Danh sách cơ sở hành nghề dược thành phố Kon Tum

Thứ hai - 25/07/2022 04:08
STT Tên cơ sở Người chịu trách nhiệm chuyên môn Số CCHN Địa điểm kinh doanh Loại hình kinh doanh Số GCN ĐKKD Ngày cấp Ghi chú
1 Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Kon Tum Huỳnh Thị Nguyên Thủy 368/KT-CCHND 153 Bà triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Cơ sở bán buôn 209/ĐKKDD-KT 13/11/2018
Đã điều chỉnh GCN đủ ĐKKD dược tại QĐ 248/QĐ-SYT, 24/5/2023
2 Quầy thuốc số 123 Vương Thị Hiền 321/KT-CCHND Thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 309/ĐKKDD-KT 17/08/2017  
3 Nhà thuốc Ngọc Nhân Long Thúy Hạnh (Phạm Văn Hiền từ trước 31/10/2022)
298/KTCCHND, 30/3/2016
355 Trần Phú, Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 318/ĐKKDD-KT 01/09/2017 Thay đổi người phụ trách CM tại QĐ 1432/QĐ-SYT, 31/10/2022 
4 Nhà thuốc Nam Anh Nguyễn Quang Tú 243/KT-CCHND 397 Bà Triệu, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 218/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
5 Nhà thuốc Danh Nguyễn Văn Hiệp 121/KT-CCHND Số mới 369 (số cũ 173) Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 07/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
6 Quầy thuốc Ngọc Anh Đinh Thị Chính 183/KT-CCHND Thôn Plei Bur, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 200/ĐKKDD-KT 01/09/2017 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 480/QĐ-SYT, 30/4/2021 
7 Quầy thuốc Song Nguyên Tô Thị Hàn Ni 16/KT-CCHND Thôn Phương Quý 1, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 141/ĐKKDD-KT 20/09/2017 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 468/QĐ-SYT, 23/4/2021 
8 Quầy thuốc số 71 Nguyễn Đình Hợi 08/KT-CCHND Thôn Tân An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 71/ĐKKDD-KT 20/09/2017  
9 Quầy thuốc Trần Thương Trần Đình Thương 395/CCHN-D-SYT-KT Thôn 9, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 335/ĐKKDD-KT 06/10/2017  
10 Quầy thuốc số 31 Ngô Thị Ngọc Hường 408/CCHN-D-SYT-KT Thôn Phương Quý 2, xã  Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 28/ĐKKDD-KT 06/10/2017  
11 Quầy thuốc Bửu Phan Khắc Bửu 30/KT-CCHND Thôn Kon Pắt, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 223/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
12 Quầy thuốc số 118 Cao Thị Thanh Tâm 413/CCHN-D-SYT-KT Thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 338/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
13 Nhà thuốc Thiên Hà Trần Thị Phượng 241/KT-CCHND 21 Nguyễn Viết Xuân, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 353/ĐKKDD-KT 28/11/2017  
14 Nhà thuốc Toàn Nhi Đỗ Thị Bích Nga 698/QNA-CCHND 333 Trần Văn Hai, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 367/ĐKKDD-KT 28/12/2017  
15 Quầy thuốc số 134 Phạm Thị Xuân Diệu 422/CCHN-D-SYT-KT Thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 366/ĐKKDD-KT 28/12/2017 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 468/QĐ-SYT, 23/4/2021 
16 Nhà thuốc Thanh Nga Y Thủy 365/KT-CCHND, 07/12/2016 126 Đinh Công Tráng, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 673/ĐKKDD-KT 20/9/2022 1294/QĐ-SYT (chuyển địa điểm kinh doanh) .
Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 249/QĐ-SYT, 24/5/2023
17 Nhà thuốc Thanh Thảo Huỳnh Thanh Thảo 385/CCHN-D-SYT-KT 360 Hoàng Thị Loan, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 372/ĐKKDD-KT 23/01/2018  
18 Quầy thuốc Tuyết Nhung Nguyễn Thị Tuyết Nhung 426/CCHN-D-SYT-KT Thôn 6, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 103/ĐKKDD-KT 23/01/2018  
19 Quầy thuốc Nhân Trang Đặng Thị Hương Trang 463/CCHN-D-SYT-KT Thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 374/ĐKKDD-KT 12/02/2018  
20 Quầy thuốc Quý Phan Trần Quý 433/CCHN-D-SYT-KT Thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 250/ĐKKDD-KT 11/04/2018  
21 Quầy thuốc Bích Phụng Đặng Thị Bích Phụng 279/KT-CCHND Thôn Trung Thành, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 388/ĐKKDD-KT 11/04/2018  
22 Nhà thuốc Ngọc Nhân Trần Thị Phượng 241/KTCCHND, 16/10/2015 346 Đào Duy Từ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 391/ĐKKDD-KT 03/05/2018 Thay đổi người PT chuyên môn tại QĐ 354/QĐ-SYT, 18/7/2022 
23 Nhà thuốc Tuyến Bùi Bá Quỳnh 295/KT-CCHND 404 Trần Phú, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 14/ĐKKDD-KT 18/06/2018  
24 Quầy thuốc Vạn Xuân Nguyễn Ngọc Thành 000929/GLCCHND, 25/3/2016 Thôn Đăk Brông, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 392/ĐKKDD-KT 11/08/2018 Thay đổi người PT chuyên môn tại QĐ 685/QĐ-SYT, 11/8/2021 
25 Nhà thuốc Minh Trí Bền Thị Thùy Dương 487/CCHN-D-SYT-KT 189 Nguyễn Văn Linh, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 409/ĐKKDD-KT 15/08/2018  
26 Nhà thuốc Đại An Nghe Đăm Hiệp 470/CCHN-D-SYT-KT 06 Ngô Quyền, Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 417/ĐKKDD-KT 21/09/2018  
27 Nhà thuốc Phương Tuyến Lê Thị Hồng 21/KT-CCHND 384 Bà Triệu, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 415/ĐKKDD-KT 21/09/2018  
28 Quầy thuốc số 139B Vũ Thị Lan 402/CCHN-D-SYT-KT Thôn Lâm Tùng, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 423/ĐKKDD-KT 19/10/2018  
29 Nhà thuốc Khoa Nguyên Ngô Đức Hoàng 504/CCHN-D-SYT-KT 495 Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 433/ĐKKDD-KT 26/12/2018  
30 Nhà thuốc Hạnh Nguyên Nguyễn Văn Thọ 56/KT-CCHND 293 Trần Phú, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 439/ĐKKDD-KT 26/01/2019 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 491/QĐ-SYT, 05/5/2021  
31 Quầy thuốc số 179 Nguyễn Văn Quý 107/KT-CCHND Thôn Phương Quý II, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 438/ĐKKDD-KT 26/01/2019 Đã thu hồi GCN đủ ĐKKD dược tại QĐ 116/QĐ-SYT, 30/3/2022 
32 Nhà thuốc Trang Hưởng Đào Khắc Hưởng 294/KT-CCHND 164A Nơ Trang Long, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 445/ĐKKDD-KT 02/04/2019  
33 Nhà thuốc Phương Nguyễn Thị Bích Hảo 510/CCHN-D-SYT-KT 705 Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 443/ĐKKDD-KT 02/04/2019  
34 Nhà thuốc Hoàng Anh Hoàng Công Khẩn 160/KT-CCHND 212 Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 454/ĐKKDD-KT 24/04/2019  
35 Quầy thuốc Cẩm Tú Bùi Thị Cẩm Tú 1724/CCHN-D-SYT-QNA Thôn 1, xã Kroong, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 453/ĐKKDD-KT 24/04/2019  
36 Quầy thuốc Ngọc Quyên Phạm Thị Ngọc Quyên 266/KT-CCHND Thôn Gia Hội, xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 452/ĐKKDD-KT 24/04/2019  
37 Quầy thuốc Thu Hằng Đinh Thị Hằng 329/KT-CCHND Đường Cao Bá Quát, thôn Kon Rờ Bàng 1, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 459/ĐKKDD-KT 22/05/2019  
38 Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum Ngô Thanh Duyên 278/KT-CCHND 224 Bà Triệu, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 470/ĐKKDD-KT 20/06/2019  
39 Nhà thuốc 110 Nguyễn Văn Giáp 697/CCHND-SYTKT, 10/02/2023 110 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 469/ĐKKDD-KT 20/06/2019
DSĐH Nguyễn Văn Giáp thay cho DSĐH Nguyễn Thị Thúy Nhung từ 24/3/2023
 
40 Nhà thuốc Thanh Tâm Long Thúy Hạnh 298/KT-CCHND 65 Trần Hưng Đạo, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 477/ĐKKDD-KT 25/07/2019 Đã thu hồi GCN đủ ĐKKD dược tại QĐ 335/QĐ-SYT, 06/7/2022  
41 Nhà thuốc Vinh Sơn Nguyễn Thị Chắn 334/KT-CCHND 267 Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 476/ĐKKDD-KT 25/07/2019  
42 Quầy thuốc số 69 Hoàng Thị Thu 498/CCHN-D-SYT-KT Thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 471/ĐKKDD-KT 25/07/2019  
43 Nhà thuốc tây Thành Nguyễn Hồng Văn 129/KT-CCHND 268 Đào Duy Từ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 483/ĐKKDD-KT 29/08/2019  
44 Quầy thuốc Trạm Y tế xã Vinh Quang Nguyễn Thị Hải Dương 76/KT-CCHND Thôn Phương Quý 1, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 478/ĐKKDD-KT 29/08/2019  
45 Nhà thuốc Tân Hồng Mai Thị Xuân Duy (thay cho Nguyễn Minh Trí) 2339/ CCHND-SYTQNA, 17/02/2021 550 Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 489/ĐKKDD-KT 24/09/2019 Thay đổi người PT chuyên môn tại QĐ 1475/QĐ-SYT, 28/11/2022 
46 Nhà thuốc Tuấn Nguyễn Văn Hòa 452/CCHN-D-SYT-KT 57A Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 488/ĐKKDD-KT 24/09/2019  
47 Quầy thuốc Hồng Hạnh Đỗ Thị Hạnh 2988/LA-CCHND Thôn Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 487/ĐKKDD-KT 24/09/2019  
48 Nhà thuốc Minh Tâm Lê Quang Dũng 118/KT-CCHND 36 Trần Bình Trọng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 492/ĐKKDD-KT 10/10/2019 Đã thu hồi GCN đủ ĐKKD dược tại QĐ 117/QĐ-SYT, 31/3/2022 
49 Nhà thuốc Lâm Vy Nguyễn Cảnh Toàn 119/KT-CCHND 1015 Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 504/ĐKKDD-KT 06/11/2019  
50 Nhà thuốc Thiện Phú Lê Thị Vân (thay cho Nguyễn Thị Ngà từ 28/4/2023) 695/CCH N-DSYT-KT, 22/12/2022 238 Đào Duy Từ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 503/ĐKKDD-KT 06/11/2019 218/QĐ-SYT, 28/4/2023 (thay đổi người PT chuyên môn) 
51 Quầy thuốc Ngọc Anh Huỳnh Thị Thúy Anh 558/CCHN-D-SYT-KT Thôn 6, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 502/ĐKKDD-KT 06/11/2019  
52 Quầy thuốc Vạn Xuân 2 Nguyễn Thị Huế 120/KT-CCHND Thôn Klor 2, xã ĐăkRơwa, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 501/ĐKKDD-KT 06/11/2019  
53 Quầy thuốc An An Nguyễn Thị Chánh An 416/CCHN-D-SYT-KT Thôn Phương Quý II,  xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 500/ĐKKDD-KT 06/11/2019  
54 Quầy thuốc Minh Châu Phạm Minh Kha 277/CCHN-D-SYT-GL Thôn Kon Rờ Bàng II, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 499/ĐKKDD-KT 06/11/2019  
55 Nhà thuốc Sơn Hà Nguyễn Thị Mây 4314/CCHN-D-SYT-HCM 303 Duy Tân, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 522/ĐKKDD-KT 27/11/2019 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 23/QĐ-SYT , 15/01/2023
56 Nhà thuốc Linh Chi Đào Thị Sính 3627/HCM-CCHND 23 Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 521/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
57 Nhà thuốc Vạn Bảo Tín Phạm Mạnh Cường 458/CCHN-D-SYT-GL 251 Trần Phú, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 520/ĐKKDD-KT 27/11/2019 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 514/QĐ-SYT, 18/5/2021  
58 Nhà thuốc Bác sỹ Đà Phan Thị Anh Đào 242/KT-CCHND 09 Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 519/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
59 Nhà thuốc Thu Hà Nguyễn Thị Thu Hà 50/KT-CCHND 276 Trần Khánh Dư, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 518/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
60 Nhà thuốc Ngọc Dũng Trần Thị Thanh Thùy 574/CCHN-D-SYT-KT 139 Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 516/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
61 Nhà thuốc Thảo Ly Y Lục 601/CCHN-D-SYT-KT 394 Bà Triệu, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 515/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
62 Quầy thuốc Tuấn Luyến Nguyễn Thị Luyến 277/KT-CCHND Thôn Kon Tu II, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 514/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
63 Nhà thuốc Trung Tâm Nguyễn Thị Thu Thanh 345/CCHN-D-SYT-KT 38 Trần Khánh Dư, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 530/ĐKKDD-KT 26/12/2019  
64 Nhà thuốc Linh Chi 2 Võ Thị Hồng Vi 477/CCHN-D-SYT-KT 185 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 529/ĐKKDD-KT 26/12/2019  
66 Nhà thuốc Hà Sơn Đinh Thị Linh Đa 586/CCHN-D-SYT-KT 243 Trần Phú, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 534/ĐKKDD-KT 03/01/2020 Tên cơ sở này không còn nữa thay thế bằng Nhà thuốc Huyền Trinh (có số thứ tự 126)
67 Nhà thuốc Thủy Giang Nguyễn Thị Hoàng Oanh 533/CCHN-D-SYT-KT 28 Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 535/ĐKKDD-KT 03/01/2020  
68 Nhà thuốc Doanh nghiệp số 12 thuộc Công ty Cổ phần Dược - VTYT Kon Tum
Bùi Thị Mai Thy
(thay cho Huỳnh Quang Huy từ ngày 15/01/2023)

845/CCH
N-DSYT-KG, 09/8/2019
153 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 543/ĐKKDD-KT 21/01/2020 Thay đổi người PT CM tại QĐ 02/QĐ-SYT, 15/01/2023 
69 Nhà thuốc Tuyết II Trần Cẩm Tuấn 86/KT-CCHND 135 Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 542/ĐKKDD-KT 21/01/2020  
70 Nhà thuốc Tâm An Bùi Thị Như Nguyệt 221/KT-CCHND 54 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 541/ĐKKDD-KT 21/01/2020  
71 Nhà thuốc Quỳnh Huỳnh Công Cẩn 18/KT-CCHND 255 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 540/ĐKKDD-KT 21/01/2020  
72 Nhà thuốc Thanh Hoa Nguyễn Thị Thu Hiền 1519/CCHN-D-SYT-TTH 137 Võ Nguyên Giáp, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 539/ĐKKDD-KT 21/01/2020  
73 Quầy thuốc Bửu BV 24 Trịnh Thị Thanh Mai 559/CCHN-D-SYT-KT Thôn Kon Klor, xã Đắk Rơ Wa, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 538/ĐKKDD-KT 21/01/2020 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 481/QĐ-SYT, 30/4/2021  
74 Nhà thuốc Hòa Long Nguyễn Thị Bích Liên 51/KT-CCHND 639 Duy Tân, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 554/ĐKKDD-KT 27/02/2020  
75 Nhà thuốc Hồng Y Mùi 618/CCHN-D-SYT-KT 256 Hoàng Thị Loan, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 553/ĐKKDD-KT 27/02/2020  
76 Quầy thuốc Ngọc Linh Đoàn Thị Ngọc Linh 267/KT-CCHND Thôn Plei Rơ Wăk, xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 547/ĐKKDD-KT 27/02/2020  
77 Quầy thuốc Thanh Hùng Nguyễn Thị Thanh (thay cho Trần Thẩm Thương) 2086/CC HN-DSYT-BP, 11/7/2022 Thôn Nghĩa An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 546/ĐKKDD-KT 27/02/2020 Thay đổi người PTCM tại QĐ 1275/QĐ-SYT, 20/9/2022 
78 Nhà thuốc Thảo Nguyên Võ Thanh Ngân 383/CCHN-D-SYT-KT 1025 Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 337/ĐKKDD-KT 25/03/2020  
79 Quầy thuốc Nhung Nguyễn Thị Nhung 187/KT-CCHND Thôn Măng La, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 559/ĐKKDD-KT 25/03/2020  
80 Quầy thuốc Minh Châu Võ Thị Thanh Lan 398/CCHN-D-SYT-KT Thôn 5, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 558/ĐKKDD-KT 25/03/2020  
81 Nhà thuốc Thanh Hương Trần Minh Hiếu 411/CCHN-D-SYT-KT 136 Ngô Quyền, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 565/ĐKKDD-KT 08/06/2020  
82 Nhà thuốc Long Châu 132 thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu Lê Văn Nguyên (thay cho Nguyễn Thị Hương từ 18/5/2023) 1045/ CCHND-SYTĐNA, 21/9/2020 59 Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 564/ĐKKDD-KT 08/06/2020 Thay đổi người PT chuyên môn tại QĐ 245/QĐ-SYT, 18/5/2023 
83 Nhà thuốc Luân Y Nhân 637/CCHN-D-SYT-KT 389 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 573/ĐKKDD-KT 18/07/2020 Thu hồi Giấy phép hoạt động tại QĐ 1446/QĐ-SYT, 11/11/2022 
84 Nhà thuốc Tuyết 1 Lê Trung Hiếu 128/KT-CCHND 65 Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 572/ĐKKDD-KT 18/07/2020  
85 Nhà thuốc Hoàng Hoàng Oanh 603/CCHN-D-SYT-KT 232 Đào Duy Từ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 571/ĐKKDD-KT 18/07/2020  
86 Quầy thuốc Hoàng Nam Trần Thị Thu Hường 234/KT-CCHND Thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 570/ĐKKDD-KT 18/07/2020  
87 Quầy thuốc Gia Khánh Nguyễn Hồng Phước 453/GL-CCHND Thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 580/ĐKKDD-KT 13/08/2020  
88 Nhà thuốc Lương Trịnh Thị
Thanh Mai
559/
CCHND-SYTKT, 09/11/2022
274 Trần Khánh Dư, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 579/ĐKKDD-KT 13/08/2020
DSĐH Trịnh Thị Thanh Mai thay cho DSĐH Y Kreng từ 14/4/2023 (QĐ 204/QĐ-SYT) 
89 Nhà thuốc Dư Tân Nguyễn Thị Ánh Hương 631/CCHN-D-SYT-KT 320 Trần Khánh Dư, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 578/ĐKKDD-KT 13/08/2020  
90 Quầy thuốc Thuận Hoàng Nguyễn Huy Hoàng 03/KT-CCHND Thôn Nghĩa An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 577/ĐKKDD-KT 13/08/2020  
91 Nhà thuốc Hoàng Nghi Nguyễn Kiều Hạnh Trinh 438/CCHN-D-SYT-KT 21 Võ Nguyên Giáp, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 587/ĐKKDD-KT 10/09/2020 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 847/QĐ-SYT, 05/11/2021   
92 Nhà thuốc Thuận Hoàng I Nguyễn Phùng Tú Anh 661/CCHN-D-SYT-KT 46 Lê Hồng Phong, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 585/ĐKKDD-KT 10/09/2020  
93 Quầy thuốc Bảo An Nguyễn Thị Như Tây 293/KT-CCHND Thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 583/ĐKKDD-KT 09/11/2020  
94 Nhà thuốc 40 Bùi Thị Ngọc Hà 417/CCHN-D-SYT-KT 378 Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 582/ĐKKDD-KT 09/11/2020  
95 Nhà thuốc Phương Quỳnh Bùi Thị Dương 597/CCHN-D-SYT-KT 49 Nguyễn Văn Linh, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 581/ĐKKDD-KT 09/11/2020  
96 Nhà thuốc Doanh nghiệp Quảng Thành Trương Nguyễn Hồng Hạnh 646/CC HN-DSYTKT, 16/7/2020 273 Trần Phú, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 596/ĐKKDDKT   Thay đổi người PT chuyên môn tại QĐ 97/QĐ-SYT, 10/3/2022 
97 Nhà thuốc tây Ngọc Hà Bùi Văn Sáu 101/KT-CCHND, 10/4/2014 366 Phạm Văn Đồng, Tổ 5, Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 607/ĐKKDD-KT 08/02/2021 QĐ 55/QĐ-SYT, 08/02/2021
98 Nhà thuốc Thanh Tâm 2 Nguyễn Thị Thanh Tâm 686/CCHN-DSYT-KT, 24/02/2021 391 Trần Khánh Dư, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 611/ĐKKDD-KT 22/04/2021 467/QĐ-SYT
99 Nhà thuốc Nguyên Khôi (trước đây Nhà thuốc Nguyễn Gia) Lê Thị Kim Thoa 439/CCH
N-DSYT-KT, 03/11/2017
Chuyển địa điểm về 656 Trần Phú, phường Quyết Thắng theo QĐ 1275/QĐ-SYT (địa chỉ cũ: 580 Trần Phú, Phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum). Nhà thuốc 672/ĐKKDD-KT (GCN cũ: 617/ĐKKDD-KT) 20/9/2022 509/QĐ-SYT; thay đổi tên cơ sở và người PT chuyên môn tại QĐ 354/QĐ-SYT, 18/7/2022; cấp mới (thay đổi địa điểm tại QĐ 1275/QĐ-SYT
100 Quầy thuốc tây Hoài Sương Trương Thị Thu 554/CCHN-D-SYT-KT, 25/6/2019 Thôn Đăk Rơ Đe, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 618/ĐKKDD-KT 16/05/2021 509/QĐ-SYT
101 Quầy thuốc Thiện Nguyễn Văn Thiện 565/CCHN-D-SYT-KT, 07/8/2019 Thôn Klor II, xã ĐăkRơWa, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 619/ĐKKDD-KT 16/05/2021 509/QĐ-SYT
102 Quầy thuốc tây Hồng Trịnh Thị Thanh Mai 559/CCHN-D-SYT-KT, 07/8/2019 Thôn Kon Jri Xút, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 624/ĐKKDD-KT 16/06/2021 564/QĐ-SYT
103 Quầy thuốc Hoàng Diệu Nguyễn Thị Trúc Ly 240/KTCCHND, 17/9/2015 Thôn Phương Quý II, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 627/ĐKKDD-KT 16/7/2021 614/QĐ-SYT
104 Nhà thuốc Hoàng Ngân (tên cũ: Nhà thuốc Thu Trang) Hoàng Văn Bích 207/KT-CCHND, 18/6/2015 34A Trường Chinh, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 416/ĐKKDD-KT 11/08/2021 Thay đổi tên cơ sở. QĐ 685/QĐ-SYT, 11/8/2021 
105 Quầy thuốc Lợi Huỳnh Tấn phước 378/CCHN-DSYTKT, 31/7/2017 Đường bờ bao KDC, xã Chưhreng, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 628/ĐKKDD-KT 09/09/2021 741/QĐ-SYT
106 Quầy thuốc Xuân Diệu Phạm Thị Xuân Diệu 422/CCHN-DSYTKT, 20/9/2017 Thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 629/ĐKKDD-KT 09/09/2021 741/QĐ-SYT
107 Quầy thuốc Minh Hằng Nguyễn Thị Hằng 76/KTCCHND, 20/01/2015 Thôn 6, làng Plei Dong, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 630/ĐKKDD-KT 09/09/2021 741/QĐ-SYT
108 Nhà thuốc Ngọc Trâm Nguyễn Kiều Hạnh Trinh 438/CC HN-DSYTKT, 03/11/2017 86 Đồng Nai, Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 635/ĐKKDDKT 17/11/2021 865/QĐ-SYT
109 Nhà thuốc Ngọc Huyền Huyền Tiến Dũng 698/CCHN-DSYTKT, 28/10/2021 93 Nguyễn Trường Tộ, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 641/ĐKKDD-KT 12/01/2022 13/QĐ-SYT
110 Nhà thuốc Long Châu 537 Ngô Thanh
Duyên (Nguyễn Đắc Phát trước 31/10/2022)

278/KTCCHND, 19/01/2016
768 Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 643/ĐKKDDKT 10/03/2022 97/QĐ-SYT; thay đổi người phụ trách CM tại QĐ 1432/QĐ-SYT, 31/10/2022
111 Nhà thuốc Minh Tâm Nguyễn Văn Thọ 56/KT-CCHN, 16/10/2013 400 Hùng Vương, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 647/ĐKKDD-KT 13/04/2022 128/QĐ-SYT
112 Nhà thuốc Hoàng Hương Nguyễn Văn Quí 700/CCHN-D-SYT-KT, 31/12/2021 93A Võ Nguyên Giáp, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 648/ĐKKDD-KT 13/04/2022 128/QĐ-SYT
113 Nhà thuốc Nguyễn Gia Lê Quang Dũng 118/KT-CCHN, 24/9/2014 413 Hùng Vương, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 650/ĐKKDD-KT 29/04/2022 161/QĐ-SYT; 
Ngừng hoạt động tại QĐ 1290/QĐ-SYT, 28/9/2022
114 Quầy thuốc Ngọc Bé Dương Thị Ngọc Bé 55/KT-CCHND, 20/9/2013 Thôn Nghĩa An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 653/ĐKKDD-KT 09/06/2022 234/QĐ-SYT
115 Nhà thuốc Thuận Hàng II Nguyễn Phùng Tuấn Anh 660/CCHN-D-SYT-KT, 12/9/2020 139 Hoàng Thị Loan, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 655/ĐKKDD-KT 23/06/2022 330/QĐ-SYT
116 Quầy thuốc Liễu Lê Thị Hoàng Ân 898/CCHN-D-SYT-GL, 01/4/2022 Thôn 1, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 656/ĐKKDD-KT 23/06/2022 330/QĐ-SYT
117 Nhà thuốc An Khang Kon Tum 11739 Đinh Duy Phương 673/CCH
N-DSYT-KT, 19/11/2020
378 Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 658/ĐKKDD-KT 18/7/2022 354/QĐ-SYT
118 Nhà thuốc Minh Hưng Bùi Đặng Mỹ Duyên 626/CCH
N-DSYT-GL, 22/5/2020
465 Phan Đình Phùng,
phường Duy Tân, thành
phố Kon Tum
Nhà thuốc 658/ĐKKDD-KT 18/7/2022 354/QĐ-SYT
119 Nhà thuốc Long Châu 795 Bế Mai Hồng 901/CCH
N-DSYT-GL, 01/4/2022
21-23 Võ Nguyên Giáp,
phường Duy Tân, thành
phố Kon Tum
Nhà thuốc 663/ĐKKDD-KT 16/8/2022 1193/QĐ-SYT
120 Nhà thuốc Thanh Tâm Lê Quốc Hưng 1639/CC
HN-DSYTĐNA, 30/3/2022
62 Trần Hưng Đạo, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 664/ĐKKDD-KT 16/8/2022 1193/QĐ-SYT
121 Nhà thuốc Long Châu 675 Nguyễn Thị Diệu Thúy 1381/CC HN-DSYT-KH, 23/02/2021 96 Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 671/QĐ-ĐKKDD-KT 20/9/2022 1275/QĐ-SYT
122 Nhà thuốc Huyền Trang Nguyễn Gia Minh 4561/HC MCCHND, 20/8/2015 355 Phan Đình Phùng, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nhà thuốc 674/QĐ-ĐKKDD-KT 20/9/2022 1275/QĐ-SYT
123 Quầy thuốc số 147 Nguyễn Thị Thủy 15/CCHN -D-SYTKT, 30/5/2018 Thôn Kon Tu II, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 676/QĐ-ĐKKDD-KT 20/9/2022 1275/QĐ-SYT
124 Nhà thuốc Mai Anh Lương Ngọc Đông Vy 9835/CC HN-DSYTHCM, 15/7/2022 199 Nguyễn Văn Linh, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 687/ĐKKDD-KT 16/12/2022 1528/QĐ-SYT
125 Nhà thuốc Nguyên Hạnh Trương Nguyễn Hồng Hạnh 646/CCH N-DSYT-KT, 16/7/2020 Thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu I, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 688/ĐKKDD-KT 16/12/2022 1528/QĐ-SYT
126 Nhà thuốc Huyền Trinh Lê Quang Dũng 118/KT-CCHND, 24/9/2014 232 Đào Duy Từ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 591/ĐKKDD-KT 30/12/2022 1550/QĐ-SYT. Thay đổi người PTCM: Lê Quang Dũng thay Đinh Thị Linh Đa; thay đổi tên CS Nhà tuốc Hà Sơn thành Nhà thuốc Huyền Trinh
127 Nhà thuốc Thùy Dung Mai Trần Quỳnh Quỳnh 694/CCH
N-DSYT-KT, 09/11/2022
720 Phạm Văn Đồng,
Phường Trần Hưng
Đạo, thành phố Kon
Tum
Nhà thuốc 692/ĐKKDD-KT 15/01/2023 22/QĐ-SYT
128 Quầy thuốc 179 Trần Hoàng Như Ngọc 1 0186/
CCHN-DSYTHCM, 25/8/2022
Thôn Phương Quý II, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Quầy thuốc 693/ĐKKDD-KT 15/01/2023 22/QĐ-SYT
129 Quầy thuốc Thái Thanh Võ Thị THái Thanh 6993/
CCHN-DSYT-
ĐNAI, 05/12/2022
Thôn Nghĩa An, xã Ia
Chim, thành phố Kon
Tum
Quầy thuốc 694/ĐKKDD-KT 15/01/2023 22/QĐ-SYT
130 Nhà thuốc Quảng Thành Trần Tấn Lực 693/CCHN-D-SYT-KT, 09/11/2022 273 Trần Phú, Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 596/ĐKKDD-KT   49/QĐ-SYT, 20/02/2023 (thay đổi loại hình KD)
131 Nhà thuốc Bệnh viện Mắt Kon Tum Trần Thị Ngũ Long 1776/CC HN-DSYTĐNA, 26/7/2022 33 Triệu Việt Vương, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 699/ĐKKDD-KT 28/4/2023 218/QĐ-SYT, 28/4/2023
132 Nhà thuốc Tâm Khang Lương Thị Tuyết Sương 4867/ CCHN-DSYTĐNAI, 18/01/2021 232 Trường Chinh, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 700/ĐKKDD-KT 28/4/2023 218/QĐ-SYT, 28/4/2023
133 Nhà thuốc Nghĩa Huynh Nguyễn Hữu Nghĩa Huynh 1177/ CCHN-DSYT-GL, 05/01/2023 267 Võ Nguyên Giáp, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum NHà thuốc 701/ĐKKDD-KT 28/4/2023 218/QĐ-SYT, 28/4/2023
134 Nhà thuốc Sáng Hoa Nguyễn Thị Thanh Hoa 1250/CC HN-DSYT-GL, 05/4/2023 165 Trường Chinh, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 703/ĐKKDDKT 31/5/2023 260/QĐ-SYT, 31/5/2023
135 Nhà thuốc Tâm Đức Bùi Tôn Nữ Diệu Hương 1166/CC HN-DSYT-GL, 05/01/2023 123 Trần Phú, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum Nhà thuốc 704/ĐKKDDKT 31/5/2023 260/QĐ-SYT, 31/5/2023
136 Nhà thuốc Thủy Tiên Hồ Thị Thủy Tiên 7178/CC HN-DSYTHCM, 22/01/2021 119 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum (Địa điểm KD cũ: 418 Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy) Nhà thuốc 612/ĐKKDDKT 22/4/2021 260/QĐ-SYT, 31/5/2023 (thay đổi địa điểm KD)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 
DỊCH VỤ CÔNG
 
Ảnh hoạt động ngành Y tế

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế:

Thống kê
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay5,131
  • Tháng hiện tại32,803
  • Tổng lượt truy cập3,417,546
Banner dinh duong me va be
 
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

264/QĐ-SYT

Quyết định cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho Trạm Y tế xã Ia Đal thuộc Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai

Thời gian đăng: 05/06/2023

lượt xem: 41 | lượt tải:6

1681/SYT-NVYD

Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Thời gian đăng: 06/06/2023

lượt xem: 29 | lượt tải:12

1662/SYT-NVYD

V/v thông báo Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 1 năm 2023

Thời gian đăng: 05/06/2023

lượt xem: 31 | lượt tải:17

262/QĐ-SYT

Quyết định về việc cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đợt 07 năm 2023

Thời gian đăng: 05/06/2023

lượt xem: 36 | lượt tải:9

1621/KH-SYT

Kế hoạch thực hiện cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023 của ngành Y tế

Thời gian đăng: 31/05/2023

lượt xem: 130 | lượt tải:16