay4,237
  • Tháng hiện tại17,620
  • Tổng lượt truy cập4,207,056
Banner dinh duong me va be
 
 
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

792/QĐ-SYT

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Đặng thị Thu Trang)

Thời gian đăng: 04/12/2023

lượt xem: 28 | lượt tải:7

790/QĐ-SYT

Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 19 năm 2023

Thời gian đăng: 04/12/2023

lượt xem: 23 | lượt tải:8

783/QĐ-SYT

Quyết định cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà (MEDLACTEC KON TUM)

Thời gian đăng: 28/11/2023

lượt xem: 111 | lượt tải:21

773/QĐ-SYT

Quyết định Về việc điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đợt 13 năm 2023

Thời gian đăng: 26/11/2023

lượt xem: 55 | lượt tải:35

777/QĐ-SYT

Quyết định cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Nha khoa Nụ cười)

Thời gian đăng: 26/11/2023

lượt xem: 129 | lượt tải:24