Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CCHC CỦA SỞ Y TẾ
Danh sách các cơ sở hành nghề dược trên địa bàn tỉnh Kon Tum
In bài viết
4-1-2018
STT Tên cơ sở Tên người chịu trách nhiệm chuyên môn Số chứng chỉ hành nghề Hình thức tổ chức Địa điểm kinh doanh Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Ghi chú
1 Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Kon Tum Huỳnh Thị Nguyên Thủy 368/KT-CCHND cấp ngày 03/07/2017 Cơ sở bán buôn 153 Bà triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 209/ĐKKDD-KT  ngày cấp 13/11/2018  
2 Nhà thuốc Danh Nguyễn Văn Hiệp 121/KT-CCHND cấp ngày 24/09/2014 Nhà thuốc Số mới 369 (số cũ 173) Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 07/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/9/2017  
3 Nhà thuốc Nam Anh Nguyễn Quang Tú 243/KT-CCHND cấp ngày 03/07/2017 Nhà thuốc 397 Bà Triệu, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 218/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/9/2017  
4 Nhà thuốc Ngọc Nhân Phạm Văn Hiền 223/ĐL-CCHND cấp ngày 15/10/2013 Nhà thuốc 355 Trần Phú, Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 318/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/9/2017  
5 Nhà thuốc Thiên Hà Đặng Thị Công Viên 241/KT-CCHND cấp ngày 16/10/2015 Nhà thuốc 21 Nguyễn Viết Xuân, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 353/ĐKKDD-KT ngày cấp 28/11/2017  
6 Nhà thuốc Toàn Nhi Đỗ Thị Bích Nga 698/QNA-CCHND cấp ngày 21/10/2014 Nhà thuốc 333 Trần Văn Hai, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 367/ĐKKDD-KT ngày cấp 28/12/2017  
7 Nhà thuốc Thanh Thảo Huỳnh Thanh Thảo 385/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 08/11/2017 Nhà thuốc 360 Hoàng Thị Loan, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 372/ĐKKDD-KT ngày cấp 23/01/2018  
8 Nhà thuốc Thanh Nga Y Thủy 365/KT-CCHND cấp ngày 12/07/2016 Nhà thuốc 36A Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 373/ĐKKDD-KT ngày cấp 23/01/2018  
9 Nhà thuốc Ngọc Nhân Lê Thị Kim Thoa 439/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 11/03/2017 Nhà thuốc 346 Đào Duy Từ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 391/ĐKKDD-KT ngày cấp 03/5/2018  
10 Nhà thuốc Tuyến Bùi Bá Quỳnh 295/KT-CCHND cấp ngày 30/03/2016 Nhà thuốc 404 Trần Phú, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 14/ĐKKDD-KT ngày cấp 18/6/2018  
11 Nhà thuốc Minh Trí Bền Thị Thùy Dương 487/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 30/05/2018 Nhà thuốc 189 Nguyễn Văn Linh, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 409/ĐKKDD-KT ngày cấp 15/8/2018  
12 Nhà thuốc Phương Tuyến Lê Thị Hồng 21/KT-CCHND cấp ngày 06/07/2013 Nhà thuốc 384 Bà Triệu, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 415/ĐKKDD-KT ngày cấp 21/9/2018  
13 Nhà thuốc Đại An Nghe Đăm Hiệp 470/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 02/07/2018 Nhà thuốc 06 Ngô Quyền, Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 417/ĐKKDD-KT ngày cấp 21/9/2018  
14 Nhà thuốc 40 Bùi Thị Ngọc Hà 417/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 09/11/2017 Nhà thuốc 370 Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 431/ĐKKDD-KT ngày cấp 26/12/2018 Thu hồi
15 Nhà thuốc Khoa Nguyên Ngô Đức Hoàng 504/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 14/09/2018 Nhà thuốc 495 Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 433/ĐKKDD-KT ngày cấp 26/12/2018  
16 Nhà thuốc Hạnh Nguyên Nguyễn Văn Thọ 56/KT-CCHND cấp ngày 16/10/2013 Nhà thuốc 293 Trần Phú, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 439/ĐKKDD-KT ngày cấp 26/01/2019  
17 Nhà thuốc Phương Nguyễn Thị Bích Hảo 510/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 10/05/2018 Nhà thuốc 705 Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 443/ĐKKDD-KT ngày cấp 02/4/2019  
18 Nhà thuốc Trang Hưởng Đào Khắc Hưởng 294/KT-CCHND cấp ngày 30/03/2016 Nhà thuốc 164A Nơ Trang Long, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 445/ĐKKDD-KT ngày cấp 02/4/2019  
19 Nhà thuốc Thu Trang Hoàng Văn Bích 207/KT-CCHND cấp ngày 18/06/2015 Nhà thuốc 34A Trường Chinh, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 416/ĐKKDD-KT ngày cấp 02/4/2019  
20 Nhà thuốc Hoàng Anh Hoàng Công Khẩn 160/KT-CCHND cấp ngày 12/01/2014 Nhà thuốc 212 Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 454/ĐKKDD-KT ngày cấp 24/4/2019  
21 Nhà thuốc Nam Hà Bùi Văn Sáu 101/KT-CCHND cấp ngày 04/10/2014 Nhà thuốc 262 Urê, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 455/ĐKKDD-KT ngày cấp 24/4/2019  
22 Nhà thuốc 110 Nguyễn Thị Thúy Nhung 552/TTH-CCHND cấp ngày 16/12/2015 Nhà thuốc 110 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 469/ĐKKDD-KT ngày cấp 20/6/2019  
23 Nhà thuốc Vinh Sơn Nguyễn Thị Chắn 334/KT-CCHND cấp ngày 13/09/2016 Nhà thuốc 267 Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 476/ĐKKDD-KT ngày cấp 25/7/2019  
24 Nhà thuốc Thanh Tâm Long Thúy Hạnh 298/KT-CCHND cấp ngày 30/03/2016 Nhà thuốc 65 Trần Hưng Đạo, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 477/ĐKKDD-KT ngày cấp 25/7/2019  
25 Nhà thuốc tây Thành Nguyễn Hồng Văn 129/KT-CCHND cấp ngày 24/09/2014 Nhà thuốc 268 Đào Duy Từ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 483/ĐKKDD-KT ngày cấp 29/8/2019  
26 Nhà thuốc Tuấn Nguyễn Văn Hòa 452/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 28/11/2017 Nhà thuốc 57A Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 488/ĐKKDD-KT ngày cấp 24/9/2019  
27 Nhà thuốc Tân Hồng Nguyễn Minh Trí 220/KT-CCHND cấp ngày 22/07/2015 Nhà thuốc 550 Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 489/ĐKKDD-KT ngày cấp 24/9/2019  
28 Nhà thuốc Minh Tâm Lê Quang Dũng 118/KT-CCHND cấp ngày 24/09/2014 Nhà thuốc 36 Trần Bình Trọng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 492/ĐKKDD-KT ngày cấp 10/10/2019  
29 Nhà thuốc Thiện Phú Nguyễn Thị Ngà 275/KT-CCHND cấp ngày 19/01/2016 Nhà thuốc 238 Đào Duy Từ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 503/ĐKKDD-KT ngày cấp 06/11/2019  
30 Nhà thuốc Lâm Vy Nguyễn Cảnh Toàn 119/KT-CCHND cấp ngày 24/09/2014 Nhà thuốc 1015 Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 504/ĐKKDD-KT ngày cấp 06/11/2019  
31 Nhà thuốc Thảo Ly Y Lục 601/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 22/10/2019 Nhà thuốc 394 Bà Triệu, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 515/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/11/2019  
32 Nhà thuốc Ngọc Dũng Trần Thị Thanh Thùy 574/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 11/09/2019 Nhà thuốc 139 Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 516/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/11/2019  
33 Nhà thuốc Thu Hà Nguyễn Thị Thu Hà 50/KT-CCHND cấp ngày 20/09/2013 Nhà thuốc 276 Trần Khánh Dư, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 518/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/11/2019  
34 Nhà thuốc Bác sỹ Đà Phan Thị Anh Đào 242/KT-CCHND cấp ngày 16/10/2015 Nhà thuốc 09 Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 519/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/11/2019  
35 Nhà thuốc Vạn Bảo Tín Phạm Mạnh Cường 458/CCHN-D-SYT-GL cấp ngày 25/07/2019 Nhà thuốc 251 Trần Phú, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 520/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/11/2019  
36 Nhà thuốc Linh Chi Đào Thị Sính 3627/HCM-CCHND cấp ngày 21/01/2015 Nhà thuốc 23 Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 521/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/11/2019  
37 Nhà thuốc Sơn Hà Nguyễn Thị Mây 4314/CCHN-D-SYT-HCM cấp ngày 24/04/2019 Nhà thuốc 303 Duy Tân, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 522/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/11/2019  
38 Nhà thuốc Doanh nghiệp Quảng Thành Huỳnh Quốc Dũng 2384/CCHN-D-SYT-HCM cấp ngày 24/01/2018 Nhà thuốc 273 Trần Phú, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 528/ĐKKDD-KT ngày cấp 26/12/2019  
39 Nhà thuốc Linh Chi 2 Võ Thị Hồng Vi 477/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 04/04/2018 Nhà thuốc 185 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 529/ĐKKDD-KT ngày cấp 26/12/2019  
40 Nhà thuốc Trung Tâm Nguyễn Thị Thu Thanh 345/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 01/11/2018 Nhà thuốc 38 Trần Khánh Dư, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 530/ĐKKDD-KT ngày cấp 26/12/2019  
41 Nhà thuốc Hà Sơn Đinh Thị Linh Đa 586/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 10/10/2019 Nhà thuốc 243 Trần Phú, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 534/ĐKKDD-KT ngày cấp 03/01/2020  
42 Nhà thuốc Thủy Giang Nguyễn Thị Hoàng Oanh 533/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 23/01/2019 Nhà thuốc 28 Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 535/ĐKKDD-KT ngày cấp 03/01/2020  
43 Nhà thuốc Thanh Hoa Nguyễn Thị Thu Hiền 1519/CCHN-D-SYT-TTH cấp ngày 18/11/2019 Nhà thuốc 137 Võ Nguyên Giáp, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 539/ĐKKDD-KT ngày cấp 21/01/2020  
44 Nhà thuốc Quỳnh Huỳnh Công Cẩn 18/KT-CCHND cấp ngày 24/05/2013 Nhà thuốc 255 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 540/ĐKKDD-KT ngày cấp 21/01/2020  
45 Nhà thuốc Tâm An Bùi Thị Như Nguyệt 221/KT-CCHND cấp ngày 22/07/2015 Nhà thuốc 54 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 541/ĐKKDD-KT ngày cấp 21/01/2020  
46 Nhà thuốc Tuyết II Trần Cẩm Tuấn 86/KT-CCHND cấp ngày 14/01/2014 Nhà thuốc 135 Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 542/ĐKKDD-KT ngày cấp 21/01/2020  
47 Nhà thuốc Doanh nghiệp số 12 thuộc Công ty Cổ phần Dược - VTYT Kon Tum Huỳnh Quang Huy 4312/CCHN-D-SYT-HCM cấp ngày 24/04/2019 Nhà thuốc 153 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 543/ĐKKDD-KT ngày cấp 21/01/2020  
48 Nhà thuốc Đức Trung Y Thắm 545/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 14/05/2019 Nhà thuốc 237 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 552/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/02/2020  
49 Nhà thuốc Hồng Y Mùi 618/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 12/10/2019 Nhà thuốc 256 Hoàng Thị Loan, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 553/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/02/2020  
50 Nhà thuốc Hòa Long Nguyễn Thị Bích Liên 51/KT-CCHND cấp ngày 20/09/2013 Nhà thuốc 639 Duy Tân, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 554/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/02/2020  
51 Nhà thuốc Thảo Nguyên Võ Thanh Ngân 383/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 31/07/2017 Nhà thuốc 1025 Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 337/ĐKKDD-KT ngày cấp 25/3/2020  
52 Nhà thuốc Nhơn Nguyễn Nguyễn Thị Nhơn 0774/CCHN-D-SYT-ĐNA cấp ngày 01/02/2020 Nhà thuốc 334 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 563/ĐKKDD-KT ngày cấp 08/6/2020  
53 Nhà thuốc Long Châu 132 thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu Nguyễn Thị Hương 0796/CCHN-D-SYT-ĐNA cấp ngày 17/01/2020 Nhà thuốc 59 Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 564/ĐKKDD-KT ngày cấp 08/6/2020  
54 Nhà thuốc Thanh Hương Trần Minh Hiếu 411/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 09/11/2017 Nhà thuốc 136 Ngô Quyền, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 565/ĐKKDD-KT ngày cấp 08/6/2020  
55 Nhà thuốc Hoàng Hoàng Oanh 603/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 22/10/2019 Nhà thuốc 232 Đào Duy Từ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 571/ĐKKDD-KT ngày cấp 18/7/2020  
56 Nhà thuốc Tuyết 1 Lê Trung Hiếu 128/KT-CCHND cấp ngày 24/09/2014 Nhà thuốc 65 Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 572/ĐKKDD-KT ngày cấp 18/7/2020  
57 Nhà thuốc Luân Y Nhân 637/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 18/05/2020 Nhà thuốc 389 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 573/ĐKKDD-KT ngày cấp 18/7/2020  
58 Nhà thuốc Dư Tân Nguyễn Thị Ánh Hương 631/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 04/10/2020 Nhà thuốc 320 Trần Khánh Dư, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 578/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/8/2020  
59 Nhà thuốc Lương Y Kreng 535/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 14/02/2019 Nhà thuốc 274 Trần Khánh Dư, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 579/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/8/2020  
60 Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum Ngô Thanh Duyên 278/KT-CCHND cấp ngày 19/01/2016 Nhà thuốc 224 Bà Triệu, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 470/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/8/2020 Thu hồi
61 Quầy thuốc Thịnh Phát Trương Thị Dưỡng 933/QNG-CCHND cấp ngày 31/03/2016 Quầy thuốc Tỉnh lộ 676, Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, Kon Tum 305/ĐKKDD-KT ngày cấp 17/8/2017  
62 Quầy thuốc số 18 Bùi Thu Trang 300/KT-CCHND cấp ngày 30/03/2016 Quầy thuốc Khối phố 2, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 306/ĐKKDD-KT ngày cấp 17/8/2017  
63 Quầy thuốc Thanh Nhàn Nguyễn Văn Thành 360/KT-CCHND cấp ngày 12/07/2016 Quầy thuốc 336 Hùng Vương, Khối phố 4 A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 307/ĐKKDD-KT ngày cấp 17/8/2017  
64 Quầy thuốc Thanh Tình Hồ Thị Thanh Tình 115/KT-CCHND cấp ngày 08/06/2014 Quầy thuốc Thôn 9, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 191/ĐKKDD-KT ngày cấp 17/8/2017  
65 Quầy thuốc số 123 Vương Thị Hiền 321/KT-CCHND cấp ngày 06/09/2016 Quầy thuốc Thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 309/ĐKKDD-KT ngày cấp 17/8/2017  
66 Quầy thuốc Mai Vũ Trần Thị Mai Minh 27/KT-CCHND cấp ngày 06/07/2013 Quầy thuốc Thôn 9, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 64/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/9/2017  
67 Quầy thuốc số 38 Trần Thị Mai Hội 340/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 31/07/2017 Quầy thuốc Thôn 2, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 311/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/9/2017  
68 Quầy thuốc Ngọc Anh Đinh Thị Chính 183/KT-CCHND cấp ngày 02/10/2015 Quầy thuốc Thôn Plei Bur, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 200/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/9/2017  
69 Quầy thuốc Thanh Loan Phạm Thị Loan 44/KT-CCHND cấp ngày 08/02/2013 Quầy thuốc Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 153/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/9/2017  
70 Quầy thuốc Quỳnh Trang Trần Thị Quỳnh Trang 188/KT-CCHND cấp ngày 02/10/2015 Quầy thuốc 553 Hùng Vương, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 184/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/9/2017  
71 Quầy thuốc Mai Hoàng Thị Hương 180/KT-CCHND cấp ngày 02/10/2015 Quầy thuốc 261 Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 313/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/9/2017  
72 Quầy thuốc Trần Hiền Trần Thị Hiền 352/KT-CCHND cấp ngày 11/10/2016 Quầy thuốc Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 314/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/9/2017  
73 Quầy thuốc Thanh Lài Bùi Thị Lài 95/KT-CCHND cấp ngày 03/06/2014 Quầy thuốc Thôn 01, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 174/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/9/2017  
74 Quầy thuốc số 41 Đinh Thị Tú 202/KT-CCHND cấp ngày 16/04/2015 Quầy thuốc Thôn 2, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 202/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/9/2017  
75 Quầy thuốc Ngọc Trần Thị Ngọc 92/KT-CCHND cấp ngày 03/06/2014 Quầy thuốc 580 Trần Phú, thị trấn Plei Kần ,huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 54/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/9/2017  
76 Quầy thuốc Minh Thành Lê Minh Thành 312/KT-CCHND cấp ngày 28/04/2016 Quầy thuốc Thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh KonTum 315/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/9/2017  
77 Quầy thuốc Thu Thúy Trần Thị Thu Thúy 348/KT-CCHND cấp ngày 10/10/2016 Quầy thuốc Thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, Tỉnh Kon Tum 316/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/9/2017  
78 Quầy thuốc Luyện Nguyễn Thị Đào 82/KT-CCHND cấp ngày 13/12/2013 Quầy thuốc 38 Chu Văn An, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 12/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/9/2017  
79 Quầy thuốc Đức Xuân Đỗ Đức Xuân 60/KT-CCHND cấp ngày 16/10/2013 Quầy thuốc Thôn Kà Nhảy, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 155/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/9/2017  
80 Quầy thuốc Anh Thư Ngô Thanh Quốc 134/KT-CCHND cấp ngày 29/10/2014 Quầy thuốc 241 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 60/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/9/2017  
81 Quầy thuốc Y Tam Y Tam 351/KT-CCHND cấp ngày 11/10/2016 Quầy thuốc Thôn Nú Kon, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 319/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/9/2017  
82 Quầy thuốc Thanh Lê Hoàng Minh Đức 358/KT-CCHND cấp ngày 12/07/2016 Quầy thuốc Thôn 14A, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 320/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/9/2017  
83 Quầy thuốc Tuệ Linh Phạm Thị Hạt 173/KT-CCHND cấp ngày 20/01/2015 Quầy thuốc Thôn 14A, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 204/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/9/2017  
84 Quầy thuốc số 16 Nguyễn Thị Thu Hà 393/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 08/11/2017 Quầy thuốc Chợ Đăk Tô, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 321/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/9/2017  
85 Quầy thuốc Thanh Tú Nguyễn Thị Hường 216/KT-CCHND cấp ngày 18/06/2015 Quầy thuốc Thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 43/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/9/2017  
86 Quầy thuốc Hoài Thu Nguyễn Thị Hoài Thu 376/KT-CCHND cấp ngày 03/07/2017 Quầy thuốc Thôn 14B, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 322/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/9/2017  
87 Quầy thuốc Nhuận Tâm Lê Anh Chiến 188/KT-CCHND cấp ngày 18/03/2015 Quầy thuốc 943 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh kon Tum 323/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/9/2017  
88 Quầy thuốc số 65 Trần Thùy Dung 01/KT-CCHND cấp ngày 24/5/2013 Quầy thuốc 406 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 586/DDKKDDD-KT ngày cấp 09/10/2020  
89 Quầy thuốc số 32 Đỗ Thị Lan 152/KT-CCHND cấp ngày 29/10/2014 Quầy thuốc 551 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 66/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/9/2017  
90 Quầy thuốc số 71 Nguyễn Đình Hợi 08/KT-CCHND cấp ngày 24/05/2013 Quầy thuốc Thôn Tân An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 71/ĐKKDD-KT ngày cấp 20/9/2017  
91 Quầy thuốc Song Nguyên Tô Thị Hàn Ni 16/KT-CCHND cấp ngày 24/52013 Quầy thuốc Thôn Phương Quý 1, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 141/ĐKKDD-KT ngày cấp 20/9/2017  
92 Quầy thuốc số 04 Trần Thị Thúy Hà 205/KT-CCHND cấp ngày 25/05/2015 Quầy thuốc 50 Trần Quốc Toản, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 04/ĐKKDD-KT ngày cấp 20/9/2017  
93 Quầy thuốc số 63 Dương Thị Tám 198/KT-CCHND cấp ngày 16/04/2015 Quầy thuốc 468 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 325/ĐKKDD-KT ngày cấp 20/9/2017  
94 Quầy thuốc số 18 Vũ Ngọc Tiến 384/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 08/11/2017 Quầy thuốc 266 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 326/ĐKKDD-KT ngày cấp 20/9/2017  
95 Quầy thuốc Tân Đoàn Thị Thùy Tiên 388/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 08/11/2017 Quầy thuốc 18 Trần Nhân Tông, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 327/ĐKKDD-KT ngày cấp 20/9/2017  
96 Quầy thuốc số 31 Ngô Thị Ngọc Hường 408/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 25/08/2017 Quầy thuốc Thôn Phương Quý 2, xã  Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 28/ĐKKDD-KT ngày cấp 06/10/2017  
97 Quầy thuốc Hải Yến Đặng Thị Trà My 144/KT-CCHND cấp ngày 29/10/2014 Quầy thuốc Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 329/ĐKKDD-KT ngày cấp 06/10/2017  
98 Quầy thuốc số 199 Đinh Văn Thích 174/KT-CCHND cấp ngày 20/01/2015 Quầy thuốc 156 Trần Hưng Đạo, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 330/ĐKKDD-KT ngày cấp 06/10/2017  
99 Quầy thuốc số 83 Đinh Công Kiên 191/KT-CCHND cấp ngày 16/04/2015 Quầy thuốc 387 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 332/ĐKKDD-KT ngày cấp 06/10/2017  
100 Quầy thuốc Anh Vân Vũ Thị Anh Vân 387/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 08/11/2017 Quầy thuốc Thôn 6, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 333/ĐKKDD-KT ngày cấp 06/10/2017  
101 Quầy thuốc Dung Nguyễn Thị Dung 103/KT-CCHND cấp ngày 20/05/2014 Quầy thuốc Thôn Đăk Lộc, xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 182/ĐKKDD-KT ngày cấp 06/10/2017  
102 Quầy thuốc Yến Anh Lê Thị Yến Anh 409/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 25/08/2017 Quầy thuốc Chợ Sa Thầy, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 334/ĐKKDD-KT ngày cấp 06/10/2017  
103 Quầy thuốc Trần Thương Trần Đình Thương 395/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 08/11/2017 Quầy thuốc Thôn 9, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 335/ĐKKDD-KT ngày cấp 06/10/2017  
104 Quầy thuốc số 110 Trần Thị Hiếu 81/KT-CCHND cấp ngày 13/12/2013 Quầy thuốc Thôn 7, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 110/ĐKKDD-KT ngày cấp 06/10/2017  
105 Quầy thuốc Hoàng Lâm Nguyễn Thị Ánh Hằng 177/KT-CCHND cấp ngày 20/01/2015 Quầy thuốc 693 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 336/ĐKKDD-KT ngày cấp 06/10/2017  
106 Quầy thuốc số 118 Cao Thị Thanh Tâm 413/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 09/11/2017 Quầy thuốc Thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 338/ĐKKDD-KT ngày cấp 03/11/2017  
107 Quầy thuốc Thu Nga Nguyễn Thị Thu Nga 3045/LA-CCHND cấp ngày 22/06/2017 Quầy thuốc Thôn 8, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 339/ĐKKDD-KT ngày cấp 03/11/2017  
108 Quầy thuốc Bửu Phan Khắc Bửu 30/KT-CCHND cấp ngày 06/07/2013 Quầy thuốc Thôn Kon Pắt, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 223/ĐKKDD-KT ngày cấp 03/11/2017  
109 Quầy thuốc Trang Nguyễn Thị Đài Trang 389/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 08/11/2017 Quầy thuốc 326 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 341/ĐKKDD-KT ngày cấp 03/11/2017  
110 Quầy thuốc Doanh nghiệp Ngọc Hồi Nguyễn Thị Hải Quy 227/GL-CCHND cấp ngày 30/12/2013 Quầy thuốc 655 Trần Phú, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 190/ĐKKDD-KT ngày cấp 03/11/2017  
111 Quầy thuốc số 115 Hoàng Thị Thúy Hiềm 418/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 09/11/2017 Quầy thuốc Thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 343/ĐKKDD-KT ngày cấp 03/11/2017  
112 Quầy thuốc Hoài 137 Nguyễn Thị Hoài 91/KT-CCHND cấp ngày 03/06/2014 Quầy thuốc Thôn 8, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 137/ĐKKDD-KT ngày cấp 03/11/2017  
113 Quầy thuốc số 64 Dương Thị Nga 86/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 25/08/2017 Quầy thuốc Thôn 6, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 64/ĐKKDD-KT ngày cấp 03/11/2017  
114 Quầy thuốc Nguyễn Văn Long Nguyễn Văn Long 392/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 08/11/2017 Quầy thuốc Thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 345/ĐKKDD-KT ngày cấp 03/11/2017  
115 Quầy thuốc Lộc Hương Đỗ Thị Hương 491/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 30/05/2018 Quầy thuốc Tổ 5, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 346/ĐKKDD-KT ngày cấp 03/11/2017  
116 Quầy thuốc Đức Hưng Nguyễn Hữu Đức 197/KT-CCHND cấp ngày 16/04/2015 Quầy thuốc Thôn 1, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 173/ĐKKDD-KT ngày cấp 03/11/2017  
117 Quầy thuốc Như Huệ Nguyễn Hữu Công 24/KT-CCHND cấp ngày 06/07/2013 Quầy thuốc Thôn Bình An, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 348/ĐKKDD-KT ngày cấp 03/11/2017  
118 Quầy thuốc số 196 Tăng Thị Mỹ Duyên 427/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 10/06/2017 Quầy thuốc 196 Nguyễn Sinh Sắc, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 349/ĐKKDD-KT ngày cấp 28/11/2017  
119 Quầy thuốc Minh Tiến Đoàn Thị Minh Tiến 406/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 25/08/2017 Quầy thuốc 28 Trần Hưng Đạo, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 350/ĐKKDD-KT ngày cấp 28/11/2017  
120 Quầy thuốc Hoài Anh Trần Thị Hiệp 212/KT-CCHND cấp ngày 18/06/2015 Quầy thuốc Thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 75/ĐKKDD-KT ngày cấp 28/11/2017  
121 Quầy thuốc Diệu Hiền Nguyễn Thị Diệu Hiền 428/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 10/06/2017 Quầy thuốc 66 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 352/ĐKKDD-KT ngày cấp 28/11/2017  
122 Quầy thuốc Hoàng Kiên 79 Nguyễn Thị Nhiên 52/QĐ-SYT cấp ngày 01/04/2013 Quầy thuốc Tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 79/ĐKKDD-KT ngày cấp 28/11/2017  
123 Quầy thuốc Hùng Oanh Trần Mạnh Hùng 437/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 11/03/2017 Quầy thuốc Thôn Kon Brỏi, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 355/ĐKKDD-KT ngày cấp 28/12/2017  
124 Quầy thuốc Y Nhường Y Nhường 448/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 28/11/2017 Quầy thuốc Thôn Đăk Wấk, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 356/ĐKKDD-KT ngày cấp 28/12/2017  
125 Quầy thuốc Dũng Lộc Nguyễn Thị Bích Vân 52/KT-CCHND cấp ngày 20/09/2013 Quầy thuốc 11 Hai Bà Trưng, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 357/ĐKKDD-KT ngày cấp 28/12/2017  
126 Quầy thuốc Tâm Bình Thân Văn Tuấn 420/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 20/09/2017 Quầy thuốc Thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 358/ĐKKDD-KT ngày cấp 28/12/2017  
127 Quầy thuốc Bình Minh Hà Văn Thủy 429/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 10/06/2017 Quầy thuốc Tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 359/ĐKKDD-KT ngày cấp 28/12/2017  
128 Quầy thuốc Toan Trang Lại Vũ Phong 1647/TB-CCHND cấp ngày 20/12/2016 Quầy thuốc Thôn Cao Sơn, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 360/ĐKKDD-KT ngày cấp 28/12/2017  
129 Quầy thuốc số 17 Lê Phạm Thị Thanh Hà 443/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 28/11/2017 Quầy thuốc Thôn 7, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 361/ĐKKDD-KT ngày cấp 28/12/2017  
130 Quầy thuốc Dũng Lan Võ Thị Hồng Phượng 379/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 31/07/2017 Quầy thuốc Khối 10, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 363/ĐKKDD-KT ngày cấp 28/12/2017 Thu hồi
131 Quầy thuốc Minh Thùy Châu Thị Minh Thùy 404/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 25/08/2017 Quầy thuốc Đường Hùng Vương, Khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 364/ĐKKDD-KT ngày cấp 28/12/2017  
132 Quầy thuốc Vũ Trần Công Vũ 80/KT-CCHND cấp ngày 13/12/2013 Quầy thuốc Thôn 2, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 167/ĐKKDD-KT ngày cấp 28/12/2017  
133 Quầy thuốc Thanh Nga Trần Thị Mỹ Nga 401/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 25/08/2017 Quầy thuốc Thôn Bình An, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 365/ĐKKDD-KT ngày cấp 28/12/2017  
134 Quầy thuốc số 134 Phạm Thị Xuân Diệu 422/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 20/09/2017 Quầy thuốc Thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 366/ĐKKDD-KT ngày cấp 28/12/2017  
135 Quầy thuốc Quỳnh Tú Phạm Dung Tú 430/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 10/06/2017 Quầy thuốc 489 Hùng Vương, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 368/ĐKKDD-KT ngày cấp 23/01/2018  
136 Quầy thuốc Trúc Huỳnh Thị Trúc 333/KT-CCHND cấp ngày 08/10/2016 Quầy thuốc Thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 369/ĐKKDD-KT ngày cấp 23/01/2018  
137 Quầy thuốc số 175 Cao Thị Ngọ 54/KT-CCHND cấp ngày 20/09/2013 Quầy thuốc 216 Trần Phú, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 175/ĐKKDD-KT ngày cấp 23/01/2018  
138 Quầy thuốc Bùi Thị Xuyến Bùi Thị Xuyến 355/KT-CCHND cấp ngày 12/07/2016 Quầy thuốc 573 Trần Phú, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 370/ĐKKDD-KT ngày cấp 23/01/2018  
139 Quầy thuốc Yến Nguyễn Thị Yến 432/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 10/06/2017 Quầy thuốc Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 371/ĐKKDD-KT ngày cấp 23/01/2018  
140 Quầy thuốc Thương Nguyễn Thị Thương 431/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 10/06/2017 Quầy thuốc Thôn 7, xã Đăk Uy, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 59/ĐKKDD-KT ngày cấp 23/01/2018  
141 Quầy thuốc Bình An Đoàn Thị Huỳnh Giao 170/KT-CCHND cấp ngày 20/01/2015 Quầy thuốc Thôn 9, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 154/ĐKKDD-KT ngày cấp 23/01/2018  
142 Quầy thuốc Tuyết Nhung Nguyễn Thị Tuyết Nhung 426/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 10/06/2017 Quầy thuốc Thôn 6, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 103/ĐKKDD-KT ngày cấp 23/01/2018  
143 Quầy thuốc Nhân Trang Đặng Thị Hương Trang 463/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 28/12/2017 Quầy thuốc Thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 374/ĐKKDD-KT ngày cấp 12/02/2018  
144 Quầy thuốc Hương Phạm Thị Thu Hương 232/KT-CCHND cấp ngày 19/08/2015 Quầy thuốc Thôn Đăk Wớt, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 375/ĐKKDD-KT ngày cấp 12/02/2018  
145 Quầy thuốc Muôn Mai Lê Thị Kiều Thương 110/KT-CCHND cấp ngày 26/6/2014 Quầy thuốc Trung tâm thương mại, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 584/ĐKKDD-KT ngày cấp 09/11/2020  
146 Quầy thuốc số 15 Nguyễn Thị Thanh Huyền 458/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 28/12/2017 Quầy thuốc Số nhà 46, Đường 24/4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 377/ĐKKDD-KT ngày cấp 12/02/2018  
147 Quầy thuốc số 30 Vũ Thị Phương Thúy 65/KT-CCHND cấp ngày 16/10/2013 Quầy thuốc 04 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 378/ĐKKDD-KT ngày cấp 12/02/2018  
148 Quầy thuốc số 35 Trần Thị Thương 340/KT-CCHND cấp ngày 13/09/2016 Quầy thuốc Thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 380/ĐKKDD-KT ngày cấp 19/3/2018  
149 Quầy thuốc Chu Đức Nguyễn Thị Chu Đức 472/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 02/07/2018 Quầy thuốc 839 (số cũ 129)  Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 381/ĐKKDD-KT ngày cấp 19/3/2018  
150 Quầy thuốc Diễm Võ Thị Thu Diễm 460/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 28/12/2017 Quầy thuốc Thôn Broong Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 383/ĐKKDD-KT ngày cấp 11/4/2018  
151 Phòng khám bác sỹ Nguyễn Ngọc Thuần Cao Thanh Cường 465/KT-CCHND cấp ngày 01/11/2018 Quầy thuốc Thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 384/ĐKKDD-KT ngày cấp 11/4/2018  
152 Quầy thuốc Bảo Phúc Lê Văn Tiến 466/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 01/11/2018 Quầy thuốc Thôn 2, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum 385/ĐKKDD-KT ngày cấp 11/4/2018  
153 Quầy thuốc Thanh Xuân Nguyễn Thị Xưng 192/KT-CCHND cấp ngày 16/04/2015 Quầy thuốc 321A Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 386/ĐKKDD-KT ngày cấp 11/4/2018  
154 Quầy thuốc Bưởi Tôn Thị Bưởi 471/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 02/07/2018 Quầy thuốc Thôn Ya De, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 387/ĐKKDD-KT ngày cấp 11/4/2018  
155 Quầy thuốc Bích Phụng Đặng Thị Bích Phụng 279/KT-CCHND cấp ngày 19/01/2016 Quầy thuốc Thôn Trung Thành, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 388/ĐKKDD-KT ngày cấp 11/4/2018  
156 Quầy thuốc Quý Phan Trần Quý 433/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 10/06/2017 Quầy thuốc Thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 250/ĐKKDD-KT ngày cấp 11/4/2018  
157 Quầy thuốc Vạn Xuân Nguyễn Minh Chánh 473/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 19/03/2018 Quầy thuốc Thôn Đăk Brông, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 392/ĐKKDD-KT ngày cấp 03/5/2018  
158 Quầy thuốc Mai Thanh Trần Việt Long 414/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 09/11/2017 Quầy thuốc Đường số 08, thôn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum 393/ĐKKDD-KT ngày cấp 03/5/2018  
159 Quầy thuốc Anh Bảo Nguyễn Thị Hoàng Lệ 453/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 28/11/2017 Quầy thuốc Đường số 01, thôn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum 394/ĐKKDD-KT ngày cấp 03/5/2018  
160 Quầy thuốc số 90 Sơ Hương 370/KT-CCHND cấp ngày 03/07/2017 Quầy thuốc Thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 395/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/6/2018  
161 Quầy thuốc số 162 Lưu Thị Thu Hằng 85/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 04/04/2018 Quầy thuốc Thôn Cao Sơn, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 162/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/6/2018  
162 Quầy thuốc Hải Hà Hoàng Thị Vui 467/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 01/11/2018 Quầy thuốc Thôn 2, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 212/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/6/2018  
163 Quầy thuốc Vân Tuyền Huỳnh Thị Vân Tuyền 451/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 28/11/2017 Quầy thuốc Thôn 1, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 396/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/6/2018  
164 Quầy thuốc số 19 Đặng Thị Thảo 18185/CCHN-D-SYT-ĐL cấp ngày 26/04/2018 Quầy thuốc 305 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 397/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/6/2018  
165 Quầy thuốc Hạ Nguyễn Thị Hạ 186/KT-CCHND cấp ngày 18/03/2015 Quầy thuốc 12A Lê Hồng Phong, thị trấn Đăk Hà,  huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 398/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/6/2018  
166 Quầy thuốc Anh Thư Chu Thị Mai 172/KT-CCHND cấp ngày 20/01/2015 Quầy thuốc 177 Lê Hồng Phong, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 399/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/6/2018  
167 Quầy thuốc Hoa Tiến Phạm Thị Tâm Trang 478/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 04/04/2018 Quầy thuốc 223 Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 400/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/6/2018  
168 Quầy thuốc Minh Hân Phạm Thị Tuyết Mai 90/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 10/06/2017 Quầy thuốc Thôn 2, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 168/ĐKKDD-KT ngày cấp 18/6/2018  
169 Quầy thuốc Quỳnh Anh Nguyễn Thị Nụ 434/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 10/06/2017 Quầy thuốc Thôn 3, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 402/ĐKKDD-KT ngày cấp 18/6/2018  
170 Quầy thuốc số 13 Trần Thị Dinh 353/KT-CCHND cấp ngày 12/07/2016 Quầy thuốc 511 Hùng Vương, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 403/ĐKKDD-KT ngày cấp 19/7/2018  
171 Quầy thuốc Gia Khang Bùi Hữu Đại 350/KT-CCHND cấp ngày 11/10/2016 Quầy thuốc Đường Nguyễn Huệ, Tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 404/ĐKKDD-KT ngày cấp 19/7/2018  
172 Quầy thuốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô Lê Thị Kiều 214/KT-CCHND cấp ngày 18/06/2015 Quầy thuốc Khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 02/ĐKKDD-KT ngày cấp 19/7/2018  
173 Quầy thuốc Nam Ngân Hà Thị Ngân 47/KT-CCHND cấp ngày 28/08/2013 Quầy thuốc Thôn Quyết Thắng, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 100/ĐKKDD-KT ngày cấp 19/7/2018  
174 Quầy thuốc Mỹ Loan Đặng Mỹ Loan 171/KT-CCHND cấp ngày 20/01/2015 Quầy thuốc Thôn 2, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 142/ĐKKDD-KT ngày cấp 19/7/2018  
175 Quầy thuốc Ngọc Minh Nguyễn Thị Minh 450/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 28/11/2017 Quầy thuốc Thôn 1B, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 405/ĐKKDD-KT ngày cấp 19/7/2018  
176 Quầy thuốc Thu Hằng Nguyễn Thị Thu Hằng 485/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 30/05/2018 Quầy thuốc Thôn Nhơn Nghĩa, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 406/ĐKKDD-KT ngày cấp 19/7/2018  
177 Quầy thuốc Vĩ Thu Nguyễn Khắc Điệp 479/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 04/04/2018 Quầy thuốc Thôn Măng Bút, xã Măng Bút, huyện Kon Klông, tỉnh Kon Tum 407/ĐKKDD-KT ngày cấp 19/7/2018  
178 Quầy thuốc Bà Lương (cơ sở 2) Phạm Thị Phượng 490/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 30/05/2018 Quầy thuốc 11 Trần Quốc Toản, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 408/ĐKKDD-KT ngày cấp 15/8/2018  
179 Quầy thuốc Quỳnh Nga Nguyễn Thị Quỳnh Nga 186/KT-CCHND cấp ngày 02/10/2015 Quầy thuốc Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 203/ĐKKDD-KT ngày cấp 15/8/2018  
180 Quầy thuốc Ngân Lê Thị Thanh Ngân 254/KT-CCHND cấp ngày 20/11/2015 Quầy thuốc Trung tâm thương mại, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 04/ĐKKDD-KT ngày cấp 15/8/2018  
181 Quầy thuốc Hiền Cao Thị Hiền 489/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 30/05/2018 Quầy thuốc Thôn Đăk Ák, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 410/ĐKKDD-KT ngày cấp 21/9/2018  
182 Quầy thuốc Mai Đào Vương Thị Tưởng 337/KT-CCHND cấp ngày 13/09/2016 Quầy thuốc Thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 411/ĐKKDD-KT ngày cấp 21/9/2018  
183 Quầy thuốc Thư Thảo Ngô Lê Hoài Diệp 73/KT-CCHND cấp ngày 14/11/2013 Quầy thuốc 802 - 804 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh kon Tum 412/ĐKKDD-KT ngày cấp 21/9/2018  
184 Quầy thuốc Út Đoan Vũ Lê Thanh Đoan 22/KT-CCHND cấp ngày 06/07/2013 Quầy thuốc Thôn Kon Khôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 413/ĐKKDD-KT ngày cấp 21/9/2018  
185 Quầy thuốc Trần Oanh Nguyễn Danh Hòa 185/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 18/07/2018 Quầy thuốc Thôn 4, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 414/ĐKKDD-KT ngày cấp 21/9/2018  
186 Quầy thuốc Thanh Sơn Mai Thanh Sơn 499/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 14/08/2018 Quầy thuốc 646 Hùng Vương, thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 419/ĐKKDD-KT ngày cấp 19/10/2018  
187 Quầy thuốc Linh Đa Đỗ Nguyễn Thúy Hiền 397/KT-CCHND cấp ngày 08/11/2017 Quầy thuốc Thôn Bắc Phong, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 420/ĐKKDD-KT ngày cấp 19/10/2018  
188 Quầy thuốc số 14 Hà Thị Mỹ Hoa 193/KT-CCHND cấp ngày 16/04/2015 Quầy thuốc 77 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 421/ĐKKDD-KT ngày cấp 19/10/2018  
189 Quầy thuốc Thanh Hải Nguyễn Thị Thanh Hải 382/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 31/07/2017 Quầy thuốc Tổ dân phố 4A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 422/ĐKKDD-KT ngày cấp 19/10/2018  
190 Quầy thuốc số 139B Vũ Thị Lan 402/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 25/08/2017 Quầy thuốc Thôn Lâm Tùng, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 423/ĐKKDD-KT ngày cấp 19/10/2018  
191 Quầy thuốc Quang Liễu Lê Hữu Hà 500/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 14/08/2018 Quầy thuốc Thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 82/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/11/2018  
192 Quầy thuốc tư nhân Bảo Trân Thiều Thị Thanh An 228/KT-CCHND cấp ngày 22/07/2015 Quầy thuốc 245 Trương Định, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 213/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/11/2018  
193 Quầy thuốc Dược sỹ Trần Thị Xao Trần Thị Xao 77/KT-CCHND cấp ngày 13/12/2013 Quầy thuốc Thôn 2, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 172/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/11/2018  
194 Quầy thuốc tư nhân Gia Khang Nguyễn Thị Ngọc Thủy 502/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 14/09/2018 Quầy thuốc Đường số 01, thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum 424/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/11/2018  
195 Quầy thuốc Tố Uyên Nguyễn Thị Tố Uyên 263/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 01/11/2018 Quầy thuốc Thôn 7, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 89/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/11/2018  
196 Quầy thuốc Trọng Sang Phạm Thị Mỹ Hạnh 507/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 10/05/2018 Quầy thuốc Thôn Broong Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 354/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/11/2018  
197 Quầy thuốc số 20 Phạm Thị Hiền 501/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 14/09/2018 Quầy thuốc 18 Lê Hồng Phong, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 340/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/11/2018  
198 Quầy thuốc Thương Ánh Trần Ngọc Ánh 525/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 29/11/2018 Quầy thuốc Thôn Ya De, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 426/ĐKKDD-KT ngày cấp 26/12/2018  
199 Quầy thuốc số 88 Nguyễn Thị Diệp 258/KT-CCHND cấp ngày 20/11/2015 Quầy thuốc Làng K’Đin, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 427/ĐKKDD-KT ngày cấp 26/12/2018  
200 Quầy thuốc Nguyễn Trọng Lâm Nguyễn Trọng Lâm 480/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 04/04/2018 Quầy thuốc Thôn 2, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 428/ĐKKDD-KT ngày cấp 26/12/2018  
201 Quầy thuốc số 200 Lê Thị Huyền 29/KT-CCHND cấp ngày 06/07/2013 Quầy thuốc 200 Trần Hưng Đạo, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 429/ĐKKDD-KT ngày cấp 26/12/2018  
202 Quầy thuốc số 30 Phạm Thị Hoa 399/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 25/08/2017 Quầy thuốc 288 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 430/ĐKKDD-KT ngày cấp 26/12/2018  
203 Quầy thuốc Phô Lương Công Phô 335/KT-CCHND cấp ngày 13/09/2016 Quầy thuốc 382 Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 44/ĐKKDD-KT ngày cấp 26/12/2018  
204 Quầy thuốc Thu Hà Trần Thị Thu Hà 484/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 05/03/2018 Quầy thuốc Thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 434/ĐKKDD-KT ngày cấp 26/01/2019  
205 Quầy thuốc số 144 Dương Thị Hằng 514/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 11/02/2018 Quầy thuốc Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 435/ĐKKDD-KT ngày cấp 26/01/2019  
206 Quầy thuốc Liên Lê Thị Mỹ Huệ 114/KT-CCHND cấp ngày 08/06/2014 Quầy thuốc Thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 436/ĐKKDD-KT ngày cấp 26/01/2019  
207 Quầy thuốc Bảo Uyên Đinh Thị Hòa 285/KT-CCHND cấp ngày 19/01/2016 Quầy thuốc 317 Hùng Vương, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 437/ĐKKDD-KT ngày cấp 26/01/2019  
208 Quầy thuốc số 179 Nguyễn Văn Quý 107/KT-CCHND cấp ngày 20/05/2014 Quầy thuốc Thôn Phương Quý II, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 438/ĐKKDD-KT ngày cấp 26/01/2019  
209 Quầy thuốc Vân Anh Trần Thị Vân Anh 403/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 25/08/2017 Quầy thuốc 1036 Hùng Vương, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 440/ĐKKDD-KT ngày cấp 12/3/2019  
210 Quầy thuốc số 207 Nguyễn Thị Thu 201/KT-CCHND cấp ngày 16/04/2015 Quầy thuốc 90A Hùng Vương,  thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 441/ĐKKDD-KT ngày cấp 12/3/2019  
211 Quầy thuốc số 84 Trần Thị Thơm 518/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 29/11/2018 Quầy thuốc Thôn 5, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 442/ĐKKDD-KT ngày cấp 12/3/2019  
212 Quầy thuốc Xuân Huỳnh Thị Xuân 516/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 11/02/2018 Quầy thuốc Thôn Bình An, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 187/ĐKKDD-KT ngày cấp 12/3/2019  
213 Quầy thuốc Mai Thông Bùi Thị Quế 262/KT-CCHND cấp ngày 20/11/2015 Quầy thuốc Thôn 9, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 446/ĐKKDD-KT ngày cấp 02/4/2019  
214 Quầy thuốc Như Hảo Nguyễn Thị Như Hảo 492/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 22/06/2018 Quầy thuốc Thôn Kà Bầy, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 447/ĐKKDD-KT ngày cấp 02/4/2019  
215 Quầy thuốc tư nhân số 157 Trịnh Thị Hoa 68/KT-CCHND cấp ngày 14/11/2013 Quầy thuốc Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 448/ĐKKDD-KT ngày cấp 02/4/2019  
216 Quầy thuốc Quỳnh Anh Lê Thị Hạnh 206/KT-CCHND cấp ngày 25/05/2015 Quầy thuốc 826A Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 449/ĐKKDD-KT ngày cấp 02/4/2019  
217 Quầy thuốc Hạnh Huệ Trần Thị Huệ 282/CCHN-D-SYT-NĐ cấp ngày 23/02/2018 Quầy thuốc Thôn Cao Sơn, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 450/ĐKKDD-KT ngày cấp 24/4/2019  
218 Quầy thuốc Thùy Dung Nguyễn Thị Thùy Dung 166/KT-CCHND cấp ngày 12/01/2014 Quầy thuốc 33 Đường 24/4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 451/ĐKKDD-KT ngày cấp 24/4/2019  
219 Quầy thuốc Ngọc Quyên Phạm Thị Ngọc Quyên 266/KT-CCHND cấp ngày 20/11/2015 Quầy thuốc Thôn Gia Hội, xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 452/ĐKKDD-KT ngày cấp 24/4/2019  
220 Quầy thuốc Cẩm Tú Bùi Thị Cẩm Tú 1724/CCHN-D-SYT-QNA cấp ngày 01/07/2019 Quầy thuốc Thôn 1, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 453/ĐKKDD-KT ngày cấp 24/4/2019  
221 Quầy thuốc Tam Nguyên Phạm Thị Ngọc Duyên 272/KT-CCHND cấp ngày 17/12/2015 Quầy thuốc Thôn Đăk Trăm, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 456/ĐKKDD-KT ngày cấp 22/5/2019  
222 Quầy thuốc Hải Yến Trương Dũ Vạn 75/KT-CCHND cấp ngày 13/12/2013 Quầy thuốc 02 Lê Hồng Phong, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 457/ĐKKDD-KT ngày cấp 22/5/2019  
223 Quầy thuốc Thúy Hiệp Đặng Thị Thúy Hiệp 116/KT-CCHND cấp ngày 08/06/2014 Quầy thuốc Thôn Ya De, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 458/ĐKKDD-KT ngày cấp 22/5/2019  
224 Quầy thuốc Thu Hằng Đinh Thị Hằng 329/KT-CCHND cấp ngày 08/10/2016 Quầy thuốc Đường Cao Bá Quát, thôn Kon Rờ Bàng 1, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 459/ĐKKDD-KT ngày cấp 22/5/2019  
225 Quầy thuốc Thỏa Phúc Đinh Thị Thỏa 486/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 30/05/2018 Quầy thuốc Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 460/ĐKKDD-KT ngày cấp 20/6/2019  
226 Quầy thuốc Phan Hoa Nguyễn Thị Thu 142/KT-CCHND cấp ngày 29/10/2014 Quầy thuốc Thôn Bắc Phong, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 461/ĐKKDD-KT ngày cấp 20/6/2019  
227 Quầy thuốc Ly Na Phan Thị Ly 41/KT-CCHND cấp ngày 07/04/2013 Quầy thuốc Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 462/ĐKKDD-KT ngày cấp 20/6/2019  
228 Quầy thuốc Dũng Lộc Nguyễn Thị Tường Vi 513/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 11/02/2018 Quầy thuốc 36 Lý Thái Tổ, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 463/ĐKKDD-KT ngày cấp 20/6/2019  
229 Quầy thuốc Lan Hương Đào Thị Lan Hương 1099/ST-CCHND cấp ngày 24/01/2017 Quầy thuốc Đường Đinh Tiên Hoàng, Tổ dân phố 2, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 464/ĐKKDD-KT ngày cấp 20/6/2019  
230 Quầy thuốc An Tâm Hoàng Tuân 1774/CCHN-D-SYT-QN cấp ngày 16/04/2019 Quầy thuốc Thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 465/ĐKKDD-KT ngày cấp 20/6/2019  
231 Quầy thuốc Hùng Trà Nguyễn Minh Trà 4788/CCHN-D-SYT-TH cấp ngày 18/02/2019 Quầy thuốc 23 Hùng Vương, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 466/ĐKKDD-KT ngày cấp 20/6/2019  
232 Quầy thuốc Thảo Nguyên Vũ Thị Giang 456/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 28/12/2017 Quầy thuốc Thôn 2, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum 467/ĐKKDD-KT ngày cấp 20/6/2019  
233 Quầy thuốc Tố Quyên Lê Thị Hoài Trinh 23/KT-CCHND cấp ngày 06/07/2013 Quầy thuốc 08 Trường Chinh, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 468/ĐKKDD-KT ngày cấp 20/6/2019  
234 Quầy thuốc số 69 Hoàng Thị Thu 498/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 14/08/2018 Quầy thuốc Thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 471/ĐKKDD-KT ngày cấp 25/7/2019  
235 Quầy thuốc tây Hiền Nguyễn Thị Hiền 178/KT-CCHND cấp ngày 20/01/2015 Quầy thuốc Thôn 7, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 472/ĐKKDD-KT ngày cấp 25/7/2019  
236 Quầy thuốc Tường Vy Trần Thị Việt Trinh 542/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 17/04/2019 Quầy thuốc Thôn Tân Đum, xã Xốp, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 473/ĐKKDD-KT ngày cấp 25/7/2019  
237 Quầy thuốc số 02 Lê Thị Hải Yến 314/KT-CCHND cấp ngày 06/09/2016 Quầy thuốc Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 474/ĐKKDD-KT ngày cấp 25/7/2019  
238 Quầy thuốc tây Hồng số 97 Phạm Thị Hồng 111/KT-CCHND cấp ngày 08/06/2014 Quầy thuốc Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 475/ĐKKDD-KT ngày cấp 25/7/2019  
239 Quầy thuốc Trạm Y tế xã Vinh Quang Nguyễn Thị Hải Dương 76/KT-CCHND cấp ngày 13/12/2013 Quầy thuốc Thôn Phương Quý 1, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 478/ĐKKDD-KT ngày cấp 29/8/2019  
240 Quầy thuốc tây Quyên Tạ Thị Quyên 97/KT-CCHND cấp ngày 04/10/2014 Quầy thuốc Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 479/ĐKKDD-KT ngày cấp 29/8/2019  
241 Quầy thuốc Thiên Long Nguyễn Trung Vũ 69/KT-CCHND cấp ngày 14/11/2013 Quầy thuốc 856 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 480/ĐKKDD-KT ngày cấp 29/8/2019  
242 Quầy thuốc tây Ngọc Huê Trần Thị Huê 306/KT-CCHND cấp ngày 30/03/2016 Quầy thuốc Thôn Măng Lon, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 481/ĐKKDD-KT ngày cấp 29/8/2019  
243 Quầy thuốc Ngọc Danh Hán Thị Loan 454/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 28/12/2017 Quầy thuốc Thôn Pêng Sal Pêng, xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 484/ĐKKDD-KT ngày cấp 24/9/2019  
244 Quầy thuốc Nhân Tâm Cao Thị Hoa 375/KT-CCHND cấp ngày 03/07/2017 Quầy thuốc Thôn 9, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 485/ĐKKDD-KT ngày cấp 24/9/2019  
245 Quầy thuốc Kim Ngân Ngô Anh Tuấn 391/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 08/11/2017 Quầy thuốc Thôn 1, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 486/ĐKKDD-KT ngày cấp 24/9/2019  
246 Quầy thuốc Hồng Hạnh Đỗ Thị Hạnh 2988/LA-CCHND cấp ngày 20/06/2017 Quầy thuốc Thôn Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 487/ĐKKDD-KT ngày cấp 24/9/2019  
247 Quầy thuốc Hoàng Anh Nguyễn Văn Hưởng 31/KT-CCHND cấp ngày 06/07/2013 Quầy thuốc 285 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 491/ĐKKDD-KT ngày cấp 10/10/2019  
248 Quầy thuốc Ánh Tứ Lê Thị Hiên 346/KT-CCHND cấp ngày 10/10/2016 Quầy thuốc Thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 493/ĐKKDD-KT ngày cấp 21/10/2019  
249 Quầy thuốc số 92 Trần Trọng Tiến 394/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 08/11/2017 Quầy thuốc Thôn Đăk Ba, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 494/ĐKKDD-KT ngày cấp 21/10/2019  
250 Quầy thuốc Trà My Châu Thị Trà My 245/KT-CCHND cấp ngày 16/10/2015 Quầy thuốc Đường Nguyễn Văn Cừ, Khối 5, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 495/ĐKKDD-KT ngày cấp 21/10/2019  
251 Quầy thuốc Gia Nguyên Nguyễn Thị Mỹ Trang 194/KT-CCHND cấp ngày 16/04/2015 Quầy thuốc 149 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 496/ĐKKDD-KT ngày cấp 21/10/2019  
252 Quầy thuốc Giao Xuân Nguyễn Thị Giao Xuân 313/KT-CCHND cấp ngày 28/04/2016 Quầy thuốc Thôn 10, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 497/ĐKKDD-KT ngày cấp 21/10/2019  
253 Quầy thuốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi Phạm Ngọc Đang 259/KT-CCHND cấp ngày 20/11/2015 Quầy thuốc 58 Nguyễn Huệ, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 498/ĐKKDD-KT ngày cấp 21/10/2019  
254 Quầy thuốc Oanh Đinh Thị Oanh 566/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 08/07/2019 Quầy thuốc Thôn Kon Khôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 382/ĐKKDD-KT ngày cấp 21/10/2019  
255 Quầy thuốc Minh Châu Phạm Minh Kha 277/CCHN-D-SYT-GL cấp ngày 22/08/2018 Quầy thuốc Thôn Kon Rờ Bàng II, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 499/ĐKKDD-KT ngày cấp 06/11/2019  
256 Quầy thuốc An An Nguyễn Thị Chánh An 416/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 09/11/2017 Quầy thuốc Thôn Phương Quý II,  xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 500/ĐKKDD-KT ngày cấp 06/11/2019  
257 Quầy thuốc Vạn Xuân 2 Nguyễn Thị Huế 120/KT-CCHND cấp ngày 24/09/2014 Quầy thuốc Thôn Klor 2, xã ĐăkRơwa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 501/ĐKKDD-KT ngày cấp 06/11/2019  
258 Quầy thuốc Ngọc Anh Huỳnh Thị Thúy Anh 558/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 19/07/2019 Quầy thuốc Thôn 6, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 502/ĐKKDD-KT ngày cấp 06/11/2019  
259 Quầy thuốc Thu Hà Đinh Thị Thanh 575/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 09/11/2019 Quầy thuốc Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 505/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/11/2019  
260 Quầy thuốc Trâm Nguyễn Thị Thùy Trâm 578/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 10/10/2019 Quầy thuốc Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 506/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/11/2019  
261 Quầy thuốc số 26 Nguyễn Thị Lương 135/KT-CCHND cấp ngày 29/10/2014 Quầy thuốc 60 Hoàng Thị Loan, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 507/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/11/2019  
262 Quầy thuốc Doanh nghiệp số 25 Hà Thị Kiều Lệ 138/KT-CCHND cấp ngày 29/10/2014 Quầy thuốc Khối 4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 508/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/11/2019  
263 Quầy thuốc Hà Thủy Hà Thị Thủy 219/KT-CCHND cấp ngày 18/06/2015 Quầy thuốc 291 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 509/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/11/2019  
264 Quầy thuốc Linh Dương Thị Linh 561/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 08/07/2019 Quầy thuốc Thôn 8, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 510/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/11/2019  
265 Quầy thuốc Hoàng Trung Hoàng Đức Trung 125/KT-CCHND cấp ngày 24/09/2014 Quầy thuốc Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 511/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/11/2019  
266 Quầy thuốc Doanh nghiệp số 24 Nguyễn Thị Minh Thu 136/KT-CCHND cấp ngày 29/10/2014 Quầy thuốc Thôn 1, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 512/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/11/2019  
267 Quầy thuốc Tuấn Luyến Nguyễn Thị Luyến 277/KT-CCHND cấp ngày 19/01/2016 Quầy thuốc Thôn Kon Tu II, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 514/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/11/2019  
268 Quầy thuốc Tam Nguyên II Hồ Văn Sang 611/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 13/11/2019 Quầy thuốc Thôn Măng Lỡ, xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 523/ĐKKDD-KT ngày cấp 26/12/2019  
269 Quầy thuốc Doanh nghiệp số 27 Lê Thị Vinh 139/KT-CCHND cấp ngày 29/10/2014 Quầy thuốc 452 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 524/ĐKKDD-KT ngày cấp 26/12/2019  
270 Quầy thuốc Tâm Nguyễn Thị Bích Ni 613/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 25/11/2019 Quầy thuốc 288 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 525/ĐKKDD-KT ngày cấp 26/12/2019  
271 Quầy thuốc Thúy Hồng Nguyễn Thị Thúy Hồng 218/KT-CCHND cấp ngày 18/06/2015 Quầy thuốc 343 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 526/ĐKKDD-KT ngày cấp 26/12/2019  
272 Quầy thuốc Doanh nghiệp số 22 Nguyễn Thị Như Quỳnh 435/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 11/03/2017 Quầy thuốc 07 Hùng Vương, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 527/ĐKKDD-KT ngày cấp 26/12/2019  
273 Quầy thuốc Phương Thảo Y Nguyệt 600/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 22/10/2019 Quầy thuốc Thôn Vai Trang, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 531/ĐKKDD-KT ngày cấp 03/01/2020  
274 Quầy thuốc Mỹ Lai Lê Thị Mỹ Lai 568/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 09/11/2019 Quầy thuốc 468 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 532/ĐKKDD-KT ngày cấp 03/01/2020  
275 Quầy thuốc Tuấn Oanh Lê Thị Thu Nga 252/KT-CCHND cấp ngày 16/10/2015 Quầy thuốc 361 Hùng Vương, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 533/ĐKKDD-KT ngày cấp 03/01/2020  
276 Quầy thuốc Ngô Tho Phạm Thị Tuấn Oanh 372/KT-CCHND cấp ngày 03/07/2017 Quầy thuốc Thôn 8, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 536/ĐKKDD-KT ngày cấp 21/01/2020  
277 Quầy thuốc Minh Quân Nguyễn Thị Diễm 05/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 18/07/2018 Quầy thuốc Thôn Kon Rôn, xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum 537/ĐKKDD-KT ngày cấp 21/01/2020  
278 Quầy thuốc Bửu BV 24 Trịnh Thị Thanh Mai 559/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 08/07/2019 Quầy thuốc Thôn Kon Klor, xã Đắk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 538/ĐKKDD-KT ngày cấp 21/01/2020  
279 Quầy thuốc Bích Hường Lê Đình Hiển 268/KT-CCHND cấp ngày 20/11/2015 Quầy thuốc Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 544/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/02/2020  
280 Quầy thuốc Thảo Nguyên Phạm Thị Lan 588/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 10/10/2019 Quầy thuốc 262 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 545/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/02/2020  
281 Quầy thuốc Thanh Hùng Trần Thẩm Thương 363/KT-CCHND cấp ngày 12/07/2016 Quầy thuốc Thôn Nghĩa An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 546/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/02/2020  
282 Quầy thuốc Ngọc Linh Đoàn Thị Ngọc Linh 267/KT-CCHND cấp ngày 20/11/2015 Quầy thuốc Thôn Plei Rơ Wăk, xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 547/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/02/2020  
283 Quầy thuốc Mỹ Giang Võ Thị Mỹ Giang 361/KT-CCHND cấp ngày 12/07/2016 Quầy thuốc Thôn Nghĩa Long, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 548/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/02/2020  
284 Quầy thuốc Thanh Ngọc Đoàn Thanh Ngọc 19210/CCHN-D-SYT-ĐL cấp ngày 17/07/2019 Quầy thuốc Thôn Nhơn Nghĩa, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 549/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/02/2020  
285 Quầy thuốc Tú Uyên Nguyễn Huỳnh Anh Thơ 371/KT-CCHND cấp ngày 03/07/2017 Quầy thuốc Thôn Nhơn An, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 550/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/02/2020  
286 Quầy thuốc Thu Hà Nguyễn Thị Thu Hà 66/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 18/03/2019 Quầy thuốc Thôn 6, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 551/ĐKKDD-KT ngày cấp 27/02/2020  
287 Quầy thuốc Quốc Cường Võ Anh Quốc Cường 274/KT-CCHND cấp ngày 17/12/2015 Quầy thuốc Tổ dân phố 3, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 555/ĐKKDD-KT ngày cấp 25/3/2020  
288 Quầy thuốc Thiện Nhân Lê Thị Bé 620/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 12/10/2019 Quầy thuốc Chợ Măng Đen, thôn Măng Đen, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum 556/ĐKKDD-KT ngày cấp 25/3/2020  
289 Quầy thuốc Linh Võ Thị Thùy Linh 223/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 01/11/2018 Quầy thuốc Thôn Nhơn Khánh, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 557/ĐKKDD-KT ngày cấp 25/3/2020  
290 Quầy thuốc Minh Châu Võ Thị Thanh Lan 398/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 25/08/2017 Quầy thuốc Thôn 5, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 558/ĐKKDD-KT ngày cấp 25/3/2020  
291 Quầy thuốc Nhung Nguyễn Thị Nhung 187/KT-CCHND cấp ngày 02/10/2015 Quầy thuốc Thôn Măng La, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 559/ĐKKDD-KT ngày cấp 25/3/2020  
292 Quầy thuốc Toan Trang Vũ Thị Tươi 625/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 01/07/2020 Quầy thuốc Thôn Cao Sơn, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 360/ĐKKDD-KT ngày cấp 25/3/2020  
293 Quầy thuốc Nguyễn Văn Long Đoàn Thị Trưng 577/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 09/11/2019 Quầy thuốc Thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 345/ĐKKDD-KT ngày cấp 25/3/2020  
294 Quầy thuốc Hạnh Vũ Thị Mỹ Hạnh 621/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 12/10/2019 Quầy thuốc 494 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 560/ĐKKDD-KT ngày cấp 06/5/2020  
295 Quầy thuốc Nguyễn Hòa Nguyễn Thị Hòa 381/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 31/07/2017 Quầy thuốc 674 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 561/ĐKKDD-KT ngày cấp 06/5/2020  
296 Quầy thuốc Đức Thi Nguyễn Thị Trường Thi 553/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 06/07/2019 Quầy thuốc Thôn 1, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 562/ĐKKDD-KT ngày cấp 06/5/2020  
297 Quầy thuốc Minh Thư Đặng Thị Minh Thư 635/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 18/05/2020 Quầy thuốc Thôn 3, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 566/ĐKKDD-KT ngày cấp 18/7/2020  
298 Quầy thuốc Việt Đức Lê Thị Hảo 5407/CCHN-D-SYT-TH cấp ngày 25/02/2020 Quầy thuốc 421 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 567/ĐKKDD-KT ngày cấp 18/7/2020  
299 Quầy thuốc số 221 Vũ Thị Hường 175/KT-CCHND cấp ngày 20/01/2015 Quầy thuốc 53 Hùng vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 568/ĐKKDD-KT ngày cấp 18/7/2020  
300 Quầy thuốc Hoàng Nam Trần Thị Thu Hường 234/KT-CCHND cấp ngày 17/09/2015 Quầy thuốc Thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 570/ĐKKDD-KT ngày cấp 18/7/2020  
301 Quầy thuốc Bảo Ngọc Đặng Thị Thủy 354/KT-CCHND cấp ngày 12/07/2016 Quầy thuốc Làng Lút, xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 574/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/8/2020  
302 Quầy thuốc Linh Đan Lương Thị Mơ 569/CCHN-D-SYT-GL cấp ngày 23/12/2019 Quầy thuốc Thôn 1, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum 575/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/8/2020  
303 Quầy thuốc Thu Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy 1438/CCHN-D-SYT-QNA cấp ngày 01/05/2018 Quầy thuốc Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 576/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/8/2020  
304 Quầy thuốc Thuận Hoàng Nguyễn Huy Hoàng 03/KT-CCHND cấp ngày 24/05/2013 Quầy thuốc Thôn Nghĩa An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 577/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/8/2020  
305 Quầy thuốc Gia Khánh Nguyễn Hồng Phước 453/GL-CCHND cấp ngày 12/09/2014 Quầy thuốc Thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 580/ĐKKDD-KT ngày cấp 13/8/2020  
306 Quầy thuốc Mỹ Thẩm Hoàng Thị Mỹ Thẩm 405/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 25/08/2017 Quầy thuốc Thôn 3, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 342/ĐKKDD-KT ngày cấp 03/11/2017  
307 Quầy thuốc Bảo An Nguyễn Thị Ngọc Ly 288/KT-CCHND cấp ngày 23/02/2016 Quầy thuốc Thôn Kon Gung, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 317/ĐKKDD-KT ngày cấp 01/9/2017  
308 Nhà thuốc Phương Quỳnh Bùi Thị Dương 597/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 22/10/2019 Nhà thuốc 49 Nguyễn Văn Linh, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 581/ĐKKDDD-KT ngày cấp 11/9/2020  
309 Nhà thuốc 40 Bùi Thị Ngọc Hà 417/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 11/9/2017 Nhà thuốc 378 Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 582/ĐKKDDD-KT ngày cấp 11/9/2020  
310 Quầy thuốc Bảo An Nguyễn Thị Như Tây 293/KT-CCHND cấp ngày 23/2/2016 Quầy thuốc Thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 583/ĐKKDDD-KT ngày cấp 11/9/2020  
311 Nhà thuốc Thuận Hoàng I Nguyễn Phùng Tú An 661/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 12/9/2020 Nhà thuốc 46 Lê Hồng Phong, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 585/ĐKKDDD-KT ngày cấp 09/10/2020  
312 Nhà thuốc Thu Thảo Y Linh Buôn 659/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 12/9/2020 Nhà thuốc 237 Bắc Kạn, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 588/ĐKKDDD-KT ngày cấp 12/11/2020  
313 Nhà thuốc Thùy Dung Nguyễn Phùng Tuấn Anh 660/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 12/9/2020 Nhà thuốc 720 Phạm Văn Đồng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 589/ĐKKDDD-KT ngày cấp 12/11/2020  
314 Nhà thuốc Phương Tuyến Trương Nguyễn Hồng Hạnh 646/CCHN-D-SYT-KT cấp ngày 16/7/2020 Nhà thuốc 384 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 590/ĐKKDDD-KT ngày cấp 12/11/2020  
315              

 

  
Số lượt xem:10978
Bài viết liên quan:
Icon  Bảng tự công bố của các đơn vị năm 2017
Icon  Hủy Chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế cấp năm 2017
Icon  Thu hồi các Giấy chứng nhận, Giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp năm 2017
Icon  Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh năm 2017
Icon  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược năm 2017
Icon  Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2017
Icon  Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược năm 2017
Icon  Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2017
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC