Văn bản theo lĩnh vực: Dự phòng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 4060/SYT-NVYD 15/11/2023 V/v tăng cường công tác điều trị Sốt xuất huyết Dengue
2 2425/SYT-NVYD 25/07/2023 Về việc bổ sung các hoạt động triển khai hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2030
3 1911/KH-SYT 18/06/2023 KẾ HOẠCH Phòng chống dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
4 1009/SYT-NVYD 04/04/2023 Về việc thực hiện quy định về quản lý chất thải sinh hoạt tại các cơ sở y tế
5 942/SYT-NVYD 29/03/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định 1575/QĐ-BYT ngày 23/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế
6 5151/SYT-NVYD 15/12/2022 Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
7 5102/SYT-NVYD 12/12/2022 V/v triển khai Quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8 4975/KH-SYT-SGDĐT 06/12/2022 Kế hoạch liên ngành Phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
9 3648/KH-SYt 28/08/2022 KẾ HOẠCH Triển khai uống bổ sung vắc xin bại liệt (bOPV) cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
10 3241/KH-SYT 27/07/2022 KẾ HOẠCH Tiêm vắc xin bại liệt tiêm mũi 2 (IPV2) cho trẻ em dưới 1 tuổi trong chương trình Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
11 2843/SYT-NVYD 26/06/2022 V/v hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19
12 2791/KH-SYT 22/06/2022 KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
13 2609/KH-SYT 10/06/2022 KẾ HOẠCH Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 (đợt 4/2022)
14 2570/KH-SYT 08/06/2022 KẾ HOẠCH Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
15 2355/SYT-KHTC 19/05/2022 Về việc triển khai Tài liệu hướng dẫn Phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19
16 2163/KH-SYT 09/05/2022 KẾ HOẠCH Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 (đợt 2/2022)
17 1832/KH-SYT 19/04/2022 KẾ HOẠCH Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 (đợt 1/2022)
18 1378/SYT-NVYD 21/03/2022 V/v tăng cường công tác truyền thông, tư vấn cho các trường hợp F0 điều trị tại nhà và hậu COVID-19
19 1286/SYT-NVYD 15/03/2022 V/v đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
20 281/KH-SYT 13/01/2022 Kế hoạch triển khai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2022
21 1049/SYT-NVYD 02/03/2022 V/v tham gia hệ thống tư vấn, hỗ trợ người mắc COVID-19 điều trị tại nhà qua điện thoại
22 1021/SYT-NVYD 01/03/2022 V/v tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
23 531/KH-SYT 27/01/2022 Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mùa Xuân
24 438/SYT-NVYD 21/01/2022 V/v triển khai khảo sát trực tuyến tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi tại các trường mẫu giáo và tiểu học
25 122/SYT-NVYD 06/01/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư 33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế
26 102/KH-SYT 05/01/2022 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
27 6957/KH-SYT 24/12/2021 Kế hoạch triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III vắc xin S-268019 phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
28 6963/KH-SYT 24/12/2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (đợt 3/2021)
29 6683/KH-SYT 15/12/2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022 (đợt 15/2021)
30 6338/SYT-NVYD 01/12/2021 V/v phân công thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR
31 6259/KH-SYT 29/11/2021 Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (đợt 2/2021)
32 6187/KH-SYT 25/11/2021 Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (đợt 1/2021)
33 6037/KH-SYT 18/11/2021 Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022 (đợt 14/2021)
34 591/KH-SYT 14/11/2021 Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022 (đợt 13/2021)
35 5829/KH-SYT 09/11/2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022 (đợt 12/2021)
36 5575/KH-SYT 31/10/2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022 (đợt 11/2021)
37 5323/KH-SYT 20/10/2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022 (đợt 10/2021)
38 5202/SYT-NVYD 17/10/2021 Về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đợt 9/2021)
39 5100/KH-SYT 12/10/2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022 (đợt 9/2021)
40 4833/KH-SYT 01/10/2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022 (đợt 8/2021)
41 4250/SYT-NVYD 05/09/2021 V/v tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về kinh doanh thuốc phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh
42 4190/KH-SYT 01/09/2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022 (đợt 6/2021)
43 3589/KH-SYT 03/08/2021 Kế hoạch triển khai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021
44 3835/SYT-NVYD 15/08/2021 V/v hướng dẫn bàn giao, vận chuyển, quản lý ca COVID-19 xuất viện
45 3683/KH-SYT 08/08/2021 Kế hoạch định tiêm vắc xin Covid-19 đợt 5
46 3352/KH-SYT 24/07/2021 Kế hoạch triển khai tiêm (đợt 4) vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
47 3217/KH-SYT 18/07/2021 Kế hoạch Triển khai tiêm (đợt 3) vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
48 2731/SYT-NVYD 21/06/2021 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Phương án sắp xếp, sử dụng các cơ sở CLTT tại các huyện, thành phố
49 2710/SYT-NVYD 21/06/2021 V/v góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh
50 2607/SYT-NVYD 15/06/2021 V/v khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng (đợt 2) vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
DỊCH VỤ CÔNG
 
Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay4,531
  • Tháng hiện tại139,959
  • Tổng lượt truy cập4,996,727
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1473/SYT-NVYD

V/v bảo đảm cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Thời gian đăng: 24/04/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:10

136/QĐ-SYT

Quyết định Về việc điều chỉnh phạm vi hành nghề (Y Thương)

Thời gian đăng: 24/04/2024

lượt xem: 54 | lượt tải:15

137/QĐ-SYT

Quyết định Về việc cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 04 năm 2024

Thời gian đăng: 24/04/2024

lượt xem: 34 | lượt tải:11

138/QĐ-SYT

Quyết định Về việc điều chỉnh phạm vi hành nghề (A Nhung)

Thời gian đăng: 24/04/2024

lượt xem: 46 | lượt tải:10

118/QĐ-SYT

Quyết định Về việc điều chỉnh phạm vi hành nghề (Phan Thái Thị Hạnh)

Thời gian đăng: 08/04/2024

lượt xem: 326 | lượt tải:46
 
 
Cau chuyen CDS