Tìm kiếm văn bản
Đến
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 16/2024/QĐ-UBND 27/03/2024 Quyết định Bãi bỏ toàn bộ Quyết định, một phần các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
2 02/2024/TT-BYT 12/03/2024 Thông tư Quy định cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
3 01/2024/TT-BYT 01/03/2024 Thông tư này quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong lĩnh vực y tế tại địa phương
4 456/QĐ-BYT 29/02/2024 Quyết định Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế kỳ 2019 - 2023 của Bộ Y tế
5 295/QĐ-BYT 06/02/2024 Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
6 13/2024/NĐ-CP 05/02/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng
7 89/QĐ-TTg 23/01/2024 Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
8 159/QĐ-BYT 18/01/2024 Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15
9 150/QĐ-SYT 18/01/2024 Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định số 88/2023/NĐ-CP
10 34/2023/TT-BYT 31/12/2023 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhệm vụ và quyền hạn của Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế
11 33/2023/TT-BYT 31/12/2023 Thông tư về Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
12 32/2023/TT-BYT 31/12/2023 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
13 96/2023/NĐ-CP 30/12/2023 Nghị định hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023
14 30/2023/TT-BYT 30/12/2023 Thông tư quy định danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa
15 31/2023/TT-BYT 30/12/2023 Thông tư quy định về thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.
16 27/2023/TT-BYT 29/12/2023 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản
17 26/2023/TT-BYT 29/12/2023 Thông tư hướng dẫn quản lý thuốc methadone
18 28/2023/TT-BYT 29/12/2023 Thông tư quy định về phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung chuyên môn, nghiệp vụ của chương trình đào tạo nhân viên y tế làm việc tại y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức mà không thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
19 25/2023/TT-BYT 29/12/2023 Thông tư hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành y tế
20 88/2023/NĐ-CP 11/12/2023 Nghị định sửa đổi Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dược và Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế
21 23/2023/TT-BYT 30/11/2023 Thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 01/2018/TT-BYT quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
22 22/2023/TT-BYT 17/11/2023 Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
23 21/2023/TT-BYT 17/11/2023 Thông tư quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp
24 19/2023/TT-BYT 06/11/2023 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế
25 75/2023/NĐ-CP 19/10/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế
26 3152/QĐ-BYT 09/08/2023 Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện đánh giá một số tiêu chí đánh giá công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và công nhận, công nhận lại quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
27 14/2023/TT-BYT 30/06/2023 Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập
28 13/2023/TT-BYT 29/06/2023 Thông tư về khung giá và phương pháp định giá khám bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước cung cấp
29 29/2023/NĐ-CP 03/06/2023 Nghị định quy định về tinh giản biên chế
30 11/2023/TT-BYT 11/05/2023 Thông tư quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá
31 09/2023/TT-BYT 05/05/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe
32 13/2023/QĐ-UBND 04/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Kon Tum
33 08/2023/TT-BYT 04/04/2023 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
34 575/QĐ-BYT 27/03/2023 Quyết định ban hành Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em
35 11/2023/QĐ-UBND 27/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum
36 05/2023/TT-BYT 10/03/2023 Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
37 05/2023/TT-BYT 10/03/2023 Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
38 29/2023/NĐ-CP 06/03/2023 Nghị định Quy định về tinh giản biên chế
39 04/2023/TT-BYT 28/02/2023 Thông tư quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
40 04/2023/TT-BYT 28/02/2023 Thông tư quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV
41 03/2023/TT-BYT 17/02/2023 Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
42 03/2023/TT-BYT 17/02/2023 Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập
43 02/2023/TT-BYT 09/02/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
44 02/2023/TT-BYT 09/02/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
45 01/2023/TT-BYT 01/02/2023 Thông tư quy định chi tiết về hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp
46 01/2023/TT-BYT 01/02/2023 Thông tư quy định chi tiết về hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp
47 130/QĐ-BYT 18/01/2023 Quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan
48 18/2022/TT-BYT 31/12/2022 Thông tư sửa đổi Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
49 17/2022/TT-BYT 30/12/2022 Thông tư quy định nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh tâm thần của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
50 40/2022/QĐ-UBND 09/12/2022 Ban hành Quy định việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 
 
Cau chuyen CDS
 
DỊCH VỤ CÔNG
 
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế:

Thống kê
  • Đang truy cập83
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm81
  • Hôm nay2,673
  • Tháng hiện tại138,101
  • Tổng lượt truy cập4,994,869