Danh sách cơ sở hành nghề dược huyện Đăk Hà

Thứ hai - 25/07/2022 04:22
STT Tên cơ sở Người chịu trách nhiệm chuyên môn Số CCHN Địa điểm kinh doanh Loại hình kinh doanh Số GCN ĐKKD Ngày cấp Ghi chú
1 Quầy thuốc Thanh Nhàn Nguyễn Văn Thành 360/KT-CCHND 336 Hùng Vương, Khối phố 4 A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 307/ĐKKDD-KT 17/08/2017  
2 Quầy thuốc Luyện Nguyễn Thị Đào 82/KT-CCHND 38 Chu Văn An, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 12/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
3 Quầy thuốc Bảo An Nguyễn Thị Ngọc Ly 288/KT-CCHND Thôn Kon Gung, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 317/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
4 Quầy thuốc Thu Thúy Trần Thị Thu Thúy 348/KT-CCHND Thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 316/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
5 Quầy thuốc số 32 Đỗ Thị Lan 152/KT-CCHND 551 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 66/ĐKKDD-KT 13/09/2017  
6 Quầy thuốc Tân Đoàn Thị Thùy Tiên 388/CCHN-D-SYT-KT 18 Trần Nhân Tông, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 327/ĐKKDD-KT 20/09/2017  
7 Quầy thuốc Hoàng Lâm Nguyễn Thị Ánh Hằng 177/KT-CCHND 693 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 336/ĐKKDD-KT 06/10/2017  
8 Quầy thuốc số 110 Trần Thị Hiếu 81/KT-CCHND Thôn 7, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 110/ĐKKDD-KT 06/10/2017  
9 Quầy thuốc Dung Nguyễn Thị Dung 103/KT-CCHND Thôn Đăk Lộc, xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 182/ĐKKDD-KT 06/10/2017  
10 Quầy thuốc Anh Vân Vũ Thị Anh Vân 387/CCHN-D-SYT-KT Thôn 6, xã Đăk La, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 333/ĐKKDD-KT 06/10/2017  
11 Quầy thuốc Đức Hưng Nguyễn Hữu Đức 197/KT-CCHND Thôn 1, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 173/ĐKKDD-KT 03/11/2017 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 480/QĐ-SYT, 30/4/2021 
12 Quầy thuốc Lộc Hương Đỗ Thị Hương 491/CCHN-D-SYT-KT Tổ 5, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 346/ĐKKDD-KT 03/11/2017 Đã thu hồi GCN đủ ĐKKD tại QĐ 73/QĐ-SYT, 26/02/2024 
13
Quầy thuốc Nga (tên cũ Quầy thuốc số 64)
Dương Thị Nga 86/CCHN-D-SYT-KT, 25/8/2017 Thôn 6, xã Đăk La, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 64/ĐKKDD-KT 03/11/2017 Thay đổi tên CS tại QĐ 590/QĐ-SYT, 19/10/2023 
14 Quầy thuốc Thu Nga Nguyễn Thị Thu Nga 3045/LA-CCHND Thôn 8, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 339/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
15 Quầy thuốc Hoàng Kiên 79 Nguyễn Thị Nhiên 52/QĐ-SYT Tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 79/ĐKKDD-KT 28/11/2017  
16 Quầy thuốc Diệu Hiền Nguyễn Thị Diệu Hiền 428/CCHN-D-SYT-KT 66 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 352/ĐKKDD-KT 28/11/2017 Đã thu hồi GP hoạt động tại QĐ 66/QĐ-SYT, 06/02/2024 
17 Quầy thuốc Thương Nguyễn Thị Thương 431/CCHN-D-SYT-KT Thôn 7, xã Đăk Uy, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 59/ĐKKDD-KT 23/01/2018  
18 Quầy thuốc Yến Nguyễn Thị Yến 432/CCHN-D-SYT-KT Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 371/ĐKKDD-KT 23/01/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 130/QĐ-SYT, 13/4/2022 
19 Quầy thuốc số 30 Vũ Thị Phương Thúy 65/KT-CCHND 04 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 378/ĐKKDD-KT 12/02/2018  
20 Quầy thuốc số 35 Trần Thị Thương 340/KT-CCHND Thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 380/ĐKKDD-KT 19/03/2018  
21 Quầy thuốc Anh Thư Chu Thị Mai 172/KT-CCHND 177 Lê Hồng Phong, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 399/ĐKKDD-KT 01/06/2018  
22 Quầy thuốc Hạ Nguyễn Thị Hạ 186/KT-CCHND 12A Lê Hồng Phong, thị trấn Đăk Hà,  huyện Đăk Hà Quầy thuốc 398/ĐKKDD-KT 01/06/2018  
23 Quầy thuốc số 19 Đặng Thị Thảo 18185/CCHN-D-SYT-ĐL 305 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 397/ĐKKDD-KT 01/06/2018  
24 Quầy thuốc Ngọc Minh Nguyễn Thị Minh 450/CCHN-D-SYT-KT Thôn 1B, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 405/ĐKKDD-KT 19/07/2018  
25 Quầy thuốc Mỹ Loan Đặng Mỹ Loan 171/KT-CCHND Thôn 2, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 142/ĐKKDD-KT 19/07/2018  
26
Quầy thuốc Việt Anh (tên cơ sở trước 30/01/2024 :Quầy thuốc Nam Ngân)
Hà Thị Ngân 47/KT-CCHND
Thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà (địa chỉ cũ trước 30/01/2024
Thôn Quyết Thắng, xã Hà Mòn)
Quầy thuốc 100/ĐKKDD-KT 19/07/2018 (cấp lại 30/01/2024) 59/QĐ-SYT (Chuyển địa điểm, thay đổi
tên cơ sở) 
27 Quầy thuốc Ngân Lê Thị Thanh Ngân 254/KT-CCHND Trung tâm thương mại, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 04/ĐKKDD-KT 15/08/2018  
28 Quầy thuốc Quỳnh Nga Nguyễn Thị Quỳnh Nga 186/KT-CCHND Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 203/ĐKKDD-KT 15/08/2018  
29 Quầy thuốc Trần Oanh Nguyễn Danh Hòa 185/CCHN-D-SYT-KT Thôn 4, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 414/ĐKKDD-KT 21/09/2018  
30 Quầy thuốc Mai Đào Vương Thị Tưởng 337/KT-CCHND Thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 411/ĐKKDD-KT 21/09/2018  
31 Quầy thuốc Thanh Hải Nguyễn Thị Thanh Hải 382/CCHN-D-SYT-KT Tổ dân phố 4A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 422/ĐKKDD-KT 19/10/2018  
32 Quầy thuốc số 30 Phạm Thị Hoa 399/CCHN-D-SYT-KT 288 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 430/ĐKKDD-KT 26/12/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 664/QĐ-SYT, 05/8/2021 
33 Quầy thuốc Liên
Hoàng Thị
Liên
(thay cho Lê Thị Mỹ Huệ)

3115/CC
HN-D-SYT-QNA, 08/5/2023
Thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 436/ĐKKDD-KT 26/01/2019 Thay đổi người PTCM tại QĐ 335/QĐ-SYT, 03/7/2023 
34 Quầy thuốc số 144 Dương Thị Hằng 514/CCHN-D-SYT-KT Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 435/ĐKKDD-KT 26/01/2019  
35 Quầy thuốc số 84 Trần Thị Thơm 518/CCHN-D-SYT-KT Thôn 5, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 442/ĐKKDD-KT 12/03/2019  
36 Quầy thuốc Hải Yến Trương Dũ Vạn 75/KT-CCHND 02 Lê Hồng Phong, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 457/ĐKKDD-KT 22/05/2019  
37 Quầy thuốc An Tâm Hoàng Tuân 1774/CCHN-D-SYT-QN Thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 465/ĐKKDD-KT 20/06/2019  
38 Quầy thuốc tây Quyên Tạ Thị Quyên 97/KT-CCHND Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 479/ĐKKDD-KT 29/08/2019  
39 Quầy thuốc Giao Xuân Nguyễn Thị Giao Xuân 313/KT-CCHND Thôn 10, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 497/ĐKKDD-KT 21/10/2019  
40 Quầy thuốc Gia Nguyên Nguyễn Thị Mỹ Trang 194/KT-CCHND 149 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 496/ĐKKDD-KT 21/10/2019  
41 Quầy thuốc Hoàng Trung Hoàng Đức Trung 125/KT-CCHND Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 511/ĐKKDD-KT 27/11/2019 Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 1223/QĐ-SYT, 22/8/2022 
42 Quầy thuốc Linh Dương Thị Linh 561/CCHN-D-SYT-KT Thôn 8, xã Đăk La, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 510/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
43 Quầy thuốc Hà Thủy Hà Thị Thủy 219/KT-CCHND 291 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 509/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
44 Quầy thuốc Đăk Hà (đổi tên từ Quầy thuốc Thúy Hồng) Nguyễn Thị Thúy Hồng 218/KT-CCHND, 18/6/2015 343 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 526/ĐKKDD-KT 26/12/2019 1528/QĐ-SYT 
45 Quầy thuốc Tâm Nguyễn Thị Bích Ni 613/CCHN-D-SYT-KT 288 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 525/ĐKKDD-KT 26/12/2019  
46 Quầy thuốc Doanh nghiệp số 27 Lê Thị Vinh 139/KT-CCHND 452 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 524/ĐKKDD-KT 26/12/2019  
47 Quầy thuốc Minh Quân Nguyễn Thị Diễm 05/CCHN-D-SYT-KT Thôn Kon Rôn, xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà Quầy thuốc 537/ĐKKDD-KT 21/01/2020  
48 Quầy thuốc Thu Hà Nguyễn Thị Thu Hà 66/CCHN-D-SYT-KT Thôn 6, xã Đăk La, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 551/ĐKKDD-KT 27/02/2020  
49 Quầy thuốc 03 (trước 16/5/2021 tên là Quầy thuốc Nguyễn Văn Long) Đoàn Thị Trưng 577/CCHN-D-SYT-KT, 11/9/2019 Thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 345/ĐKKDD-KT 25/03/2020  Đổi tên cơ sở tại QĐ 509/QĐ-SYT, 16/5/2021
50 Quầy thuốc Nguyễn Hòa Nguyễn Thị Hòa 381/CCHN-D-SYT-KT 674 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 561/ĐKKDD-KT 06/05/2020  
51 Quầy thuốc Hạnh Vũ Thị Mỹ Hạnh 621/CCHN-D-SYT-KT 494 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 560/ĐKKDD-KT 06/05/2020 Đã thu hồi GCN đủ ĐKKD tại QĐ 73/QĐ-SYT, 26/02/2024 
52 Quầy thuốc số 221 Vũ Thị Hường 175/KT-CCHND 53 Hùng vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 568/ĐKKDD-KT 18/07/2020  
53 Quầy thuốc Việt Đức Lê Thị Hảo 5407/CCHN-D-SYT-TH 421 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 567/ĐKKDD-KT 18/07/2020  
54 Quầy thuốc Thu Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy 1438/CCHN-D-SYT-QNA Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 576/ĐKKDD-KT 13/08/2020  
55 Quầy thuốc Muôn Mai Lê Thị Kiều Thương 110/KT-CCHND Trung tâm thương mại, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 584/ĐKKDD-KT 11/09/2020  
56 Quầy thuốc Phương Loan Nguyễn Thị Phương Loan 29/CCHN-D-SYT-HD, 28/01/2019 05 Hùng Vương, TT Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 609/DKKDD-KT 08/02/2021 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 129/QĐ-SYT, 13/4/2022
57 Quầy thuốc Minh Đức Hồ Thị Hiền Trang 304/KT-CCHND, 30/3/2016 Thôn 2, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 625/ĐKKDD-KT 16/06/2021 564/QĐ-SYT
58 Quầy thuốc Gia Khang Phạm Thị Nghĩa 668/CCHN-D-SYT-KT, 21/10/2020 Thôn Đăk Lợi, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 626/ĐKKDD-KT 16/06/2021 564/QĐ-SYT
59 Quầy thuốc số 30 Phạm Thị Hoa 399/CCHN-DSYTKT, 25/8/2014 Thôn Tân lập B, xã Đắk HRing, huyện Đắk Hà Quầy thuốc 634/ĐKKDD-KT 14/10/2021 812/QĐ-SYT
60 Quầy thuốc Anh Đào Đoàn Thị Đào 1889/C CHN-DSYT-CT, 01/9/2020 Thôn 6, xã Đăk La, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 644/ĐKKDDKT 10/03/2022 97/QĐ-SYT
61 Quầy thuốc Phương loan Nguyễn Thị Phương Loan 29/CCHN-D-SYT-HD, 28/01/2019 556 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 649/ĐKKDD-KT 13/04/2022 128/QĐ-SYT
62 Nhà thuốc Long Châu 786 Nguyễn Thị Nhật Hằng 1928/CC
HN-DSYT-TTH, 15/12/2021
375 Hùng Vương, thị
trấn Đăk Hà, huyện Đăk
Nhà thuốc 660/ĐKKDD-KT 18/7/2022 354/QĐ-SYT
63 Quầy thuốc An Tâm Lê Thị Hồng Trâm 668/CCH
N-DSYT-GL, 28/8/2020
Thôn 1, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 662/ĐKKDD-KT 18/7/2022 354/QĐ-SYT
64 Quầy thuốc 09 Võ Thị Hồng Phượng 379/CCH N-DSYT-KT, 31/7/2017 Thôn 1, xã Đăk La, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 677/ĐKKDD-KT 20/9/2022 1275/QĐ-SYT
65 Quầy thuốc Kim Phụng Hoàng Thị Kim Phụng 1116/ CCHN-DSYT-GL, 12/11/2022 Thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 702/ĐKKDD-KT 28/4/2023 218/QĐ-SYT, 28/4/2023
66 Quầy thuốc Phúc Hậu Nguyễn Thị Lộc 538/CCH N-DSYT-KT, 14/02/2019 Thôn Kon Jong, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà Quầy thuốc 725/ĐKKDDKT 25/3/2024 104/QĐ-SYT
67 Quầy thuốc
Mai Dung
Hoàng Thị
Mai Dung
689/CCH
N-DSYT-KT, 19/10/2022
Tổ dân phố 1, thị trấn
Đăk Hà, huyện Đăk
Quầy thuốc 346/ĐKKDD-
KT
  180/QĐ-SYT, 27/5/2024

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THÔNG BÁO
 
Cau chuyen CDS
 
BỘ PHÁP ĐIỂN
DỊCH VỤ CÔNG
 
Ảnh hoạt động ngành Y tế

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế:

Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay4,272
  • Tháng hiện tại104,869
  • Tổng lượt truy cập5,607,043
Banner dinh duong me va be
 
 
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

256/QĐ-SYT

Quyết định về việc điều chỉnh phạm vi hành nghề (Lê Thị Thu Tâm)

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 158 | lượt tải:36

255/QĐ-SYT

Quyết định về việc điều chỉnh phạm vi hành nghề (A Ngôn)

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 135 | lượt tải:29

257/QĐ-SYT

Quyết định Về việc điều chỉnh phạm vi hành nghề (Phan Tấn Phụng)

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 170 | lượt tải:31

253/QĐ-SYT

Quyết định Về việc cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 09 năm 2024

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:41

236/QĐ-SYT

Về việc cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ BS Phương BS Hiền)

Thời gian đăng: 27/06/2024

lượt xem: 311 | lượt tải:43