Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020

 

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC CCHC
Kế hoạch số 404/KH-SYT ngày 14/02/2020 của Sở Y tế về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước của ngành Y tế tỉnh Kon Tum năm 2020
In bài viết
17-2-2020

Tải văn bản tại đây:

Kế hoạch số 404/KH-SYT.pdf

  
Số lượt xem:1373
Bài viết liên quan:
Icon  Kế hoạch số 4270/KH-SYT ngày 18/12/2019 của Sở Y tế về việc thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành Y tế tỉnh Kon Tum năm 2020
Icon  Quyết định số 595/QĐ-SYT ngày 18/10/2019 của Giám đốc Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm của Sở Y tế
Icon  Quyết định số 613/QĐ-SYT ngày 28/10/2019 của Giám đốc Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính nhà nước hằng năm đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Icon  Công văn số 1600/SYT-TCCB ngày 24/5/2019 của Sở Y tế về việc các nhiệm vụ cụ thể về công tác cải cách hành chính ngành Y tế năm 2019
Icon  Kế hoạch số 4144/KH-SYT ngày 28/12/2018 của Sở Y tế về công tác cải cách hành chính nhà nước trong ngành Y tế năm 2019
Icon  Tờ trình số 3565/TTr-SYT ngày 12/11/2018 về việc đề nghị công bố danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trong ngành Y tế tỉnh Kon Tum
Icon  Quyết định số 588/QĐ-SYT ngày 08/11/2018 của Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm của Sở Y tế
Icon  Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Kon Tum
Icon  Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Kon Tum
Icon  Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ của ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Kon Tum
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC