Tìm kiếm văn bản
Đến
 
 
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 130/QĐ-BYT 17/01/2023 Quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan
2 18/2022/TT-BYT 30/12/2022 Thông tư sửa đổi Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3 17/2022/TT-BYT 29/12/2022 Thông tư quy định nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh tâm thần của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
4 40/2022/QĐ-UBND 08/12/2022 Ban hành Quy định việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5 15/2022/TT-BYT 08/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục tại TT số 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 ban hành DM thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp và TT số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 ban hành DM thuốc đấu thầu, DM thuốc đấu thầu tập trung, DM thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
6 14/2022/TT-BYT 05/12/2022 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
7 13/2022/TT-BYT 29/11/2022 Ban hành quy trình, biểu mẫu giám định pháp y, thời hạn, nhân lực thực hiện giám định pháp y
8 12/2022/TT-BYT 20/11/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 35/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc
9 11/2022/TT-BYT 31/10/2022 Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần
10 7/VBHN-BYT 13/10/2022 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ
11 09/VBHN-BYT 13/10/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược
12 11/VBHN-BYT 13/10/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng
13 08/VBHN-BYT 13/10/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng
14 10/VBHN-BYT 13/10/2022 Văn bản hợp nhất Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
15 12/VBHN-BYT 13/10/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số
16 10/2022/TT-BYT 21/09/2022 Thông tư hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
17 09/2022/TT-BYT 08/09/2022 Thông tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền trong các cơ sở y tế công lập
18 2447/QĐ-BYT 05/09/2022 Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng
19 07/2022/TT-BYT 04/09/2022 Quy định thuốc phải thử tương đương sinh học và các yêu cầu đối với hồ sơ báo cáo số liệu nghiên cứu tương đương sinh học trong đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam
20 08/2022/TT-BYT 04/09/2022 Thông tư quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
21 2373/QĐ-SYT 30/08/2022 Quyết định Ban hành Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
22 50/2022/NĐ-CP 01/08/2022 Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
23 05/2022/TT-BYT 31/07/2022 THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
24 06/2022/TT-BYT 31/07/2022 Quy định danh mục và cấp số lưu hành trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách
25 46/2022/TT-BTC 27/07/2022 THÔNG TƯ quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn NSTW thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững
26 04/2022/TT-BYT 11/07/2022 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
27 24/2022/QĐ-UBND 03/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Kon Tum
28 1242/QĐ-BYT 17/05/2022 Quyết định về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc Covid-19
29 05/2022/NQ-HĐND 28/04/2022 Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vụ thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
30 03/2022/TT-BYT 25/04/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
31 03/2022/TT-BYT 25/04/2022 THÔNG TƯ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
32 604/QĐ-BYT 13/03/2022 Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19
33 15/2022/TT-BTC 03/03/2022 THÔNG TƯ Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN
34 405/QĐ-BYT 21/02/2022 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em
35 02/2022/TT-BYT 17/02/2022 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2
36 250/QĐ-BYT 27/01/2022 Quyết định ban hành chẩn đoán và điều trị COVID-19
37 146/QĐ-BYT 18/01/2022 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2021
38 01/2022/TT-BYT 09/01/2022 QUY ĐỊNH GHI CHÉP BAN ĐẦU VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ
39 33/2021/TT-BYT 30/12/2021 Quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp
40 37/2020/TT-BYT 30/12/2021 HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA SỞ Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
41 29/2021/TT-BYT 23/12/2021 Hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về y tế lao động
42 27/2021/TT-BYT 19/12/2021 Quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
43 28/2021/TT-BYT 19/12/2021 Danh mục thực phẩm, phụ gia và dụng cụ, vật liệu bao gói đã được xác định mã số hàng hóa phục vụ cho ATTP đối với thực phẩm NK
44 26/2021/TT-BYT 14/12/2021 Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt
45 25/2021/TT-BYT 12/12/2021 Quy định chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược - mỹ phẩm
46 24/2021/TT-BYT 11/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng
47 23/2021/TT-BYT 08/12/2021 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
48 22/2021/TT-BYT 30/11/2021 THÔNG TƯ Quy định ngưng hiệu lực Thông tư số 04/2021/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hư ng n thanh toán chi ph hám bệnh, chữa bệnh bảo hi m y tế theo định suất
49 21/2021/TT-BYT 25/11/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dượcvà Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”
50 20/2021/TT-BYT 25/11/2021 Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế
 
DỊCH VỤ CÔNG
 
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế:

Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay3,255
  • Tháng hiện tại151,513
  • Tổng lượt truy cập2,792,632