Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
7 472/QĐ-SYT 23/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám CK sản BS Quyền)
8 471/QĐ-SYT 23/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám Hà Sơn)
9 460/QĐ-SYT 20/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnhđợt 12 năm 2023
10 456/QĐ-SYT 13/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 11 năm 2023
11 457/QĐ-SYT 13/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Trung tâm Giám định y khoa
12 455/QĐ-SYT 13/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 7 năm 2023
13 451/QĐ-SYT 10/08/2023 Quyết định cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng (cơ sở 1)
14 448/QĐ-SYT 09/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PHÒNG XÉT NGHIỆM CỬ NHÂN LĨNH)
15 443/QĐ-SYT 09/08/2023 QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026 (thuộc thẩm quyền Sở Y tế quản lý)
16 447/QĐ-SYT 09/08/2023 QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở Y tế tỉnh Kon Tum
17 429/QĐ-SYT 07/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm
đối với Trạm Y tế thị trấn Đăk Glei thuộc Trung tâm Y tế Đăk Glei
18 431/QĐ-SYT 07/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm
đối với Trạm Y tế xã Đăk Choong thuộc Trung tâm Y tế Đăk Glei
19 430/QĐ-SYT 07/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (CƠ SỞ DỊCH VỤ Y TẾ BÌNH THI)
20 427/QĐ-SYT 07/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên đối với Trạm Y tế xã Ngọk Réo thuộc Trung tâm Y tế Đăk Hà
21 426/QĐ-SYT 07/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người
chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Trạm Y tế xã Đăk Kôi thuộc Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy
22 414/QĐ-SYT 01/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 10 năm 2023
23 412/QĐ-SYT 01/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
24 406/QĐ-SYT 30/07/2023 QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệt bổ sung viên chứcđào tạo trình độ sau đại họcđối với viên chức Bệnh viện Y dược cổ truyền -PHCNnăm 2023
25 405/QĐ-SYT 30/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Bệnh viện Tâm thần)
26 382/QĐ-SYT 24/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà
27 380/QĐ-SYT 24/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei
28 381/QĐ-SYT 24/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy
29 375/QĐ-SYT 23/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”
30 374/QĐ-SYT 23/07/2023 Về việc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
31 366/QĐ-SYT 19/07/2023 QUYẾT ĐỊNHCấplại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuậtchoTrạm Y tế xã Sa Bìnhthuộc Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy
32 367/QĐ-SYT 19/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho Trạm Y tế phường Quyết Thắng thuộc Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum
33 368/QĐ-SYT 19/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 09 năm 2023
34 341/QĐ-SYT 04/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 09 năm 2023
35 343/QĐ-SYT 04/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (TRẦN THỊ THANH XUÂN)
36 342/QĐ-SYT 04/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN)
37 335/QĐ-SYT 02/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 6 năm 2023
38 334/QĐ-SYT 29/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công ông Đinh Thành Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, Phụ trách Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông cho đến khi có nhân sự Giám đốc
39 321/QĐ-SYT 29/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động và bổ nhiệm ông Đinh Thành Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông
40 319/QĐ-SYT 29/06/2023 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Khánh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum
41 322/QĐ-SYT 29/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động và bổ nhiệm ông Bùi Trọng Trí giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum
42 305/QĐ-SYT 29/06/2023 QUYẾT ĐỊNH về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum
43 299/QĐ-SYT 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động và bổ nhiệm ông Đặng Công Lân giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Giám định y khoa tỉnh Kon Tum
44 303/QĐ-SYT 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động và bổ nhiệm ông Phạm Xuân Khánh giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
45 301/QĐ-SYT 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thịnh giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
46 300/QĐ-SYT 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hà giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng
47 296/QĐ-SYT 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thành giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei
48 292/QĐ-SYT 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thuyên chuyển công tác đối với viên chức (Đinh Thị Ái Nhung)
49 294/QĐ-SYT 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công ông Đinh Ngọc Phước - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy, Phụ trách Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy cho đến khi có nhân sự Giám đốc
50 297/QĐ-SYT 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công ông Nguyễn Luận - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy, Phụ trách Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy cho đến khi có nhân sự Giám đốc
51 295/QĐ-SYT 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm ông Đinh Văn Khuê giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum
52 302/QĐ-SYT 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi
53 298/QĐ-SYT 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm ông Lê Quý Phương giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà
54 280/QĐ-SYT 19/06/2023 Quyết định cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 08 năm 2023
55 270/QĐ-SYT 11/06/2023 Quyết định về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược (Đặng Thị Trà My)
56 269/QĐ-SYT 06/06/2023 Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 07 năm 2023
DỊCH VỤ CÔNG
 
Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay3,587
  • Tháng hiện tại109,861
  • Tổng lượt truy cập3,906,617
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

3191/SYT-NVYD

Về việc thông báo danh mục 57 thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 4-Năm 2023

Thời gian đăng: 20/09/2023

lượt xem: 55 | lượt tải:18

3161/SYT-NVYD

V/v thông báo danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học thay đổi, bổ sung thông tin thuốc Đợt 3 - năm 2023

Thời gian đăng: 18/09/2023

lượt xem: 47 | lượt tải:59

521/QĐ-SYT

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lê Thị Xuân)

Thời gian đăng: 18/09/2023

lượt xem: 153 | lượt tải:63

512/QĐ-SYT

QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 8 năm 2023

Thời gian đăng: 13/09/2023

lượt xem: 104 | lượt tải:17

511/QĐ-SYT

QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 13 năm 2023

Thời gian đăng: 13/09/2023

lượt xem: 118 | lượt tải:29
 
 
Cau chuyen CDS