Tìm kiếm văn bản
Đến
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 05/2022/NQ-HĐND 29/04/2022 Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vụ thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2 03/2022/TT-BYT 26/04/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
3 604/QĐ-BYT 14/03/2022 Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19
4 405/QĐ-BYT 22/02/2022 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em
5 02/2022/TT-BYT 18/02/2022 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2
6 250/QĐ-BYT 28/01/2022 Quyết định ban hành chẩn đoán và điều trị COVID-19
7 146/QĐ-BYT 19/01/2022 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2021
8 01/2022/TT-BYT 10/01/2022 QUY ĐỊNH GHI CHÉP BAN ĐẦU VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ
9 33/2021/TT-BYT 31/12/2021 Quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp
10 37/2020/TT-BYT 31/12/2021 HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA SỞ Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
11 29/2021/TT-BYT 24/12/2021 Hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về y tế lao động
12 27/2021/TT-BYT 20/12/2021 Quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
13 28/2021/TT-BYT 20/12/2021 Danh mục thực phẩm, phụ gia và dụng cụ, vật liệu bao gói đã được xác định mã số hàng hóa phục vụ cho ATTP đối với thực phẩm NK
14 26/2021/TT-BYT 15/12/2021 Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt
15 25/2021/TT-BYT 13/12/2021 Quy định chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược - mỹ phẩm
16 24/2021/TT-BYT 12/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng
17 23/2021/TT-BYT 09/12/2021 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
18 22/2021/TT-BYT 01/12/2021 THÔNG TƯ Quy định ngưng hiệu lực Thông tư số 04/2021/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hư ng n thanh toán chi ph hám bệnh, chữa bệnh bảo hi m y tế theo định suất
19 21/2021/TT-BYT 26/11/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dượcvà Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”
20 20/2021/TT-BYT 26/11/2021 Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế
21 18/2021/TT-BYT 16/11/2021 quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy
22 19/2021/TT-BYT 16/11/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý Trang thiết bị y tế
23 17/2021/TT-BYT 09/11/2021 Hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu
24 16/2021/TT-BYT 08/11/2021 Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
25 526/QĐ-UBND 05/10/2021 Quyết định Phê duyệt, nâng cấp và bãi bỏ Danh mục DVCTT mức độ 3, 4 thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; phê duyệt Danh mục DVCTT mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021
26 15/2021/TT-BYT 24/09/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
27 13/2021/TT-BYT 16/09/2021 Quy định cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách
28 14/2021/TT-BYT 16/09/2021 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa
29 12/2021/TT-BYT 06/09/2021 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
30 4156/QĐ-BYT 28/08/2021 Quyết định ban hành Tài liệu hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà
31 4158/QĐ-BYT 28/08/2021 Quyết định ban hành Hướng dẫn Phòng ngừa và quản lý nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
32 4159/QĐ-BYT 28/08/2021 Quyết định ban hành Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19
33 11/2021/TT-BYT 19/08/2021 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH VẮC XIN PHÒNG COVID - 19 TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP BÁCH
34 3355/QĐ-BYT 08/07/2021 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021- 2022
35 09/2021/TT-BYT 30/06/2021 Quy định quy trình, thời điểm, số lần xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai
36 10/2021/TT-BYT 30/06/2021 Danh mục chất cấm sử dụng trong SXKD thực phẩm bảo vệ sức khỏe
37 08/2021/TT-BYT 25/06/2021 Ban hành Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược
38 18/2021/QĐ-UBND 18/06/2021 Bãi bỏ Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum
39 301/QĐ-UBND 01/06/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
40 56/2021/NĐ-CP 31/05/2021 Nghị định Quy định chi tiết Nghị định số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục dự trữ quốc gia
41 07/2021/TT-BYT 27/05/2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
42 2554/QĐ-BYT 07/05/2021 Về việc ban hành Bộ công cụ Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em
43 06/2021-TT-BYT 06/05/2021 Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
44 05/2021/TT-BYT 05/05/2021 Quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập
45 57/2021/NQ-HĐND 29/04/2021 Sửa đổi, BS một số điều NQ 16/2021/NQ-HĐND và kéo dài thời gian thực hiện một số NQ của HĐND tỉnh
46 04/2021/TT-BYT 29/04/2021 Hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất
47 04/2021/TT-BYT 29/04/2021 Hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất
48 03/2021/TT-BYT 04/03/2021 Bãi bỏ một phần quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
49 107/QĐ-UBND 01/03/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
50 01/2021/TT-BYT 25/01/2021 Hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số
thong diep 5k
 
 
DỊCH VỤ CÔNG
 
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế:

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay3,247
  • Tháng hiện tại77,151
  • Tổng lượt truy cập1,662,704