Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với các sản phẩm sản xuất trong nước
Cơ quan: Chi cục ATVSTP
Nội dung:

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đề cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy nộp hồ sơ tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Địa chỉ: 411 Bà Triệu - Thành phố Kon Tum   

- Thời gian: buổi sáng từ 8h-11h và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn và đề nghị bổ sung.

Bước 3: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Chi cục ATVSTP cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy. Trường hợp không cấp Giấy tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Chi cục ATVSTP hoặc qua đường bưu điện

- Thời gian: buổi sáng từ 8h-11h và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Hồ sơ pháp lý chung, bao gồm:

- Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

- Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu).

2. Hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm:

* Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ gồm:

- Bản công bố hợp quy (theo mẫu).

- Bản thông tin chi tiết sản phẩm (theo mẫu số 03a hoặc 03c- có đóng dấu giáp lai của bên thứ ba).

- Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của bên thứ ba (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu);

* Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất), hồ sơ gồm:

- Bản công bố hợp quy (theo mẫu).

- Bản thông tin chi tiết về sản phẩm (theo mẫu số 03a hoặc 03c).

- Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; do các đối tượng sau cấp: Phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng); hoặc Phòng kiểm nghiệm của nước xuất xứ được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam thừa nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự);

- Kế hoạch kiểm soát chất lượng (theo mẫu) (bản xác nhận của bên thứ nhất);

- Kế hoạch giám sát định kỳ (bản xác nhận của bên thứ nhất);

- Báo cáo đánh giá hợp quy (bản xác nhận của bên thứ nhất);

b) Số lượng hồ sơ: 

- Hồ sơ pháp lý chung:                                 (01 bộ)

- Hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm: (02 bộ)

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức                                                              

Cơ quan thực hiện:

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Kết quả thực hiện:

Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy 

Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định hồ sơ công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (trừ thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng); phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các thực phẩm là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. Mức thu (Công bố lần đầu): 500.000đồng/lần/sản phẩm

Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Bản công bố hợp quy (Mẫu số 02, Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012).

- Bản thông tin chi tiết sản phẩm (Mẫu số 03a, Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012).

- Bản thông tin chi tiết sản phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (Mẫu số 03c, Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012).

- Kế hoạch kiểm soát chất lượng (mẫu số 04, Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012).

Yêu cầu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật an toàn thực phẩm số: 55/2010/QH;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 9/11/2012 của BộY tế;

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Tải file: Biểu mẫu

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC