Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại nhà.
Cơ quan: Cơ sở điều trị Methadone
Nội dung:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người bệnh làm Đơn đề nghị được cấp thuốc Methadone tại nhà theo quy định và gửi cơ sở điều trị Methadone.

- Thời gian: 07:00-10:30, 13:30-16:30 các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Trường hợp cơ sở điều trị Methadone có đủ người thực hiện việc chuyển thuốc Methadone cho người bệnh thì tiến hành xác minh tình trạng sức khỏe của người bệnh để quyết định việc cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh tại nhà.

Trường hợp người bệnh không có chống chỉ định, bác sỹ điều trị kê đơn thuốc Methadone cho người bệnh theo quy định.

Bước 3: Căn cứ đơn thuốc của bác sỹ điều trị, nhân viên cấp phát thuốc của cơ sở điều trị Methadone có trách nhiệm:

- Giao đủ số lượng thuốc Methadone sử dụng trong một (01) ngày và Phiếu theo dõi điều trị Methadone của người bệnh cho nhân viên y tế được người đứng đầu cơ sở điều trị Methadone giao nhiệm vụ chuyển thuốc (sau đây gọi tắt là người giao thuốc Methadone) để chuyển thuốc Methadone tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh;

- Ghi chép việc sử dụng thuốc của người bệnh vào Sổ theo dõi phát thuốc Methadone hằng ngày.

Bước 4:Người giao thuốc Methadone có trách nhiệm mang các giấy tờ sau khi chuyển thuốc Methadone cho người bệnh:

- Giấy giới thiệu của cơ sở điều trị Methadone hoặc cơ sở cấp phát thuốc Methadone:

- Đơn thuốc Methadone;

- Phiếu theo dõi điều trị Methadone của người bệnh.

Người giao thuốc trực tiếp chuyển thuốc Methadone và theo dõi việc uống thuốc Methadone của người bệnh, ký vào Phiếu theo dõi điều trị Methadone cùng người bệnh.

- Thời gian: 07:00-10:30, 13:30-16:30 tất cả các ngày trong năm.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại cơ sở điều trị hoặc gửi qua đường bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị uống thuốc Methadone tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

Thời hạn giải quyết

Ngay sau khi tiếp nhận đơn đề nghị uống thuốc Methadone tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Cơ sở điều trị Methadone

Kết quả thực hiện

Người bệnh được tiếp tục uống thuốc Methadone tại nhà

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Đơn đề nghị uống thuốc Methadone tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (mẫu số 02Phụ lục 7Thông tư số 14/2015/TT-BYTngày 25/6/2015).

Yêu cầu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25/6/2015 của Bộ Y tế.

Tải về biểu mẫu

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC