Danh sách cơ sở hành nghề dược thành phố Kon Tum

Thứ hai - 25/07/2022 04:08
STT Tên cơ sở Người chịu trách nhiệm chuyên môn Số CCHN Địa điểm kinh doanh Loại hình kinh doanh Số GCN ĐKKD Ngày cấp Ghi chú
1 Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Kon Tum Huỳnh Thị Nguyên Thủy 368/KT-CCHND 153 Bà triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Cơ sở bán buôn 209/ĐKKDD-KT 13/11/2018
Đã điều chỉnh GCN đủ ĐKKD dược tại QĐ 248/QĐ-SYT, 24/5/2023
2 Quầy thuốc số 123 Vương Thị Hiền 321/KT-CCHND Thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 309/ĐKKDD-KT 17/08/2017  
3 Nhà thuốc Ngọc Nhân Long Thúy Hạnh (Phạm Văn Hiền từ trước 31/10/2022)
298/KTCCHND, 30/3/2016
355 Trần Phú, Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 318/ĐKKDD-KT 01/09/2017 Đã thu hồi GP hoạt động tại QĐ 614/QĐ-SYT, 31/10/2023
.4 Nhà thuốc Nam Anh Nguyễn Quang Tú 243/KT-CCHND 397 Bà Triệu, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 218/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
5 Nhà thuốc Danh Nguyễn Văn Hiệp 121/KT-CCHND Số mới 369 (số cũ 173) Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 07/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
6 Quầy thuốc Ngọc Anh Đinh Thị Chính 183/KT-CCHND Thôn Plei Bur, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 200/ĐKKDD-KT 01/09/2017 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 480/QĐ-SYT, 30/4/2021 
7 Quầy thuốc Song Nguyên Tô Thị Hàn Ni 16/KT-CCHND Thôn Phương Quý 1, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 141/ĐKKDD-KT 20/09/2017 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 468/QĐ-SYT, 23/4/2021 
8 Quầy thuốc số 71 Nguyễn Đình Hợi 08/KT-CCHND Thôn Tân An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 71/ĐKKDD-KT 20/09/2017  
9 Quầy thuốc Trần Thương Trần Đình Thương 395/CCHN-D-SYT-KT Thôn 9, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 335/ĐKKDD-KT 06/10/2017  
10 Quầy thuốc số 31 Ngô Thị Ngọc Hường 408/CCHN-D-SYT-KT Thôn Phương Quý 2, xã  Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 28/ĐKKDD-KT 06/10/2017  
11 Quầy thuốc Bửu Phan Khắc Bửu 30/KT-CCHND Thôn Kon Pắt, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 223/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
12 Quầy thuốc số 118 Cao Thị Thanh Tâm 413/CCHN-D-SYT-KT Thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 338/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
13 Nhà thuốc Thiên Hà Trần Thị Phượng 241/KT-CCHND 21 Nguyễn Viết Xuân, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 353/ĐKKDD-KT 28/11/2017 Đã thu hồi Giấy phép hoạt động tại QĐ  66/QĐ-SYT ngày 06/02/2024 
14 Nhà thuốc Toàn Nhi Đỗ Thị Bích Nga 698/QNA-CCHND 333 Trần Văn Hai, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 367/ĐKKDD-KT 28/12/2017 Đã thu hồi Giấy phép hoạt động tại QĐ 797/QĐ-SYT ngày 07/12/2023 
15 Quầy thuốc số 134 Phạm Thị Xuân Diệu 422/CCHN-D-SYT-KT Thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 366/ĐKKDD-KT 28/12/2017 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 468/QĐ-SYT, 23/4/2021 
16 Nhà thuốc Thanh Nga Y Thủy 365/KT-CCHND, 07/12/2016 126 Đinh Công Tráng, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 673/ĐKKDD-KT 20/9/2022 1294/QĐ-SYT (chuyển địa điểm kinh doanh) .
Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 249/QĐ-SYT, 24/5/2023
17 Nhà thuốc Thanh Thảo Huỳnh Thanh Thảo 385/CCHN-D-SYT-KT 360 Hoàng Thị Loan, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 372/ĐKKDD-KT 23/01/2018  
18 Quầy thuốc Tuyết Nhung Nguyễn Thị Tuyết Nhung 426/CCHN-D-SYT-KT Thôn 6, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 103/ĐKKDD-KT 23/01/2018  
19 Quầy thuốc Nhân Trang Đặng Thị Hương Trang 463/CCHN-D-SYT-KT Thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 374/ĐKKDD-KT 12/02/2018  
20 Quầy thuốc Quý Phan Trần Quý 433/CCHN-D-SYT-KT Thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 250/ĐKKDD-KT 11/04/2018  
21 Quầy thuốc Bích Phụng Đặng Thị Bích Phụng 279/KT-CCHND Thôn Trung Thành, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 388/ĐKKDD-KT 11/04/2018  
22 Nhà thuốc Ngọc Nhân Trần Thị Phượng 241/KTCCHND, 16/10/2015 346 Đào Duy Từ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 391/ĐKKDD-KT 03/05/2018 Thay đổi người PT chuyên môn tại QĐ 354/QĐ-SYT, 18/7/2022 
23 Nhà thuốc Tuyến Bùi Bá Quỳnh 295/KT-CCHND 404 Trần Phú, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 14/ĐKKDD-KT 18/06/2018  
24 Quầy thuốc Vạn Xuân Nguyễn Ngọc Thành 000929/GLCCHND, 25/3/2016 Thôn Đăk Brông, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 392/ĐKKDD-KT 11/08/2018 Thay đổi người PT chuyên môn tại QĐ 685/QĐ-SYT, 11/8/2021 
25 Nhà thuốc Minh Trí Bền Thị Thùy Dương 487/CCHN-D-SYT-KT 189 Nguyễn Văn Linh, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 409/ĐKKDD-KT 15/08/2018  
26 Nhà thuốc Đại An Nghe Đăm Hiệp 470/CCHN-D-SYT-KT 06 Ngô Quyền, Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 417/ĐKKDD-KT 21/09/2018  
27 Nhà thuốc Phương Tuyến Lê Thị Hồng 21/KT-CCHND 384 Bà Triệu, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 415/ĐKKDD-KT 21/09/2018  
28 Quầy thuốc số 139B Vũ Thị Lan 402/CCHN-D-SYT-KT Thôn Lâm Tùng, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 423/ĐKKDD-KT 19/10/2018  
29 Nhà thuốc Khoa Nguyên Ngô Đức Hoàng 504/CCHN-D-SYT-KT 495 Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 433/ĐKKDD-KT 26/12/2018 BS phạm vi KD tại QĐ 455/QĐ-SYT, 14/8/2023 
30 Nhà thuốc Hạnh Nguyên Nguyễn Văn Thọ 56/KT-CCHND 293 Trần Phú, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 439/ĐKKDD-KT 26/01/2019 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 491/QĐ-SYT, 05/5/2021  
31 Quầy thuốc số 179 Nguyễn Văn Quý 107/KT-CCHND Thôn Phương Quý II, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 438/ĐKKDD-KT 26/01/2019 Đã thu hồi GCN đủ ĐKKD dược tại QĐ 116/QĐ-SYT, 30/3/2022 
32 Nhà thuốc Trang Hưởng Đào Khắc Hưởng 294/KT-CCHND 164A Nơ Trang Long, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 445/ĐKKDD-KT 02/04/2019  
33 Nhà thuốc Phương Nguyễn Thị Bích Hảo 510/CCHN-D-SYT-KT 705 Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 443/ĐKKDD-KT 02/04/2019  
34 Nhà thuốc Hoàng Anh Hoàng Công Khẩn 160/KT-CCHND 212 Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 454/ĐKKDD-KT 24/04/2019  
35 Quầy thuốc Cẩm Tú Bùi Thị Cẩm Tú 1724/CCHN-D-SYT-QNA Thôn 1, xã Kroong, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 453/ĐKKDD-KT 24/04/2019  
36 Quầy thuốc Ngọc Quyên Phạm Thị Ngọc Quyên 266/KT-CCHND Thôn Gia Hội, xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 452/ĐKKDD-KT 24/04/2019  
37 Quầy thuốc Thu Hằng Đinh Thị Hằng 329/KT-CCHND Đường Cao Bá Quát, thôn Kon Rờ Bàng 1, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 459/ĐKKDD-KT 22/05/2019  
38 Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum Ngô Thanh Duyên 278/KT-CCHND 224 Bà Triệu, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 470/ĐKKDD-KT 20/06/2019  
39 Nhà thuốc 110 Nguyễn Văn Giáp 697/CCHND-SYTKT, 10/02/2023 110 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 469/ĐKKDD-KT 20/06/2019
DSĐH Nguyễn Văn Giáp thay cho DSĐH Nguyễn Thị Thúy Nhung từ 24/3/2023
 
40 Nhà thuốc Thanh Tâm Long Thúy Hạnh 298/KT-CCHND 65 Trần Hưng Đạo, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 477/ĐKKDD-KT 25/07/2019 Đã thu hồi GCN đủ ĐKKD dược tại QĐ 335/QĐ-SYT, 06/7/2022  
41 Nhà thuốc Vinh Sơn Nguyễn Thị Chắn 334/KT-CCHND 267 Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 476/ĐKKDD-KT 25/07/2019  
42 Quầy thuốc số 69 Hoàng Thị Thu 498/CCHN-D-SYT-KT Thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 471/ĐKKDD-KT 25/07/2019  
43 Nhà thuốc tây Thành Nguyễn Hồng Văn 129/KT-CCHND 268 Đào Duy Từ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 483/ĐKKDD-KT 29/08/2019  
44 Quầy thuốc Trạm Y tế xã Vinh Quang Nguyễn Thị Hải Dương 76/KT-CCHND Thôn Phương Quý 1, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 478/ĐKKDD-KT 29/08/2019  
45 Nhà thuốc Tân Hồng Mai Thị Xuân Duy (thay cho Nguyễn Minh Trí) 2339/ CCHND-SYTQNA, 17/02/2021 550 Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 489/ĐKKDD-KT 24/09/2019 Thay đổi người PT chuyên môn tại QĐ 1475/QĐ-SYT, 28/11/2022 
46 Nhà thuốc Tuấn Nguyễn Văn Hòa 452/CCHN-D-SYT-KT 57A Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 488/ĐKKDD-KT 24/09/2019  
47 Quầy thuốc Hồng Hạnh Đỗ Thị Hạnh 2988/LA-CCHND Thôn Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 487/ĐKKDD-KT 24/09/2019  
48 Nhà thuốc Minh Tâm Lê Quang Dũng 118/KT-CCHND 36 Trần Bình Trọng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 492/ĐKKDD-KT 10/10/2019 Đã thu hồi GCN đủ ĐKKD dược tại QĐ 117/QĐ-SYT, 31/3/2022 
49 Nhà thuốc Lâm Vy Nguyễn Cảnh Toàn 119/KT-CCHND 1015 Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 504/ĐKKDD-KT 06/11/2019  
50 Nhà thuốc Thiện Phú Lê Thị Vân (thay cho Nguyễn Thị Ngà từ 28/4/2023) 695/CCH N-DSYT-KT, 22/12/2022 238 Đào Duy Từ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 503/ĐKKDD-KT 06/11/2019 218/QĐ-SYT, 28/4/2023 (thay đổi người PT chuyên môn) 
51 Quầy thuốc Ngọc Anh Huỳnh Thị Thúy Anh 558/CCHN-D-SYT-KT Thôn 6, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 502/ĐKKDD-KT 06/11/2019  
52 Quầy thuốc Vạn Xuân 2 Nguyễn Thị Huế 120/KT-CCHND Thôn Klor 2, xã ĐăkRơwa, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 501/ĐKKDD-KT 06/11/2019  
53 Quầy thuốc An An Nguyễn Thị Chánh An 416/CCHN-D-SYT-KT Thôn Phương Quý II,  xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 500/ĐKKDD-KT 06/11/2019  
54 Quầy thuốc Minh Châu Phạm Minh Kha 277/CCHN-D-SYT-GL Thôn Kon Rờ Bàng II, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 499/ĐKKDD-KT 06/11/2019  
55 Nhà thuốc Sơn Hà Nguyễn Thị Mây 4314/CCHN-D-SYT-HCM 303 Duy Tân, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 522/ĐKKDD-KT 27/11/2019 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 23/QĐ-SYT , 15/01/2023
56 Nhà thuốc Linh Chi Đào Thị Sính 3627/HCM-CCHND 23 Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 521/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
57 Nhà thuốc Vạn Bảo Tín Phạm Mạnh Cường 458/CCHN-D-SYT-GL 251 Trần Phú, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 520/ĐKKDD-KT 27/11/2019 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 514/QĐ-SYT, 18/5/2021  
58 Nhà thuốc Bác sỹ Đà Phan Thị Anh Đào 242/KT-CCHND 09 Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 519/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
59 Nhà thuốc Thu Hà Nguyễn Thị Thu Hà 50/KT-CCHND 276 Trần Khánh Dư, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 518/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
60 Nhà thuốc Ngọc Dũng Trần Thị Thanh Thùy 574/CCHN-D-SYT-KT 139 Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 516/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
61 Nhà thuốc Thảo Ly Y Lục 601/CCHN-D-SYT-KT 394 Bà Triệu, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 515/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
62 Quầy thuốc Tuấn Luyến Nguyễn Thị Luyến 277/KT-CCHND Thôn Kon Tu II, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 514/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
63 Nhà thuốc Trung Tâm Nguyễn Thị Thu Thanh 345/CCHN-D-SYT-KT 38 Trần Khánh Dư, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 530/ĐKKDD-KT 26/12/2019  
64 Nhà thuốc Linh Chi 2 Võ Thị Hồng Vi 477/CCHN-D-SYT-KT 185 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 529/ĐKKDD-KT 26/12/2019  
66 Nhà thuốc Hà Sơn Đinh Thị Linh Đa 586/CCHN-D-SYT-KT 243 Trần Phú, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 534/ĐKKDD-KT 03/01/2020 Tên cơ sở này không còn nữa thay thế bằng Nhà thuốc Huyền Trinh (có số thứ tự 126)
67 Nhà thuốc Thủy Giang Nguyễn Thị Hoàng Oanh 533/CCHN-D-SYT-KT 28 Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 535/ĐKKDD-KT 03/01/2020  
68 Nhà thuốc số 12 (tên cũ Nhà thuốc Doanh nghiệp số 12 thuộc Công ty Cổ phần Dược - VTYT Kon Tum)
Bùi Thị Mai Thy
(thay cho Huỳnh Quang Huy từ ngày 15/01/2023)

845/CCH
N-DSYT-KG, 09/8/2019
153 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 543/ĐKKDD-KT 21/01/2020 Thay đổi người PT CM tại QĐ 02/QĐ-SYT, 15/01/2023
Thay đổi tên cơ sở tại QĐ 08/QĐ-SYT-SYT, 08/01/2024 
69 Nhà thuốc Tuyết II Trần Cẩm Tuấn 86/KT-CCHND 135 Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 542/ĐKKDD-KT 21/01/2020  
70 Nhà thuốc Tâm An Tống Thị Mai Ly 505/CCH
N-DSYT-KT, 05/10/2018
Thôn Nghĩa An, xã Ia Chim, thành phốKon Tum Nhà thuốc
603/ĐKKD
D-KT
21/01/2020 Cấp lại tại QĐ 08/QĐ-SYT, 08/01/2024 
71 Nhà thuốc Quỳnh Huỳnh Công Cẩn 18/KT-CCHND 255 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 540/ĐKKDD-KT 21/01/2020  
72 Nhà thuốc Thanh Hoa Nguyễn Thị Thu Hiền 1519/CCHN-D-SYT-TTH 137 Võ Nguyên Giáp, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 539/ĐKKDD-KT 21/01/2020  
73 Quầy thuốc Bửu BV 24 Trịnh Thị Thanh Mai 559/CCHN-D-SYT-KT Thôn Kon Klor, xã Đắk Rơ Wa, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 538/ĐKKDD-KT 21/01/2020 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 481/QĐ-SYT, 30/4/2021  
74 Nhà thuốc Hòa Long Nguyễn Thị Bích Liên 51/KT-CCHND 639 Duy Tân, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 554/ĐKKDD-KT 27/02/2020  
75 Nhà thuốc Hồng Y Mùi 618/CCHN-D-SYT-KT 256 Hoàng Thị Loan, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 553/ĐKKDD-KT 27/02/2020  
76 Quầy thuốc Ngọc Linh Đoàn Thị Ngọc Linh 267/KT-CCHND Thôn Plei Rơ Wăk, xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 547/ĐKKDD-KT 27/02/2020  
77 Quầy thuốc Thanh Hùng Nguyễn Thị Thanh (thay cho Trần Thẩm Thương) 2086/CC HN-DSYT-BP, 11/7/2022 Thôn Nghĩa An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 546/ĐKKDD-KT 27/02/2020 Thay đổi người PTCM tại QĐ 1275/QĐ-SYT, 20/9/2022 
78 Nhà thuốc Thảo Nguyên Võ Thanh Ngân 383/CCHN-D-SYT-KT 1025 Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 337/ĐKKDD-KT 25/03/2020  
79 Quầy thuốc Nhung Nguyễn Thị Nhung 187/KT-CCHND Thôn Măng La, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 559/ĐKKDD-KT 25/03/2020  
80 Quầy thuốc Minh Châu Võ Thị Thanh Lan 398/CCHN-D-SYT-KT Thôn 5, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 558/ĐKKDD-KT 25/03/2020  
81 Nhà thuốc Thanh Hương Trần Minh Hiếu 411/CCHN-D-SYT-KT 136 Ngô Quyền, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 565/ĐKKDD-KT 08/06/2020  
82 Nhà thuốc Long Châu 132 thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu Lê Văn Nguyên (thay cho Nguyễn Thị Hương từ 18/5/2023) 1045/ CCHND-SYTĐNA, 21/9/2020 59 Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 564/ĐKKDD-KT 08/06/2020 Thay đổi người PT chuyên môn tại QĐ 245/QĐ-SYT, 18/5/2023; BS phạm vi KD tại 335/QĐ-SYT, 03/7/2023
83 Nhà thuốc Luân Y Nhân 637/CCHN-D-SYT-KT 389 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 573/ĐKKDD-KT 18/07/2020 Thu hồi Giấy phép hoạt động tại QĐ 1446/QĐ-SYT, 11/11/2022 
84 Nhà thuốc Tuyết 1 Lê Trung Hiếu 128/KT-CCHND 65 Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 572/ĐKKDD-KT 18/07/2020  
85 Nhà thuốc Hoàng Hoàng Oanh 603/CCHN-D-SYT-KT 232 Đào Duy Từ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 571/ĐKKDD-KT 18/07/2020  
86 Quầy thuốc Hoàng Nam Trần Thị Thu Hường 234/KT-CCHND Thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 570/ĐKKDD-KT 18/07/2020  
87 Quầy thuốc Gia Khánh Nguyễn Hồng Phước 453/GL-CCHND Thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 580/ĐKKDD-KT 13/08/2020  
88 Nhà thuốc Lương Trịnh Thị
Thanh Mai
559/
CCHND-SYTKT, 09/11/2022
274 Trần Khánh Dư, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 579/ĐKKDD-KT 13/08/2020
DSĐH Trịnh Thị Thanh Mai thay cho DSĐH Y Kreng từ 14/4/2023 (QĐ 204/QĐ-SYT) 
89 Nhà thuốc Dư Tân Nguyễn Thị Ánh Hương 631/CCHN-D-SYT-KT 320 Trần Khánh Dư, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 578/ĐKKDD-KT 13/08/2020  
90 Quầy thuốc Thuận Hoàng Nguyễn Huy Hoàng 03/KT-CCHND Thôn Nghĩa An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 577/ĐKKDD-KT 13/08/2020  
91 Nhà thuốc Hoàng Nghi Nguyễn Kiều Hạnh Trinh 438/CCHN-D-SYT-KT 21 Võ Nguyên Giáp, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 587/ĐKKDD-KT 10/09/2020 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 847/QĐ-SYT, 05/11/2021   
92 Nhà thuốc Thuận Hoàng I Nguyễn Phùng Tú Anh 661/CCHN-D-SYT-KT 46 Lê Hồng Phong, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 585/ĐKKDD-KT 10/09/2020 BS phạm vi KD tại QĐ 455/QĐ-SYT, 14/8/2023 
93 Quầy thuốc Bảo An Nguyễn Thị Như Tây 293/KT-CCHND Thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 583/ĐKKDD-KT 09/11/2020  
94 Nhà thuốc 40 Bùi Thị Ngọc Hà 417/CCHN-D-SYT-KT 378 Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 582/ĐKKDD-KT 09/11/2020  
95 Nhà thuốc Phương Quỳnh Bùi Thị Dương 597/CCHN-D-SYT-KT 49 Nguyễn Văn Linh, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 581/ĐKKDD-KT 09/11/2020  
96 Nhà thuốc Doanh nghiệp Quảng Thành Trương Nguyễn Hồng Hạnh 646/CC HN-DSYTKT, 16/7/2020 273 Trần Phú, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 596/ĐKKDDKT   Thay đổi người PT chuyên môn tại QĐ 97/QĐ-SYT, 10/3/2022 
97 Nhà thuốc tây Ngọc Hà Bùi Văn Sáu 101/KT-CCHND, 10/4/2014 366 Phạm Văn Đồng, Tổ 5, Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 607/ĐKKDD-KT 08/02/2021 QĐ 55/QĐ-SYT, 08/02/2021
98 Nhà thuốc Thanh Tâm 2 Nguyễn Thị Thanh Tâm 686/CCHN-DSYT-KT, 24/02/2021 391 Trần Khánh Dư, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 611/ĐKKDD-KT 22/04/2021 467/QĐ-SYT. Đã thu hồi giấy phép hoạt động tại QĐ 375/QĐ-SYT, 24/7/2023
99 Nhà thuốc Nguyên Khôi (trước đây Nhà thuốc Nguyễn Gia) Lê Thị Kim Thoa 439/CCH
N-DSYT-KT, 03/11/2017
Chuyển địa điểm về 656 Trần Phú, phường Quyết Thắng theo QĐ 1275/QĐ-SYT (địa chỉ cũ: 580 Trần Phú, Phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum). Nhà thuốc 672/ĐKKDD-KT (GCN cũ: 617/ĐKKDD-KT) 20/9/2022 509/QĐ-SYT; thay đổi tên cơ sở và người PT chuyên môn tại QĐ 354/QĐ-SYT, 18/7/2022; cấp mới (thay đổi địa điểm tại QĐ 1275/QĐ-SYT
100 Quầy thuốc tây Hoài Sương Trương Thị Thu 554/CCHN-D-SYT-KT, 25/6/2019 Thôn Đăk Rơ Đe, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 618/ĐKKDD-KT 16/05/2021 509/QĐ-SYT;
đã thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược tại QĐ 550/QĐ-SYT, 03/10/2023

 
101 Quầy thuốc Thiện Nguyễn Văn Thiện 565/CCHN-D-SYT-KT, 07/8/2019 Thôn Klor II, xã ĐăkRơWa, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 619/ĐKKDD-KT 16/05/2021 509/QĐ-SYT
102 Quầy thuốc tây Hồng Trịnh Thị Thanh Mai 559/CCHN-D-SYT-KT, 07/8/2019 Thôn Kon Jri Xút, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 624/ĐKKDD-KT 16/06/2021 564/QĐ-SYT
103 Quầy thuốc Hoàng Diệu Nguyễn Thị Trúc Ly 240/KTCCHND, 17/9/2015 Thôn Phương Quý II, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 627/ĐKKDD-KT 16/7/2021 614/QĐ-SYT
104 Nhà thuốc Hoàng Ngân (tên cũ: Nhà thuốc Thu Trang) Hoàng Văn Bích 207/KT-CCHND, 18/6/2015 34A Trường Chinh, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 416/ĐKKDD-KT 11/08/2021 Thay đổi tên cơ sở. QĐ 685/QĐ-SYT, 11/8/2021 
105 Quầy thuốc Lợi Trần Duy
Lợi
(thay thế cho Huỳnh Tấn phước từ 01/11/2023)

701 /CCHND-SYT-KT, 27/3/2023
Đường bờ bao KDC, xã Chưhreng, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 628/ĐKKDD-KT 09/09/2021 741/QĐ-SYT cấp phép hoạt động;
Thay đổi người PTCM tại 616/QĐ-SYT, 01/11/2023
106 Quầy thuốc Xuân Diệu Phạm Thị Xuân Diệu 422/CCHN-DSYTKT, 20/9/2017 Thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 629/ĐKKDD-KT 09/09/2021 741/QĐ-SYT
107 Quầy thuốc Minh Hằng Nguyễn Thị Hằng 76/KTCCHND, 20/01/2015 Thôn 6, làng Plei Dong, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 630/ĐKKDD-KT 09/09/2021 741/QĐ-SYT
108 Nhà thuốc Ngọc Trâm Nguyễn Kiều Hạnh Trinh 438/CC HN-DSYTKT, 03/11/2017 86 Đồng Nai, Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 635/ĐKKDDKT 17/11/2021 865/QĐ-SYT
109 Nhà thuốc Ngọc Huyền Huyền Tiến Dũng 698/CCHN-DSYTKT, 28/10/2021 93 Nguyễn Trường Tộ, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 641/ĐKKDD-KT 12/01/2022 13/QĐ-SYT
110 Nhà thuốc Long Châu 537 Ngô Thanh
Duyên (Nguyễn Đắc Phát trước 31/10/2022)

278/KTCCHND, 19/01/2016
768 Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 643/ĐKKDDKT 10/03/2022 97/QĐ-SYT; thay đổi người phụ trách CM tại QĐ 1432/QĐ-SYT, 31/10/2022
111 Nhà thuốc Minh Tâm Nguyễn Văn Thọ 56/KT-CCHN, 16/10/2013 400 Hùng Vương, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 647/ĐKKDD-KT 13/04/2022 128/QĐ-SYT
112 Nhà thuốc Hoàng Hương Nguyễn Văn Quí 700/CCHN-D-SYT-KT, 31/12/2021 93A Võ Nguyên Giáp, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 648/ĐKKDD-KT 13/04/2022 128/QĐ-SYT
113 Nhà thuốc Nguyễn Gia Lê Quang Dũng 118/KT-CCHN, 24/9/2014 413 Hùng Vương, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 650/ĐKKDD-KT 29/04/2022 161/QĐ-SYT; 
Ngừng hoạt động tại QĐ 1290/QĐ-SYT, 28/9/2022
114 Quầy thuốc Ngọc Bé Dương Thị Ngọc Bé 55/KT-CCHND, 20/9/2013 Thôn Nghĩa An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 653/ĐKKDD-KT 09/06/2022 234/QĐ-SYT
115 Nhà thuốc Thuận Hoàng II Nguyễn Phùng Tuấn Anh 660/CCHN-D-SYT-KT, 12/9/2020 139 Hoàng Thị Loan, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 655/ĐKKDD-KT 23/06/2022 330/QĐ-SYT.
BS phạm vi KD tại QĐ 455/QĐ-SYT, 14/8/2023
116 Quầy thuốc Liễu Lê Thị Hoàng Ân 898/CCHN-D-SYT-GL, 01/4/2022 Thôn 1, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 656/ĐKKDD-KT 23/06/2022 330/QĐ-SYT
117 Nhà thuốc An Khang Kon Tum 11739 Đinh Duy Phương 673/CCH
N-DSYT-KT, 19/11/2020
378 Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 658/ĐKKDD-KT 18/7/2022 354/QĐ-SYT
118 Nhà thuốc Minh Hưng Bùi Đặng Mỹ Duyên 626/CCH
N-DSYT-GL, 22/5/2020
465 Phan Đình Phùng,
phường Duy Tân, thành
phố Kon Tum
Nhà thuốc 658/ĐKKDD-KT 18/7/2022 354/QĐ-SYT
119 Nhà thuốc Long Châu 795 Bế Mai Hồng 901/CCH
N-DSYT-GL, 01/4/2022
21-23 Võ Nguyên Giáp,
phường Duy Tân, thành
phố Kon Tum
Nhà thuốc 663/ĐKKDD-KT 16/8/2022 1193/QĐ-SYT
120 Nhà thuốc Thanh Tâm Lê Quốc Hưng 1639/CC
HN-DSYTĐNA, 30/3/2022
62 Trần Hưng Đạo, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 664/ĐKKDD-KT 16/8/2022 1193/QĐ-SYT
121 Nhà thuốc Long Châu 675 Nguyễn Thị Diệu Thúy 1381/CC HN-DSYT-KH, 23/02/2021 96 Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 671/QĐ-ĐKKDD-KT 20/9/2022 1275/QĐ-SYT
122 Nhà thuốc Huyền Trang Nguyễn Gia Minh 4561/HC MCCHND, 20/8/2015 355 Phan Đình Phùng, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 674/QĐ-ĐKKDD-KT 20/9/2022 1275/QĐ-SYT
123 Quầy thuốc số 147 Nguyễn Thị Thủy 15/CCHN -D-SYTKT, 30/5/2018 Thôn Kon Tu II, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 676/QĐ-ĐKKDD-KT 20/9/2022 1275/QĐ-SYT
124 Nhà thuốc Mai Anh Lương Ngọc Đông Vy 9835/CC HN-DSYTHCM, 15/7/2022 199 Nguyễn Văn Linh, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 687/ĐKKDD-KT 16/12/2022 1528/QĐ-SYT
125 Nhà thuốc Nguyên Hạnh Trương Nguyễn Hồng Hạnh 646/CCH N-DSYT-KT, 16/7/2020 Thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu I, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 688/ĐKKDD-KT 16/12/2022 1528/QĐ-SYT
126 Nhà thuốc Sơn Hà (tên cũ Nhà thuốc Huyền Trinh) Lê Quang Dũng 118/KT-CCHND, 24/9/2014
228A Đào Duy Từ,
phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum (ĐC cũ 232 Đào Duy Từ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum)
Nhà thuốc 591/ĐKKDD-KT 30/12/2022 1550/QĐ-SYT. Thay đổi người PTCM: Lê Quang Dũng thay Đinh Thị Linh Đa; thay đổi tên CS Nhà tuốc Hà Sơn thành Nhà thuốc Huyền Trinh
127 Nhà thuốc Thùy Dung Mai Trần Quỳnh Quỳnh 694/CCH
N-DSYT-KT, 09/11/2022
720 Phạm Văn Đồng,
Phường Trần Hưng
Đạo, thành phố Kon
Tum
Nhà thuốc 692/ĐKKDD-KT 15/01/2023 22/QĐ-SYT
128 Quầy thuốc 179 Trần Hoàng Như Ngọc 1 0186/
CCHN-DSYTHCM, 25/8/2022
Thôn Phương Quý II, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 693/ĐKKDD-KT 15/01/2023 22/QĐ-SYT
129 Quầy thuốc Thiện Tâm (tên cũ Quầy thuốc Thái Thanh) Nguyễn Thị Tâm (thay cho Võ Thị Thái Thanh) 455/ CCHND-SYTKT, 05/12/2022 Thôn Nghĩa An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 694/ĐKKDD-KT 15/01/2023 22/QĐ-SYT. Thay đổi tên cơ sở, người PT CM tại QĐ 374/QĐ-SYT, 24/7/2023
130 Nhà thuốc Quảng Thành Trần Tấn Lực 693/CCHN-D-SYT-KT, 09/11/2022 273 Trần Phú, Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 596/ĐKKDD-KT   49/QĐ-SYT, 20/02/2023 (thay đổi loại hình KD)
131 Nhà thuốc Bệnh viện Mắt Kon Tum Trần Thị Ngũ Long 1776/CC HN-DSYTĐNA, 26/7/2022 33 Triệu Việt Vương, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 699/ĐKKDD-KT 28/4/2023 218/QĐ-SYT, 28/4/2023. BS phạm vi KD tại QĐ 455/QĐ-SYT, 14/8/2023
132 Nhà thuốc Tâm Khang Lương Thị Tuyết Sương 4867/ CCHN-DSYTĐNAI, 18/01/2021 232 Trường Chinh, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 700/ĐKKDD-KT 28/4/2023 218/QĐ-SYT, 28/4/2023
133 Nhà thuốc Nghĩa Huynh Nguyễn Hữu Nghĩa Huynh 1177/ CCHN-DSYT-GL, 05/01/2023 267 Võ Nguyên Giáp, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum NHà thuốc 701/ĐKKDD-KT 28/4/2023 218/QĐ-SYT, 28/4/2023
134 Nhà thuốc Sáng Hoa Nguyễn Thị Thanh Hoa 1250/CC HN-DSYT-GL, 05/4/2023 165 Trường Chinh, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 703/ĐKKDDKT 31/5/2023 260/QĐ-SYT, 31/5/2023
135 Nhà thuốc Tâm Đức Bùi Tôn Nữ Diệu Hương 1166/CC HN-DSYT-GL, 05/01/2023 123 Trần Phú, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 704/ĐKKDDKT 31/5/2023 260/QĐ-SYT, 31/5/2023
136 Nhà thuốc Thủy Tiên Hồ Thị Thủy Tiên 7178/CC HN-DSYTHCM, 22/01/2021 119 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum (Địa điểm KD cũ: 418 Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy) Nhà thuốc 612/ĐKKDDKT 22/4/2021 260/QĐ-SYT, 31/5/2023 (thay đổi địa điểm KD)
137 Nhà thuốc
Vạn Bảo Tín
Lê Huỳnh Phi
Phụng
672/CCHN-DSYT-KT, 18/4/2022 147 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 705/ĐKKDD-
KT
03/7/2023 335/QĐ-SYT, 03/7/2023
138 Quầy thuốc
Quyền Mỹ
PleiKroong
Đặng Kim
Quyền
001006/GLCCHND, 07/6/2016 Thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 706/ĐKKDD-
KT
03/7/2023 335/QĐ-SYT, 03/7/2023
139 Nhà thuốc
Phương Nam
Nguyễn Thị
Thắm
705/CCH
N-DSYT-KT, 07/4/2023
177 Tôn Đức Thắng, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 708/ĐKKDD-
KT
14/8/2023 455/QĐ-SYT, 14/8/2023Đã thu hồi GCN đủ ĐKKD dược tại QĐ 896/QĐ-SYT, 29/12/2023
140 Quầy thuốc Minh Hằng Nguyễn Thị Thúy Hằng 59/KTCCHND, 16/10/2013 Thôn Kon Klor, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 712/ĐKKDDKT 19/10/2023 590/QĐ-SYT
141 Nhà thuốc Thu Hằng Phạm Thế Vương (thay cho
Đinh Thị Quỳnh Vân từ 19/10/2023)
612/CCH N-DSYT-GL, 29/4/2020 64 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 600/ĐKKDDK   Thay đổi người PTCM tại QĐ 590/QĐ-SYT, 19/10/2023
142 Nhà thuốc Cô
Thắm
Trần Thị Diệu
Thùy
1243/CCHN-D-SYT-GL, 05/4/2023 Thôn Pleisar, xã Ia
Chim, thành phố Kon Tum
Nhà thuốc 713/ĐKKDD-KT 22/11/2023 713/QĐ-SYT
143 Quầy thuốc Minh Đức Nguyễn Thị Huyền 474/CCH N-DSYT-KT, 19/3/2018 359 Võ Nguyên Giáp, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 714/ĐKKDDKT 22/11/2023 713/QĐ-SYT
144 Nhà thuốc Phương Tuyến 2 (thay cho tên cơ sở: Nhà thuốc Kim Ngân từ 06/12/2023) Nguyễn Mạnh Thắng (thay cho Nguyễn Thị Thanh Tú từ 06/12/2023) 700/ CCHND-SYTKT, 27/3/2023 514 Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 696/ĐKKD D-KT   Thay đổi tên cơ sở, người phụ trách chuyên môn tại QĐ 794/QĐ-SYT, 06/12/2023
145 Nhà thuốc An
Sinh
Nguyễn Thị
Thái Thảo
687/CCH
N-DSYT-KT, 04/4/2021
189 Bà Triệu, phường Thắng Lợi, thành phố
Kon Tum
Nhà thuốc 715/ĐKKDD-
KT
30/01/2024 59/QĐ-SYT
146 Nhà thuốc
Cassana
Pharma 231
Lê Hữu Nam 000866/G
LCCHND, 29/12/2015
231 Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 716/ĐKKDD-
KT
30/01/2024 59/QĐ-SYT
147 Nhà thuốc
Lương 2
Trương Văn
Lâm
1101/CC
HN-DSYT-GL, 12/11/2022
143 Nguyễn Hữu
Thọ, phường Ngô
Mây, thành phố Kon Tum
Nhà thuốc 717/ĐKKDD-
KT
30/01/2024 59/QĐ-SYT
148 Quầy thuốc
Nga Chiến
Trần Thị Nga 400/CCH
N-DSYT-NĐ, 28/6/2018
Thôn Đăk Prông, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 718/ĐKKDD-
KT
30/01/2024 59/QĐ-SYT
149 Quầy thuốc
Thành Tín
Y Ben 419/CCH
N-DSYT-KT, 20/9/2017
Thôn Plei Lay, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 719/ĐKKDD-
KT
30/01/2024 59/QĐ-SYT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 
 
Cau chuyen CDS
 
DỊCH VỤ CÔNG
 
Ảnh hoạt động ngành Y tế

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế:

Thống kê
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay5,260
  • Tháng hiện tại111,720
  • Tổng lượt truy cập4,579,694
Banner dinh duong me va be
 
 
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

69/QĐ-SYT

Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Thời gian đăng: 21/02/2024

lượt xem: 25 | lượt tải:4

66/QĐ-SYT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”

Thời gian đăng: 06/02/2024

lượt xem: 199 | lượt tải:20

433/QĐ-SYT

QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THUẬN HÒA (CƠ SỞ 2))

Thời gian đăng: 04/02/2024

lượt xem: 254 | lượt tải:19

65/QĐ-SYT

QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum (CÔNG TY CỔ PHẦN VINGIN)

Thời gian đăng: 02/02/2024

lượt xem: 314 | lượt tải:17

63/QĐ-SYT

QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum (CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM NGỌC LINH TU MƠ RÔNG KON TUM)

Thời gian đăng: 02/02/2024

lượt xem: 353 | lượt tải:17