Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 767/QĐ-SYT 16/09/2021 Về việc cấp và điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 08 năm 2021
2 765/QĐ-SYT 16/09/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Y Thắng)
3 766/QĐ-SYT 16/09/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Nguyễn Văn Kỳ)
4 715/QĐ-SYT 23/08/2021 Quyết định về việc ban hành các quy chế Kiểm soát việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận
5 695/QĐ-SYT 15/08/2021 Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám Nhi Bác sỹ Thủy
6 685/QĐ-SYT 10/08/2021 Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 08 năm 2021
7 684/QĐ-SYT 10/08/2021 Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám chuyên khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Bác sĩ Hồng do thay đổi địa điểm.
8 683/QĐ-SYT 10/08/2021 Về việc thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám bệnh Bác sỹ Định)
9 682/QĐ-SYT 10/08/2021 Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám bệnh Bác sỹ Định Thạc
10 681/QĐ-SYT 10/08/2021 Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám bệnh Bác sỹ Lê Thị Mỹ do thay đổi địa điểm.
11 663/QĐ-SYT 04/08/2021 Về việc cấp và điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 07 năm 2021
12 662/QĐ-SYT 04/08/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trần Thị Thu Trang)
13 664/QĐ-SYT 04/08/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (Quầy thuốc số 30)
14 622/QĐ-SYT 20/07/2021 Về việc thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Y Vân Huyền)
15 621/QĐ-SYT 20/07/2021 Về việc thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Phan Thị Ái Vân)
16 620/QĐ-SYT 20/07/2021 Về việc thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Đoàn Thị Sen)
17 613/QĐ-SYT 14/07/2021 Về việc cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho 09 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế huyện Kon Plông
18 612/QĐ-SYT 13/07/2021 về việc phân công nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm của Sở Y tế
19 597/QĐ-SYT 30/06/2021 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở Y tế tỉnh Kon Tum
20 584/QĐ-SYT 27/06/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Mai Thị Tường Vi)
21 580/QĐ-SYT 27/06/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Nguyễn Quang Trí)
22 583/QĐ-SYT 27/06/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phan MInh Tuấn)
23 582/QĐ-SYT 27/06/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trần Thị Thu MInh)
24 581/QĐ-SYT 27/06/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Y Hà)
25 578/QĐ-SYT 24/06/2021 Về việc cấp và cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 06 năm 2021
26 577/QĐ-SYT 22/06/2021 Về việc hủy Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trần Thị Thanh Yến)
27 576/QĐ-SYT 21/06/2021 Ban hành quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Sở Y tế
28 567/QĐ-SYT 16/06/2021 Về việc cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho 09 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei
29 566/QĐ-SYT 16/06/2021 Về việc cấp và điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đợt 05 năm 2021
30 564/QĐ-SYT 15/06/2021 Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 06 năm 2021
31 556/QĐ-SYT 06/06/2021 Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Nha khoa Sài Gòn No.1 do thay đổi địa điểm
32 550/QĐ-SYT 02/06/2021 Về việc thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (cơ sở Thế giới Mắt kính)
33 545/QĐ-SYT 27/05/2021 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 05 năm 2021
34 531/QĐ-SYT 21/05/2021 Về việc cấp và điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đợt 04 năm 2021
35 532/QĐ-SYT 21/05/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Y Tuyết Ly)
36 528/QĐ-SYT 21/05/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trần Thị Ái Nhung)
37 526/QĐ-SYT 21/05/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Nguyễn Văn Vinh)
38 524/QĐ-SYT 21/05/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Nguyễn Đình Nam)
39 523/QĐ-SYT 21/05/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Nguyễn Đình Nam)
40 527/QĐ-SYT 21/05/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lê Thị Thạc)
41 522/QĐ-SYT 21/05/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lê Đình Thiết)
42 530/QĐ-SYT 21/05/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Khúc Thị Thơm)
43 525/QĐ-SYT 21/05/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Đặng Văn Long)
44 529/QĐ-SYT 21/05/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (An Thị Diệu Thương)
45 520/QĐ-SYT 17/05/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
46 516/QĐ-SYT 17/05/2021 Về việc cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho 09 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà
47 515/QĐ-SYT 17/05/2021 Về việc cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy và 05 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy
48 489/QĐ-SYT 03/05/2021 Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng chụp X - Quang Đăk Hà
49 484/QĐ-SYT 03/04/2021 Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Nha khoa Hải
50 481/QĐ-SYT 29/04/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”
DỊCH VỤ CÔNG
 
Thống kê
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay2,179
  • Tháng hiện tại84,895
  • Tổng lượt truy cập546,491
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

766/QĐ-SYT

Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Nguyễn Văn Kỳ)

Thời gian đăng: 17/09/2021

lượt xem: 66 | lượt tải:7

765/QĐ-SYT

Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Y Thắng)

Thời gian đăng: 17/09/2021

lượt xem: 21 | lượt tải:4

767/QĐ-SYT

Về việc cấp và điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 08 năm 2021

Thời gian đăng: 17/09/2021

lượt xem: 22 | lượt tải:6

4372/SYT-NVYD

V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc viên nén Pharcoter; SĐK: VD-14429-11, Số lô: 20011

Thời gian đăng: 12/09/2021

lượt xem: 157 | lượt tải:0

4291/TB-SYT

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Y tế tháng 9 năm 2021

Thời gian đăng: 08/09/2021

lượt xem: 224 | lượt tải:20