Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh
Cơ quan: Cơ sở điều trị Methadone
Nội dung:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người bệnh làm đơn đề nghị được uống thuốc Methadone tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định và gửi cơ sở điều trị Methadone.

- Thời gian: 07:00-10:30, 13:30-16:30 các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Bác sỹ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị được uống thuốc Methadone của người bệnh, trong đó xác nhận thông tin bệnh nhân không có chống chỉ định sử dụng thuốc Methadone.

Bước 3: Căn cứ đơn đề nghị được uống thuốc Methadone và xác nhận không có chống chỉ định sử dụng thuốc Methadone của bác sĩ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bác sỹ của cơ sở điều trị Methadone kê đơn thuốc Methadone cho người bệnh theo quy định.

Bước 4: Căn cứ đơn thuốc của bác sỹ điều trị, nhân viên cấp phát thuốc của cơ sở điều trị Methadone có trách nhiệm:

- Giao đủ số lượng thuốc Methadone sử dụng trong một (01) ngày và Phiếu theo dõi điều trị Methadone của người bệnh cho nhân viên y tế được người đứng đầu cơ sở điều trị Methadone giao nhiệm vụ chuyển thuốc (sau đây gọi tắt là người giao thuốc Methadone) để chuyển thuốc Methadone tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh;

- Ghi chép việc sử dụng thuốc của người bệnh vào Sổ theo dõi phát thuốc Methadone hằng ngày.

Bước 5: Người giao thuốc Methadone có trách nhiệm mang các giấy tờ sau khi chuyển thuốc Methadone cho người bệnh (Giấy giới thiệu của cơ sở điều trị Methadone hoặc cơ sở cấp phát thuốc Methadone; Đơn thuốc Methadone;Phiếu theo dõi điều trị Methadone của người bệnh).

Người giao thuốc trực tiếp theo dõi việc uống thuốc Methadone của người bệnh và ký vào Phiếu theo dõi điều trị Methadone cùng người bệnh.

- Thời gian: 07:00-10:30, 13:30-16:30 tất cả các ngày trong năm

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại cơ sở điều trị

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị uống thuốc Methadone tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

Thời hạn giải quyết

Ngay sau khi tiếp nhận đơn đề nghị uống thuốc Methadone tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Cơ sở điều trị Methadone

Kết quả thực hiện

Người bệnh được tiếp tục uống thuốc Methadone tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị uống thuốc Methadone tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh(Mẫu số 1, Phụ lục 7, Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25/6/2015)

Yêu cầu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25/6/2015 của Bộ Y tế.

Tải về biểu mẫu

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC