Danh sách cơ sở hành nghề dược huyện Đăk Tô

Thứ hai - 25/07/2022 04:25
STT Tên cơ sở Người chịu trách nhiệm chuyên môn Số CCHN Địa điểm kinh doanh Loại hình kinh doanh Số GCN ĐKKD Ngày cấp Ghi chú
1 Quầy thuốc số 18
Bế Thị Thùy
Dương
(thay cho Bùi Thu Trang từ 19/10/2023)

543/CCH
N-DSYT-KT, 17/4/2019
Khối phố 2, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 306/ĐKKDD-KT 17/08/2017 Thay đổi người PTCM tại QĐ 590/QĐ-SYT, 19/10/2023 
2 Quầy thuốc Thanh Lài Bùi Thị Lài 95/KT-CCHND Thôn 01, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 174/ĐKKDD-KT 01/09/2017  
3 Quầy thuốc số 16 Nguyễn Thị Thu Hà 393/CCHN-D-SYT-KT Chợ Đăk Tô, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 321/ĐKKDD-KT 13/09/2017  
4 Quầy thuốc số 18 Vũ Ngọc Tiến 384/CCHN-D-SYT-KT 266 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 326/ĐKKDD-KT 20/09/2017  Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 468/QĐ-SYT, 23/4/2021
5 Quầy thuốc số 63 Dương Thị Tám 198/KT-CCHND 468 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 325/ĐKKDD-KT 20/09/2017  Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 468/QĐ-SYT, 23/4/2021
6 Quầy thuốc số 83 Nguyễn Thị Hằng (thay cho Đinh Công Kiên từ 06/12/2023) 708/ CCHND-SYTKT, 22/6/2023 387 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 332/ĐKKDD-KT 06/10/2017 Thay đổi người phụ trách chuyên môn  tại QĐ 794/QĐ-SYT, 06/12/2023 
7 Quầy thuốc Trúc Ly Lê Thị My 224/KT-CCHND Thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 331/ĐKKDD-KT 06/10/2017  Đã thu hồi Giấy CN đủ điều kiện KD dược tại QĐ 480/QĐ-SYT, 30/4/2021
8 Quầy thuốc Hoài 137 Nguyễn Thị Hoài 91/KT-CCHND Thôn 8, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 137/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
9 Quầy thuốc số 115 Hoàng Thị Thúy Hiềm 418/CCHN-D-SYT-KT Thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 343/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
10 Quầy thuốc Mỹ Thẩm Hoàng Thị Mỹ Thẩm 405/CCHN-D-SYT-KT Thôn 3, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 342/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
11 Quầy thuốc Trang Nguyễn Thị Đài Trang 389/CCHN-D-SYT-KT 326 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 341/ĐKKDD-KT 03/11/2017  
12 Quầy thuốc Vũ Trần Công Vũ 80/KT-CCHND Thôn 2, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 167/ĐKKDD-KT 28/12/2017  
13 Quầy thuốc Minh Thùy Châu Thị Minh Thùy 404/CCHN-D-SYT-KT Đường Hùng Vương, Khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 364/ĐKKDD-KT 28/12/2017  
14
Quầy thuốc Hà Anh (trước30/01/2024: Quầy thuốc số 17)
Lê Phạm Thị Thanh Hà 443/CCHN-D-SYT-KT Thôn 7, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 361/ĐKKDD-KT 28/12/2017 (cấp lại 30/01/2024) 59/QĐ-SYT (
Thay đổi tên cơ sở kinh
doanh) 
15 Quầy thuốc số 15 Nguyễn Thị Thanh Huyền 458/CCHN-D-SYT-KT Số nhà 46, Đường 24/4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 377/ĐKKDD-KT 12/02/2018  
16 Quầy thuốc Vân Tuyền Huỳnh Thị Vân Tuyền 451/CCHN-D-SYT-KT Thôn 1, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 396/ĐKKDD-KT 01/06/2018  
17 Quầy thuốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô Lê Thị Kiều 214/KT-CCHND Khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 02/ĐKKDD-KT 19/07/2018 Đã thu hồi Giấy CN đủ ĐKKD dược tại QĐ 112/QĐ-SYT, 25/3/2022 
18 Quầy thuốc số 207 Nguyễn Thị Thu 201/KT-CCHND 90A Hùng Vương,  thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 441/ĐKKDD-KT 12/03/2019  
19 Quầy thuốc Thùy Dung Nguyễn Thị Thùy Dung 166/KT-CCHND, 01/12/2014 33 Đường 24/4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc   24/04/2019 Đã thu hồi GCN kinh doanh tại QĐ 1530/QĐ-SYT, 19/12/2022
20 Quầy thuốc Tam Nguyên Phạm Thị Ngọc Duyên 272/KT-CCHND Thôn Đăk Trăm, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 456/ĐKKDD-KT 22/05/2019  
21 Quầy thuốc Hoàng Anh Nguyễn Văn Hưởng 31/KT-CCHND 285 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 491/ĐKKDD-KT 10/10/2019 Đã thu hồi GCN đủ ĐKKD tại QĐ 73/QĐ-SYT, 26/02/2024 
22 Quầy thuốc Hồng Vân (thay cho tên Quầy thuốc Trà My từ 13/9/2023) Châu Thị Trà My 245/KT-CCHND, 16/10/2015 18 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô (địa chỉ cũ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Khối 5, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô) Quầy thuốc 495/ĐKKDD-KT 21/10/2019 Đổi tên, đổi địa chỉ tại QĐ 512/QĐ-SYT, 13/9/2023 
23 Quầy thuốc Doanh nghiệp số 25 Hà Thị Kiều Lệ 138/KT-CCHND Khối 4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 508/ĐKKDD-KT 27/11/2019  
24 Quầy thuốc Mỹ Lai Lê Thị Mỹ Lai 568/CCHN-D-SYT-KT 468 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 532/ĐKKDD-KT 03/01/2020  
25 Quầy thuốc Ngô Tho Phạm Thị Tuấn Oanh 372/KT-CCHND Thôn 8, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 536/ĐKKDD-KT 21/01/2020  
26 Nhà thuốc Đức Trung Y Thắm 545/CCHN-D-SYT-KT 237 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Nhà thuốc 552/ĐKKDD-KT 27/02/2020  
27 Quầy thuốc Thảo Nguyên Phạm Thị Lan 588/CCHN-D-SYT-KT 262 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 545/ĐKKDD-KT 27/02/2020  
28 Nhà thuốc Nhơn Nguyễn Nguyễn Thị Nhơn 0774/CCHN-D-SYT-ĐNA 334 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Nhà thuốc 563/ĐKKDD-KT 08/06/2020  
29 Quầy thuốc Minh Thư Đặng Thị Minh Thư 635/CCHN-D-SYT-KT Thôn 3, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 566/ĐKKDD-KT 18/07/2020  
30 Quầy thuốc số 65 Trần Thùy Dung 01/KT-CCHND, 24/5/2013 406 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô thay đổi địa điểm về 211 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô từ 15/01/2023 Quầy thuốc 586/ĐKKDD-KT 09/10/2020 Thay đổi địa điểm KD tại QĐ 02/QĐ-SYT , 15/01/2023 
31 Quầy thuốc 24 giờ Nguyễn Thị Hoa 685/KTCCHND, 19/01/2021 Đường Đinh Núp, Khối 5, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 613/ĐKKDD-KT 22/4/2021 467/QĐ-SYT
32 Quầy thuốc Anh Khôi Phạm Thị Hà Ngọc 688/CCHN-D-SYT, 04/4/2021 Thôn 5, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 620/ĐKKDD-KT 16/05/2021 509/QĐ-SYT
33 Nhà thuốc 138 Bùi Thị Thùy Trang 693/CCHN-DSYTKT, 22/5/2021 138 Hùng Vương, khối 4, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô Nhà thuốc 642/ĐKKDD-KT 12/01/2022 13/QĐ-SYT
34 Quầy thuốc Thanh Thúy Nguyễn Thị Kim Thúy 1061/CC HN-DSYT-QT, 12/5/2021 Thôn 4, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 654/ĐKKDD-KT 09/06/2022 234/QĐ-SYT
35 Quầy thuốc Vy Thuy Y Thuy 297/CCH N-DSYT-KT, 19/01/2021 Thôn Đăk Trăm, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 678/ĐKKDD-KT 20/9/2022 1275/QĐ-SYT
36 Quầy thuốc Hải-Jen Nguyễn Thị Thùy Dung 166/KT-CCHND, 01/12/2014 17 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Quầy thuốc 689/ĐKKDD-KT 24/04/2019 1528/QĐ-SYT 
                 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THÔNG BÁO
 
Cau chuyen CDS
 
BỘ PHÁP ĐIỂN
DỊCH VỤ CÔNG
 
Ảnh hoạt động ngành Y tế

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế:

Thống kê
  • Đang truy cập72
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm71
  • Hôm nay4,439
  • Tháng hiện tại105,036
  • Tổng lượt truy cập5,607,210
Banner dinh duong me va be
 
 
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

256/QĐ-SYT

Quyết định về việc điều chỉnh phạm vi hành nghề (Lê Thị Thu Tâm)

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 159 | lượt tải:36

255/QĐ-SYT

Quyết định về việc điều chỉnh phạm vi hành nghề (A Ngôn)

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 135 | lượt tải:29

257/QĐ-SYT

Quyết định Về việc điều chỉnh phạm vi hành nghề (Phan Tấn Phụng)

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 171 | lượt tải:31

253/QĐ-SYT

Quyết định Về việc cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 09 năm 2024

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 149 | lượt tải:41

236/QĐ-SYT

Về việc cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ BS Phương BS Hiền)

Thời gian đăng: 27/06/2024

lượt xem: 312 | lượt tải:43