Banner Dai hoi cong doan XIII
 
 

Danh sách cơ sở hành nghề dược huyện Ngọc Hồi

Thứ hai - 25/07/2022 04:27
STT Tên cơ sở Người chịu trách nhiệm chuyên môn Số CCHN Địa điểm kinh doanh Loại hình kinh doanh Số GCN ĐKKD Ngày cấp Ghi chú
1 Quầy thuốc Anh Thư Ngô Thanh Quốc 134/KT-CCHND 241 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 60/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
2 Quầy thuốc Đức Xuân Đỗ Đức Xuân 60/KT-CCHND Thôn Kà Nhảy, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 155/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
3 Quầy thuốc Ngọc Trần Thị Ngọc 92/KT-CCHND 580 Trần Phú, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 54/ĐKKDD-KT 01/09/2017 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 474/QĐ-SYT, 27/4/2021 
4 Quầy thuốc số 41 Trần Thị Ngọc Linh 695/CC-HN-D-SYT-KT, 17/6/2021 Thôn 2, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 202/ĐKKDD-KT 01/09/2017 Thay đổi người phụ trách chuyên môn tại QĐ 614/QĐ-SYT, 16/7/2021 
5 Quầy thuốc Trần Hiền Trần Thị Hiền 352/KT-CCHND Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 314/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
6 Quầy thuốc Thanh Loan Phạm Thị Loan 44/KT-CCHND Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 153/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
7 Quầy thuốc Nhuận Tâm Lê Anh Chiến 188/KT-CCHND 943 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 323/ĐKKDD-KT 13/09/2017  
8 Quầy thuốc số 04 Trần Thị Thúy Hà 205/KT-CCHND 50 Trần Quốc Toản, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 04/ĐKKDD-KT 20/09/2017  
9 Quầy thuốc số 199 Đinh Văn Thích 174/KT-CCHND 156 Trần Hưng Đạo, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 330/ĐKKDD-KT 06/10/2017 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 468/QĐ-SYT, 23/4/2021 
10 Quầy thuốc Hải Yến Mai Thị Hải Yến 694/CCHN-D-SYT-KT, 17/6/2021 Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 329/ĐKKDD-KT 06/10/2017 Thay đổi người phụ trách chuyên môn tại QĐ 614/QĐ-SYT, 16/7/2021 
11 Quầy thuốc Doanh nghiệp Ngọc Hồi Nguyễn Thị Hải Quy 227/GL-CCHND 655 Trần Phú, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 190/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
12 Quầy thuốc Hoài Anh Trần Thị Hiệp 212/KT-CCHND Thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 75/ĐKKDD-KT 28/11/2017  
13 Quầy thuốc Minh Tiến Đoàn Thị Minh Tiến 663/CCH N-DSYT-KT, 25/9/2020 32 Lý Thái Tổ, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (ĐC cũ: 28 Trần Hưng Đạo, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) Quầy thuốc 679/ĐKKDD-KT 20/9/2020 Cấp mới (chuyển địa điểm tại QĐ 1275/QĐ-SYT, 20/9/2022) 
14 Quầy thuốc số 196 Tăng Thị Mỹ Duyên 427/CCHN-D-SYT-KT 196 Nguyễn Sinh Sắc, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 349/ĐKKDD-KT 28/11/2017  
15 Quầy thuốc Bình Minh Hà Văn Thủy 429/CCHN-D-SYT-KT Tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 359/ĐKKDD-KT 28/12/2017  
16 Quầy thuốc Tâm Bình Thân Văn Tuấn 420/CCHN-D-SYT-KT Thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 358/ĐKKDD-KT 28/12/2017  
17 Quầy thuốc Dũng Lộc Nguyễn Thị Bích Vân 52/KT-CCHND 11 Hai Bà Trưng, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 357/ĐKKDD-KT 28/12/2017 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 480/QĐ-SYT, 30/4/2021 
18 Quầy thuốc Nguyễn Thị Thương Nguyễn Thị Thương 692/CCHN-D-SYT-KT, 22/5/2021 573 Trần Phú, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 370/ĐKKDD-KT 23/01/2018 Thay đổi người phụ trách chuyên môn tại QĐ 614/QĐ-SYT, 16/7/2021 
19 Quầy thuốc số 175 Cao Thị Ngọ 54/KT-CCHND 216 Trần Phú, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 175/ĐKKDD-KT 23/01/2018  
20 Quầy thuốc Chu Đức Nguyễn Thị Chu Đức 472/CCHN-D-SYT-KT 839 (số cũ 129)  Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 381/ĐKKDD-KT 19/03/2018  
21 Quầy thuốc Hải Hà Hoàng Thị Vui 467/CCHN-D-SYT-KT Thôn 2, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 212/ĐKKDD-KT 01/06/2018  
22 Quầy thuốc số 162 Lưu Thị Thu Hằng 85/CCHN-D-SYT-KT Thôn Cao Sơn, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 162/ĐKKDD-KT 01/06/2018  
23 Quầy thuốc Gia Khang Bùi Hữu Đại 350/KT-CCHND Đường Nguyễn Huệ, Tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 404/ĐKKDD-KT 19/07/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 150/QĐ-SYT, 24/4/2022 
24 Quầy thuốc Bà Lương (cơ sở 2) Phạm Thị Phượng 490/CCHN-D-SYT-KT 11 Trần Quốc Toản, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 408/ĐKKDD-KT 15/08/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 150/QĐ-SYT, 24/4/2022 
25 Quầy thuốc Út Đoan Vũ Lê Thanh Đoan 22/KT-CCHND Thôn Kon Khôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 413/ĐKKDD-KT 21/09/2018  
26 Quầy thuốc Thư Thảo Ngô Lê Hoài Diệp 73/KT-CCHND 802 - 804 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 412/ĐKKDD-KT 21/09/2018  
27 Quầy thuốc số 14 Hà Thị Mỹ Hoa 193/KT-CCHND 77 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 421/ĐKKDD-KT 19/10/2018  
28 Quầy thuốc Linh Đa Đỗ Nguyễn Thúy Hiền 397/KT-CCHND Thôn Bắc Phong, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 420/ĐKKDD-KT 19/10/2018  
29 Quầy thuốc số 200 Lê Thị Huyền 29/KT-CCHND 200 Trần Hưng Đạo, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 429/ĐKKDD-KT 26/12/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 130/QĐ-SYT, 13/4/2022 
30 Quầy thuốc Vân Anh Trần Thị Vân Anh 403/CCHN-D-SYT-KT 1036 Hùng Vương, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 440/ĐKKDD-KT 12/03/2019  Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 1530/QĐ-SYT, 13/4/2022 
31 Quầy thuốc Quỳnh Anh Lê Thị Hạnh 206/KT-CCHND 826A Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 449/ĐKKDD-KT 02/04/2019  
32 Quầy thuốc tư nhân số 157 Trịnh Thị Hoa 68/KT-CCHND Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 448/ĐKKDD-KT 02/04/2019  
33 Quầy thuốc Hạnh Huệ Trần Thị Huệ 282/CCHN-D-SYT-NĐ Thôn Cao Sơn, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 450/ĐKKDD-KT 24/04/2019  
34 Quầy thuốc Lan Hương Đào Thị Lan Hương 1099/ST-CCHND Đường Đinh Tiên Hoàng, Tổ dân phố 2, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 464/ĐKKDD-KT 20/06/2019  
35 Quầy thuốc Dũng Lộc Nguyễn Thị Tường Vi 513/CCHN-D-SYT-KT 36 Lý Thái Tổ, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 463/ĐKKDD-KT 20/06/2019  
36 Quầy thuốc Ly Na Phan Thị Ly 41/KT-CCHND Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 462/ĐKKDD-KT 20/06/2019 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 1199/QĐ-SYT, 18/8/2022  
37 Quầy thuốc Phan Hoa Nguyễn Thị Thu 142/KT-CCHND Thôn Bắc Phong, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 461/ĐKKDD-KT 20/06/2019 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 369/QĐ-SYT, 01/8/2022  
38 Quầy thuốc Thỏa Phúc Đinh Thị Thỏa 486/CCHN-D-SYT-KT Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 460/ĐKKDD-KT 20/06/2019 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 1199/QĐ-SYT, 18/8/2022 
39 Quầy thuốc tây Hồng số 97 Phạm Thị Hồng 111/KT-CCHND Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 475/ĐKKDD-KT 25/07/2019  
40 Quầy thuốc tây Hiền Nguyễn Thị Hiền 178/KT-CCHND Thôn 7, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 472/ĐKKDD-KT 25/07/2019  
41 Quầy thuốc Thiên Long Nguyễn Trung Vũ 69/KT-CCHND 856 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 480/ĐKKDD-KT 29/08/2019  
42 Quầy thuốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi Phạm Ngọc Đang 259/KT-CCHND 58 Nguyễn Huệ, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 498/ĐKKDD-KT 21/10/2019 Đã thu hồi GCN tại QĐ 580/QĐ-SYT, 12/10/2023 
43 Quầy thuốc số 92 Trần Trọng Tiến 394/CCHN-D-SYT-KT Thôn Đăk Ba, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 494/ĐKKDD-KT 21/10/2019  
44 Quầy thuốc số 26 Nguyễn Thị Lương 135/KT-CCHND 60 Hoàng Thị Loan, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 507/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
45 Quầy thuốc Trâm Nguyễn Thị Thùy Trâm 578/CCHN-D-SYT-KT Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 506/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
46 Quầy thuốc Thu Hà Đinh Thị Thanh 575/CCHN-D-SYT-KT Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 505/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
47 Quầy thuốc Bích Hường Lê Đình Hiển 268/KT-CCHND Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 544/ĐKKDD-KT 27/02/2020  
48 Quầy thuốc Toan Trang Vũ Thị Tươi 625/CCHN-D-SYT-KT Thôn Cao Sơn, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 360/ĐKKDD-KT 25/03/2020  
49 Quầy thuốc Quốc Cường Võ Anh Quốc Cường 274/KT-CCHND, 17/12/2015 Tổ dân phố 3, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 555/ĐKKDD-KT 25/03/2020 Cấp lại QĐ 374/QĐ-SYT, 24/7/2023 
50 Quầy thuốc Ngọc Diệp Lê Thị Tuyết Lan 589/CCHN-DSYT-KT, 10/10/2019 279A Trần Hưng Đạo, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 614/ĐKKDD-KT 22/4/2021 467/QĐ-SYT
51 Quầy thuốc Ngọc Trần Thị Ngọc 92/KT-CCHND, 06/3/2014 Thôn Ke Joi, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 621/ĐKKDD-KT 16/05/2021 509/QĐ-SYT
52 Quầy thuốc Thanh Trần Thị Thanh 26/KT-CCHND, 07/6/2013 207 Hùng Vương, TT Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 622/ĐKKDD-KT 16/05/2021 509/QĐ-SYT
53 Quầy thuốc Tâm Bình 2 Thân Văn Tuấn 420/CCHN-DSYTKT, 20/9/2017 Thôn Kà Nhảy, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 631/ĐKKDD-KT 09/09/2021 741/QĐ-SYT
54 Quầy thuốc Ngọc Quý Trần Thị Hoài Yên 594/CCHN-DSYTKT, 10/10/2019 Thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 632/ĐKKDD-KT 09/09/2021 741/QĐ-SYT
55 Quầy thuốc Thu Hà Lê Thị Thu 446/CCHN-DSYTKT, 28/11/2017 Thôn 2, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 639/ĐKKDD-KT 13/12/2021 951/QĐ-SYT
56 Nhà thuốc Hoài An Đặng Lê Kiều 386/CCH
N-DSYT-KT, 17/6/2020
200 Trần Hưng Đạo, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Nhà thuốc 661/ĐKKDD-KT 18/7/2022 354/QĐ-SYT
57 Quầy thuốc Oanh Đinh Thgị Oanh 566/CCH
N-DSYT-KT, 07/8/2019
Thôn Kon Khôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 667/ĐKKDD-KT 16/8/2022 1193/QĐ-SYT
58 Nhà thuốc Hải Hà Nguyễn Huyền Dịu 9480/CC HN-DSYTHCM, 02/6/2022 195 Hoàng Thị Loan, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Nhà thuốc 675/ĐKKDD-KT 20/9/2022 1275/QĐ-SYT
59 Quầy thuốc Phan Hoa Nguyễn Thị Thu 142/KT-CCHND, 29/10/2014 Thôn Bắc Phong, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 680/ĐKKDD-KT 20/9/2022 1275/QĐ-SYT
60 Quầy thuốc Sơn Đông Hoàng Huy Điền 246/KT - CCHND, 16/10/2015 Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 690/ĐKKDD-KT 16/12/2022 1528/QĐ-SYT
61 Nhà thuốc Thùy Dung Y Nhân 637/CCH N-DSYT-KT, 18/5/2020 147 Hoàng Thị Loan, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Nhà thuốc 710/ ĐKKDD-KT 13/9/2023 512/QĐ-SYT

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THÔNG BÁO
 
 
Cau chuyen CDS
 
DỊCH VỤ CÔNG
 
Ảnh hoạt động ngành Y tế

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế:

Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay4,237
  • Tháng hiện tại17,626
  • Tổng lượt truy cập4,207,062
Banner dinh duong me va be
 
 
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

792/QĐ-SYT

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Đặng thị Thu Trang)

Thời gian đăng: 04/12/2023

lượt xem: 28 | lượt tải:7

790/QĐ-SYT

Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 19 năm 2023

Thời gian đăng: 04/12/2023

lượt xem: 23 | lượt tải:8

783/QĐ-SYT

Quyết định cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà (MEDLACTEC KON TUM)

Thời gian đăng: 28/11/2023

lượt xem: 111 | lượt tải:21

773/QĐ-SYT

Quyết định Về việc điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đợt 13 năm 2023

Thời gian đăng: 26/11/2023

lượt xem: 55 | lượt tải:35

777/QĐ-SYT

Quyết định cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Nha khoa Nụ cười)

Thời gian đăng: 26/11/2023

lượt xem: 129 | lượt tải:24