Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 22/QĐ-SYT 14/01/2023 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 01 năm 2023
2 23/QĐ-SYT 14/01/2023 Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”
3 12/QĐ-SYT 09/01/2023 Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 01 năm 2023
4 10/QĐ-SYT 09/01/2023 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Nguyễn Thị Ngọc Trâm)
5 11/QĐ-SYT 09/01/2023 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Nguyễn Duy Vĩnh Hảo)
6 14/QĐ-SYT 09/01/2023 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Nguyễn Duy Quân)
7 09/QĐ-SYT 09/01/2023 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lương Thị HIền)
8 06/QĐ-SYT 08/01/2023 Về việc cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đợt 01 năm 2023
9 02/QĐ-SYT 03/01/2023 Về việc điều chỉnh, thay đổi họ và tên trong Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn
10 1556/QĐ-SYT 30/12/2022 ban hành quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Sở Y tế
11 1550/QĐ-SYT 29/12/2022 Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 15 năm 2022
12 1548/QĐ-SYT 28/12/2022 Gia hạn thời gian thỏa thuận khung và thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương giai đoạn 2021-2022
13 1540/QĐ-SYT 25/12/2022 Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bện (A Thục)
14 1541/QĐ-SYT 25/12/2022 Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
15 1539/QĐ-SYT 25/12/2022 Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 17 năm 2022
16 1542/QĐ-SYT 25/12/2022 Hủy Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (A THỊ ÁNH NGUYỆT và PHẠM THỊ TRONG)
17 1537/QĐ-SYT 22/12/2022 Điều chỉnh, thay đổi thời gian làm việc trong Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
18 1536/QĐ-SYT 21/12/2022 Về việc cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đợt 13 năm 2022
19 1533/QĐ-SYT 20/12/2022 Về việc thành lập Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Kon Tum
20 1530/QĐ-SYT 19/12/2022 thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”
21 1528/QĐ-SYT 15/12/2022 Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 14 năm 2022
22 5147/QĐ-SYT 14/12/2022 Về việc thu hồi và hủy Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
23 1520/QĐ-SYT 12/12/2022 Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 16 năm 2022
24 1475/QĐ-SYT 27/11/2022 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
25 1473/QĐ-SYT 24/11/2022 cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám bệnh bác sỹ Khương
26 1474/QĐ-SYT 24/11/2022 Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám sản phụ khoa bác sỹ Quyên
27 1446/QĐ-SYT 10/11/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”
28 1436/QĐ-SYT 01/11/2022 Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đợt 11 năm 2022
29 1432/QĐ-SYT 30/10/2022 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
30 1334/QĐ-SYT 25/10/2022 Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
31 1336/QĐ-SYT 25/10/2022 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám bệnh Đại Hải - Đăk Tô
32 1335/QĐ-SYT 25/10/2022 cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám bác sỹ Nguyễn Đình Nam
33 1330/QĐ-SYT 24/10/2022 Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề KB, CB đợt 14 năm 2022
34 1332/QĐ-SYT 24/10/2022 Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KB, CB đối với người hành nghề KB, CB (Nguyễn Đình Thế)
35 1331/QĐ-SYT 24/10/2022 Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KB, CB đối với người hành nghề KB, CB (A Lương)
36 1320/QĐ-SYT 18/10/2022 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 10 năm 2022
37 1317/QĐ-SYT 17/10/2022 Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 12 năm 2022
38 1311/QĐ-SYT 13/10/2022 Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho 08 trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi
39 1303/QĐ-SYT 07/10/2022 Quyết định cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi tên cho Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà
40 1301/QĐ-SYT 02/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (Nhà thuốc Thanh Nga)
41 1299/QĐ-SYT 29/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám Thiện Tâm
42 1291/QĐ-SYT 27/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám bệnh bác sỹ Nhung
43 1292/QĐ-SYT 27/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám bệnh bác sỹ Nam do thay đổi địa điểm
44 1289/QĐ-SYT 27/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám Thiện Hải
45 1293/QĐ-SYT 27/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng chẩn trị y học cổ truyền Thiện Tâm
46 1290/QĐ-SYT 27/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”
47 1280/QĐ-SYT 21/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lê Đức Biên)
48 1282/QĐ-SYT 21/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đợt 09 năm 2022
49 1281/QĐ-SYT 22/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Chứng chỉ hành nghề dược (Lê Thị Mỹ Hà)
50 1276/QĐ-SYT 19/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”
DỊCH VỤ CÔNG
 
Thống kê
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay3,497
  • Tháng hiện tại151,755
  • Tổng lượt truy cập2,792,874
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

150/SYT-NVYD

V/v thông báo thu hồi thuốc Myomethol không đạt chất lượng

Thời gian đăng: 16/01/2023

lượt xem: 502 | lượt tải:29

23/QĐ-SYT

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”

Thời gian đăng: 16/01/2023

lượt xem: 335 | lượt tải:20

22/QĐ-SYT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 01 năm 2023

Thời gian đăng: 16/01/2023

lượt xem: 166 | lượt tải:19

93/SYT-NVYD

Đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão (2023)

Thời gian đăng: 10/01/2023

lượt xem: 139 | lượt tải:52

09/QĐ-SYT

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lương Thị HIền)

Thời gian đăng: 10/01/2023

lượt xem: 442 | lượt tải:20