Tìm kiếm văn bản
Đến
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 32/2024/NQ-HĐND 11/07/2024 Nghịquyết quy định giá cụ thể dịch vụ KB,CB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT nhưng không phải là đối tượng KCB theo yêu cầu trong các cơ sở KB,CB của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2 36/2024/QĐ-UBND 25/06/2024 Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
3 10/2024/TT-BYT 13/06/2024 Thông tư Danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc
4 09/2024/TT-BYT 11/06/2024 Thông tư về Danh mục thuốc, nguyên liệu thuốc XNK được xác định mã số hàng hóa
5 34/2024/QĐ-UBND 09/06/2024 Quyết định Ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6 08/2024/TT-BYT 24/05/2024 Thông tư bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật
7 07/2024/TT-BYT 17/05/2024 Thông tư Quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập, trong đó có quy định về đấu thầu vị thuốc cổ truyền
8 06/2024/TT-BYT 16/05/2024 Thông tư quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
9 05/2024/TT-BYT 14/05/2024 Thông tư Quy định về danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá
10 04/2024/TT-BYT 20/04/2024 Thông tư Quy định danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc
11 03/2024/TT-BYT 16/04/2024 Thông tư về Danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp
12 16/2024/QĐ-UBND 27/03/2024 Quyết định Bãi bỏ toàn bộ Quyết định, một phần các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
13 02/2024/TT-BYT 12/03/2024 Thông tư Quy định cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
14 01/2024/TT-BYT 01/03/2024 Thông tư này quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong lĩnh vực y tế tại địa phương
15 456/QĐ-BYT 29/02/2024 Quyết định Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế kỳ 2019 - 2023 của Bộ Y tế
16 23/2024/NĐ-CP 27/02/2024 Nghị định Quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực
17 24/2024/NĐ-CP 27/02/2024 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu
18 25/2024/NĐ-CP 27/02/2024 Nghị định Quy định về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú
19 16/2024/NĐ-CP 16/02/2024 Nghị định Quy định về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân
20 295/QĐ-BYT 06/02/2024 Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
21 13/2024/NĐ-CP 05/02/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng
22 89/QĐ-TTg 23/01/2024 Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
23 159/QĐ-BYT 18/01/2024 Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15
24 150/QĐ-SYT 18/01/2024 Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định số 88/2023/NĐ-CP
25 34/2023/TT-BYT 31/12/2023 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhệm vụ và quyền hạn của Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế
26 33/2023/TT-BYT 31/12/2023 Thông tư về Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
27 32/2023/TT-BYT 31/12/2023 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
28 96/2023/NĐ-CP 30/12/2023 Nghị định hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023
29 30/2023/TT-BYT 30/12/2023 Thông tư quy định danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa
30 31/2023/TT-BYT 30/12/2023 Thông tư quy định về thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.
31 27/2023/TT-BYT 29/12/2023 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản
32 26/2023/TT-BYT 29/12/2023 Thông tư hướng dẫn quản lý thuốc methadone
33 28/2023/TT-BYT 29/12/2023 Thông tư quy định về phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung chuyên môn, nghiệp vụ của chương trình đào tạo nhân viên y tế làm việc tại y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức mà không thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
34 25/2023/TT-BYT 29/12/2023 Thông tư hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành y tế
35 88/2023/NĐ-CP 11/12/2023 Nghị định sửa đổi Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dược và Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế
36 23/2023/TT-BYT 30/11/2023 Thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 01/2018/TT-BYT quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
37 22/2023/TT-BYT 17/11/2023 Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
38 21/2023/TT-BYT 17/11/2023 Thông tư quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp
39 19/2023/TT-BYT 06/11/2023 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế
40 75/2023/NĐ-CP 19/10/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế
41 3152/QĐ-BYT 09/08/2023 Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện đánh giá một số tiêu chí đánh giá công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và công nhận, công nhận lại quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
42 14/2023/TT-BYT 30/06/2023 Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập
43 13/2023/TT-BYT 29/06/2023 Thông tư về khung giá và phương pháp định giá khám bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước cung cấp
44 29/2023/NĐ-CP 03/06/2023 Nghị định quy định về tinh giản biên chế
45 11/2023/TT-BYT 11/05/2023 Thông tư quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá
46 09/2023/TT-BYT 05/05/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe
47 13/2023/QĐ-UBND 04/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Kon Tum
48 08/2023/TT-BYT 04/04/2023 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
49 575/QĐ-BYT 27/03/2023 Quyết định ban hành Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em
50 11/2023/QĐ-UBND 27/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 
Cau chuyen CDS
 
BỘ PHÁP ĐIỂN
DỊCH VỤ CÔNG
 
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế:

Thống kê
  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay4,506
  • Tháng hiện tại105,103
  • Tổng lượt truy cập5,607,277