Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Cấp mới Giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Cơ quan: UBND cấp xã
Nội dung:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng sinh lập hồ sơ theo quy định và nộp cho trạm y tế xã, phường, thị trấn (xã, phường, thị trấn nơi trẻ sinh ra) để xin cấp Giấy chứng sinh cho trẻ.

- Thời gian: sáng từ 07:30 - 10:30, chiều 13:30 - 16:30 các ngày làm việc trong tuần, trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định.

Bước 2: Viên chức tiếp nhận Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin trên đơn.

+ Nếu đơn đầy đủ thông tin, viết phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho người nộp đơn.

+ Nếu đơn chưa đầy đủ thông tin, chưa hợp lệ: Hướng dẫn cho người nộp đơn hoàn chỉnh thông tin theo quy định.

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh, trạm y tế xã phải xác minh việc sinh và làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ.

Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.

Bước 4: Trạm Y tế xã, phường, thị trấn có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo quy định. Cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng sinh có trách nhiệm đọc, kiểm tra lại thông tin trước khi ký. Giấy chứng sinh được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng sinh cho trẻ để làm thủ tục khai sinh và 01 bản lưu tại trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Bước 5: Cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng sinh nhận kết quả tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi nộp hồ sơ.

- Thời gian: sáng từ 07:30 - 10:30, chiều 13:30 - 16:30 các ngày làm việc trong tuần, trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi trẻ sinh ra

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh (theo mẫu)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bản chính

Thời hạn giải quyết

Tối đa 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện

Giấy chứng sinh

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh (Phụ lục 02 Thông tư 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012)

Yêu cầu, điều kiện

Trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Căn cứ pháp lý

Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế 

Tải file: Biểu mẫu

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC