Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp hết hiệu lực nhưng không có thay đổi về nội dung quảng cáo
Cơ quan: Chi cục ATVSTP
Nội dung:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nộp hồ sơ tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Địa chỉ: 411 Bà Triệu - Thành phố Kon Tum   

- Thời gian: buổi sáng từ 8h-11h và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn và đề nghị bổ sung.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục ATVSTP xem xét cấp lại cho cơ sở. Trường hợp từ chối cấp lại, Chi cục ATVSTP có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Chi cục ATVSTP hoặc qua đường bưu điện

- Thời gian: buổi sáng từ  8h-11h và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo (theo mẫu);

- Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với những sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; Bản thông tin chi tiết về sản phẩm; mẫu nhãn chính đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã hết hiệu lực kèm theo mẫu hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt.

b) Số lượng hồ sơ: (01 bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện:

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Kết quả:

Giấy xác nhận

Phí, lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo (Phụ lục 04, Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015)

Yêu cầu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật An toàn thực phẩm số: 55/2010/QH ngày 17/6/2010;

- Luật Quảng Cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/06/2012;

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y tế

- Quyết định số 3904/QĐ-BYT ngày 18/9/2015 của Bộ Y tế.

 
Tải file: Biễu mẫu
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC