Danh sách cơ sở hành nghề dược huyện Ngọc Hồi

Thứ hai - 25/07/2022 04:27
STT Tên cơ sở Người chịu trách nhiệm chuyên môn Số CCHN Địa điểm kinh doanh Loại hình kinh doanh Số GCN ĐKKD Ngày cấp Ghi chú
1 Quầy thuốc Anh Thư Ngô Thanh Quốc 134/KT-CCHND 241 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 60/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
2 Quầy thuốc Đức Xuân Đỗ Đức Xuân 60/KT-CCHND Thôn Kà Nhảy, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 155/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
3 Quầy thuốc Ngọc Trần Thị Ngọc 92/KT-CCHND 580 Trần Phú, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 54/ĐKKDD-KT 01/09/2017 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 474/QĐ-SYT, 27/4/2021 
4 Quầy thuốc số 41 Trần Thị Ngọc Linh 695/CC-HN-D-SYT-KT, 17/6/2021 Thôn 2, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 202/ĐKKDD-KT 01/09/2017 Thay đổi người phụ trách chuyên môn tại QĐ 614/QĐ-SYT, 16/7/2021 
5 Quầy thuốc Trần Hiền Trần Thị Hiền 352/KT-CCHND Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 314/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
6 Quầy thuốc Thanh Loan Phạm Thị Loan 44/KT-CCHND Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 153/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
7 Quầy thuốc Nhuận Tâm Lê Anh Chiến 188/KT-CCHND 943 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 323/ĐKKDD-KT 13/09/2017  
8 Quầy thuốc số 04 Trần Thị Thúy Hà 205/KT-CCHND 50 Trần Quốc Toản, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 04/ĐKKDD-KT 20/09/2017  
9 Quầy thuốc số 199 Đinh Văn Thích 174/KT-CCHND 156 Trần Hưng Đạo, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 330/ĐKKDD-KT 06/10/2017 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 468/QĐ-SYT, 23/4/2021 
10 Quầy thuốc Hải Yến Mai Thị Hải Yến 694/CCHN-D-SYT-KT, 17/6/2021 Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 329/ĐKKDD-KT 06/10/2017 Thay đổi người phụ trách chuyên môn tại QĐ 614/QĐ-SYT, 16/7/2021 
11 Quầy thuốc Doanh nghiệp Ngọc Hồi Nguyễn Thị Hải Quy 227/GL-CCHND 655 Trần Phú, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 190/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
12 Quầy thuốc Hoài Anh Trần Thị Hiệp 212/KT-CCHND Thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 75/ĐKKDD-KT 28/11/2017  
13 Quầy thuốc Minh Tiến Đoàn Thị Minh Tiến 663/CCH N-DSYT-KT, 25/9/2020 32 Lý Thái Tổ, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (ĐC cũ: 28 Trần Hưng Đạo, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) Quầy thuốc 679/ĐKKDD-KT 20/9/2020 Cấp mới (chuyển địa điểm tại QĐ 1275/QĐ-SYT, 20/9/2022) 
14 Quầy thuốc số 196 Tăng Thị Mỹ Duyên 427/CCHN-D-SYT-KT 196 Nguyễn Sinh Sắc, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 349/ĐKKDD-KT 28/11/2017  
15 Quầy thuốc Bình Minh Hà Văn Thủy 429/CCHN-D-SYT-KT Tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 359/ĐKKDD-KT 28/12/2017  
16 Quầy thuốc Tâm Bình Thân Văn Tuấn 420/CCHN-D-SYT-KT Thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 358/ĐKKDD-KT 28/12/2017  
17 Quầy thuốc Dũng Lộc Nguyễn Thị Bích Vân 52/KT-CCHND 11 Hai Bà Trưng, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 357/ĐKKDD-KT 28/12/2017 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 480/QĐ-SYT, 30/4/2021 
18 Quầy thuốc Nguyễn Thị Thương Nguyễn Thị Thương 692/CCHN-D-SYT-KT, 22/5/2021 573 Trần Phú, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 370/ĐKKDD-KT 23/01/2018 Thay đổi người phụ trách chuyên môn tại QĐ 614/QĐ-SYT, 16/7/2021 
19 Quầy thuốc số 175 Cao Thị Ngọ 54/KT-CCHND 216 Trần Phú, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 175/ĐKKDD-KT 23/01/2018  
20 Quầy thuốc Chu Đức Nguyễn Thị Chu Đức 472/CCHN-D-SYT-KT 839 (số cũ 129)  Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 381/ĐKKDD-KT 19/03/2018  
21 Quầy thuốc Hải Hà Hoàng Thị Vui 467/CCHN-D-SYT-KT Thôn 2, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 212/ĐKKDD-KT 01/06/2018  
22 Quầy thuốc số 162 Lưu Thị Thu Hằng 85/CCHN-D-SYT-KT Thôn Cao Sơn, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 162/ĐKKDD-KT 01/06/2018  
23 Quầy thuốc Gia Khang Bùi Hữu Đại 350/KT-CCHND Đường Nguyễn Huệ, Tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 404/ĐKKDD-KT 19/07/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 150/QĐ-SYT, 24/4/2022 
24 Quầy thuốc Bà Lương (cơ sở 2) Phạm Thị Phượng 490/CCHN-D-SYT-KT 11 Trần Quốc Toản, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 408/ĐKKDD-KT 15/08/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 150/QĐ-SYT, 24/4/2022 
25 Quầy thuốc Út Đoan Vũ Lê Thanh Đoan 22/KT-CCHND Thôn Kon Khôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 413/ĐKKDD-KT 21/09/2018  
26 Quầy thuốc Thư Thảo Ngô Lê Hoài Diệp 73/KT-CCHND 802 - 804 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 412/ĐKKDD-KT 21/09/2018  
27 Quầy thuốc số 14 Hà Thị Mỹ Hoa 193/KT-CCHND 77 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 421/ĐKKDD-KT 19/10/2018  
28 Quầy thuốc Linh Đa Đỗ Nguyễn Thúy Hiền 397/KT-CCHND Thôn Bắc Phong, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 420/ĐKKDD-KT 19/10/2018  
29 Quầy thuốc số 200 Lê Thị Huyền 29/KT-CCHND 200 Trần Hưng Đạo, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 429/ĐKKDD-KT 26/12/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 130/QĐ-SYT, 13/4/2022 
30 Quầy thuốc Vân Anh Trần Thị Vân Anh 403/CCHN-D-SYT-KT 1036 Hùng Vương, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 440/ĐKKDD-KT 12/03/2019  Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 1530/QĐ-SYT, 13/4/2022 
31 Quầy thuốc Quỳnh Anh Lê Thị Hạnh 206/KT-CCHND 826A Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 449/ĐKKDD-KT 02/04/2019  
32 Quầy thuốc tư nhân số 157 Trịnh Thị Hoa 68/KT-CCHND Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 448/ĐKKDD-KT 02/04/2019  
33 Quầy thuốc Hạnh Huệ Trần Thị Huệ 282/CCHN-D-SYT-NĐ Thôn Cao Sơn, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 450/ĐKKDD-KT 24/04/2019  
34 Quầy thuốc Lan Hương Đào Thị Lan Hương 1099/ST-CCHND Đường Đinh Tiên Hoàng, Tổ dân phố 2, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 464/ĐKKDD-KT 20/06/2019  
35 Quầy thuốc Dũng Lộc Nguyễn Thị Tường Vi 513/CCHN-D-SYT-KT 36 Lý Thái Tổ, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 463/ĐKKDD-KT 20/06/2019  
36 Quầy thuốc Ly Na Phan Thị Ly 41/KT-CCHND Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 462/ĐKKDD-KT 20/06/2019 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 1199/QĐ-SYT, 18/8/2022  
37 Quầy thuốc Phan Hoa Nguyễn Thị Thu 142/KT-CCHND Thôn Bắc Phong, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 461/ĐKKDD-KT 20/06/2019 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 369/QĐ-SYT, 01/8/2022  
38 Quầy thuốc Thỏa Phúc Đinh Thị Thỏa 486/CCHN-D-SYT-KT Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 460/ĐKKDD-KT 20/06/2019 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 1199/QĐ-SYT, 18/8/2022 
39 Quầy thuốc tây Hồng số 97 Phạm Thị Hồng 111/KT-CCHND Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 475/ĐKKDD-KT 25/07/2019  
40 Quầy thuốc tây Hiền Nguyễn Thị Hiền 178/KT-CCHND Thôn 7, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 472/ĐKKDD-KT 25/07/2019  
41 Quầy thuốc Thiên Long Nguyễn Trung Vũ 69/KT-CCHND 854 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (địa chỉ trước ngày 27/5/2024: 856 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) Quầy thuốc 480/ĐKKDD-KT 29/08/2019 Thay đổi địa điểm KD tạo QĐ 180/QĐ-SYT, 27/5/2024 
42 Quầy thuốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi Phạm Ngọc Đang 259/KT-CCHND 58 Nguyễn Huệ, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 498/ĐKKDD-KT 21/10/2019 Đã thu hồi GCN tại QĐ 580/QĐ-SYT, 12/10/2023 
43 Quầy thuốc số 92 Trần Trọng Tiến 394/CCHN-D-SYT-KT Thôn Đăk Ba, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 494/ĐKKDD-KT 21/10/2019  
44 Quầy thuốc số 26 Nguyễn Thị Lương 135/KT-CCHND 60 Hoàng Thị Loan, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 507/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
45 Quầy thuốc Trâm Nguyễn Thị Thùy Trâm 578/CCHN-D-SYT-KT Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 506/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
46 Quầy thuốc Thu Hà Đinh Thị Thanh 575/CCHN-D-SYT-KT Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 505/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
47 Quầy thuốc Bích Hường Lê Đình Hiển 268/KT-CCHND Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 544/ĐKKDD-KT 27/02/2020  
48 Quầy thuốc Toan Trang Vũ Thị Tươi 625/CCHN-D-SYT-KT Thôn Cao Sơn, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 360/ĐKKDD-KT 25/03/2020  
49 Quầy thuốc Quốc Cường Võ Anh Quốc Cường 274/KT-CCHND, 17/12/2015 Tổ dân phố 3, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 555/ĐKKDD-KT 25/03/2020 Cấp lại QĐ 374/QĐ-SYT, 24/7/2023 
50 Quầy thuốc Ngọc Diệp Lê Thị Tuyết Lan 589/CCHN-DSYT-KT, 10/10/2019 279A Trần Hưng Đạo, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 614/ĐKKDD-KT 22/4/2021 467/QĐ-SYT
51 Quầy thuốc Ngọc Trần Thị Ngọc 92/KT-CCHND, 06/3/2014 Thôn Ke Joi, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 621/ĐKKDD-KT 16/05/2021 509/QĐ-SYT; Đã thu hồi Giấy phép hoạt động tại QĐ  66/QĐ-SYT ngày 06/02/2024
52 Quầy thuốc Thanh Trần Thị Thanh 26/KT-CCHND, 07/6/2013 207 Hùng Vương, TT Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 622/ĐKKDD-KT 16/05/2021 509/QĐ-SYT
53 Quầy thuốc Tâm Bình 2 Thân Văn Tuấn 420/CCHN-DSYTKT, 20/9/2017 Thôn Kà Nhảy, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 631/ĐKKDD-KT 09/09/2021 741/QĐ-SYT
54 Quầy thuốc Ngọc Quý Trần Thị Hoài Yên 594/CCHN-DSYTKT, 10/10/2019 Thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 632/ĐKKDD-KT 09/09/2021 741/QĐ-SYT
55 Quầy thuốc Thu Hà Lê Thị Thu 446/CCHN-DSYTKT, 28/11/2017 Thôn 2, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 639/ĐKKDD-KT 13/12/2021 951/QĐ-SYT
56 Nhà thuốc Hoài An Đặng Lê Kiều 386/CCH
N-DSYT-KT, 17/6/2020
200 Trần Hưng Đạo, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Nhà thuốc 661/ĐKKDD-KT 18/7/2022 354/QĐ-SYT
57 Quầy thuốc Oanh Đinh Thgị Oanh 566/CCH
N-DSYT-KT, 07/8/2019
Thôn Kon Khôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 667/ĐKKDD-KT 16/8/2022 1193/QĐ-SYT
58 Nhà thuốc Hải Hà Nguyễn Huyền Dịu 9480/CC HN-DSYTHCM, 02/6/2022 195 Hoàng Thị Loan, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Nhà thuốc 675/ĐKKDD-KT 20/9/2022 1275/QĐ-SYT
59 Quầy thuốc Phan Hoa Nguyễn Thị Thu 142/KT-CCHND, 29/10/2014 Thôn Bắc Phong, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 680/ĐKKDD-KT 20/9/2022 1275/QĐ-SYT
60 Quầy thuốc Sơn Đông Hoàng Huy Điền 246/KT - CCHND, 16/10/2015 Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi Quầy thuốc 690/ĐKKDD-KT 16/12/2022 1528/QĐ-SYT
61 Nhà thuốc Thùy Dung Y Nhân 637/CCH N-DSYT-KT, 18/5/2020 147 Hoàng Thị Loan, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Nhà thuốc 710/ ĐKKDD-KT 13/9/2023 512/QĐ-SYT
62 Quầy thuốc Đại Lợi Bùi Thị Tuyền 592/CCH
N-DSYT-KT, 10/10/2019
Thôn Ken Joi, xã Đăk
Xú, huyện Ngọc Hồi
Quầy thuốc 720/ ĐKKDD-KT 30/01/2024 59/QĐ-SYT
63 Nhà thuốc Việt Hùng Đinh Công
Kiên
718/CCH
N-DSYT-KT, 
24/11/2023
1088 Hùng Vương, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi Nhà thuốc 721/ ĐKKDD-KT 30/01/2024 59/QĐ-SYT
64 Quầy thuốc An Tâm Bùi Thị Thu
Thảo
8841/CC
HN-DSYT-
ĐNAI, 20/02/2024
Thôn Đăk Tang , xã
Đắk Xú, huyện Ngọc
Hồi
Quầy thuốc 731/ĐKKDD-
KT
27/5/2024 180/QĐ-SYT, 27/5/2024

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THÔNG BÁO
 
Cau chuyen CDS
 
BỘ PHÁP ĐIỂN
DỊCH VỤ CÔNG
 
Ảnh hoạt động ngành Y tế

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế:

Thống kê
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay4,724
  • Tháng hiện tại105,321
  • Tổng lượt truy cập5,607,495
Banner dinh duong me va be
 
 
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

256/QĐ-SYT

Quyết định về việc điều chỉnh phạm vi hành nghề (Lê Thị Thu Tâm)

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 160 | lượt tải:36

255/QĐ-SYT

Quyết định về việc điều chỉnh phạm vi hành nghề (A Ngôn)

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 136 | lượt tải:29

257/QĐ-SYT

Quyết định Về việc điều chỉnh phạm vi hành nghề (Phan Tấn Phụng)

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 172 | lượt tải:31

253/QĐ-SYT

Quyết định Về việc cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 09 năm 2024

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 150 | lượt tải:41

236/QĐ-SYT

Về việc cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ BS Phương BS Hiền)

Thời gian đăng: 27/06/2024

lượt xem: 313 | lượt tải:43