Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Thứ sáu - 19/02/2021 04:32
STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý
1 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
3 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
4 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
5 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
6 Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
7 Xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. Mức độ 4 Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
8 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II Mức độ 4 Lĩnh vực y tế dự phòng Sở Y tế
9 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Mức độ 4 Lĩnh vực Mỹ Phẩm Sở Y tế
10 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
11 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
12 Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
13 Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
14 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
15 Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Mức độ 4 Lĩnh vực y tế dự phòng Sở Y tế
16 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
17 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ trong trường hợp Giấy phép hoạt động mất, hỏng, rách Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
18 Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
19 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
20 Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
21 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
22 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
23 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động Mức độ 4 Lĩnh vực Môi trường Sở Y tế
24 Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
25 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
26 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
27 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
28 Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất Mức độ 4 Lĩnh vực y tế dự phòng Sở Y tế
29 Cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
30 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ Mức độ 4 Lĩnh vực y tế dự phòng Sở Y tế
31 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
32 Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cho người lái xe Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
33 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
34 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Mức độ 4 Lĩnh vực Mỹ Phẩm Sở Y tế
35 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Mức độ 4 Lĩnh vực Mỹ Phẩm Sở Y tế
36 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
37 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
38 Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
39 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
40 Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
41 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
42 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do cấp không đúng thẩm quyền Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
43 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
44 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Mức độ 4 Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
45 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
46 Cho phép đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trong nước, đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
47 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
48 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D Mức độ 4 Lĩnh vực Trang thiết bị Sở Y tế
49 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A Mức độ 4 Lĩnh vực Trang thiết bị Sở Y tế
50 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
51 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực Mức độ 4 Lĩnh vực Mỹ Phẩm Sở Y tế
52 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Mức độ 4 Lĩnh vực Mỹ Phẩm Sở Y tế
53 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT (mở rộng kho bảo quản trên cơ sở cấu trúc kho đã có; sửa chữa, thay đổi về cấu trúc, bố trí kho bảo quản; thay đổi hệ thống phụ trợ hoặc thay đổi nguyên lý thiết kế, vận hành hệ thống tiện ích mà có ảnh hưởng tới yêu cầu, điều kiện bảo quản) Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
54 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
55 Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
56 Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Mức độ 4 Lĩnh vực y tế dự phòng Sở Y tế
57 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước Mức độ 4 Lĩnh vực Mỹ Phẩm Sở Y tế
58 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
59 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
60 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất) Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
61 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT (mở rộng cơ sở bán lẻ thuốc; sửa chữa, thay đổi lớn về cấu trúc cơ sở bán lẻ thuốc) Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
62 Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
63 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Mức độ 4 Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
64 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
65 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự Mức độ 4 Lĩnh vực y tế dự phòng Sở Y tế
66 Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
67 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Mức độ 4 Lĩnh vực y tế dự phòng Sở Y tế
68 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Trang thiết bị Sở Y tế
69 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Mức độ 4 Lĩnh vực y tế dự phòng Sở Y tế
70 Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D Mức độ 4 Lĩnh vực Trang thiết bị Sở Y tế
71 Cho phép đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo nước ngoài Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
72 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Mức độ 4 Lĩnh vực Mỹ Phẩm Sở Y tế
73 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
74 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
75 Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
76 Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
77 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
78 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
79 Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
80 Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
81 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
82 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
83 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ Mức độ 4 Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
84 Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Mức độ 4 Lĩnh vực Trang thiết bị Sở Y tế
85 Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Mức độ 3 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
86 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Mức độ 3 Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
87 Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Mức độ 3 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
88 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do cấp không đúng thẩm quyền Mức độ 3 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
89 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Mức độ 3 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
90 Bổ nhiệm giám định viên pháp y Mức độ 3 Lĩnh vực Giám định Y khoa Sở Y tế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

thong diep 5k
 
 
DỊCH VỤ CÔNG
 
Ảnh hoạt động ngành Y tế

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế:

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay4,798
  • Tháng hiện tại147,970
  • Tổng lượt truy cập897,560
Bau cu Dai bieu Quoc hoi
 
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

6187/KH-SYT

Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (đợt 1/2021)

Thời gian đăng: 25/11/2021

lượt xem: 45 | lượt tải:48

6115/SYT-NVYD

V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (sản phẩm: Labseps Fast; số công bố: 000685/20/CBMP-HCM)

Thời gian đăng: 24/11/2021

lượt xem: 67 | lượt tải:10

6114/SYT-NVYD

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng (Tinh dầu thiên nhiên Happy Skin One, số lô: 050321, ngày sản xuất: 050321, hạn dùng: 040324)

Thời gian đăng: 24/11/2021

lượt xem: 47 | lượt tải:29

6037/KH-SYT

Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022 (đợt 14/2021)

Thời gian đăng: 18/11/2021

lượt xem: 271 | lượt tải:307

6032/TB-SYT

Thông báo cập nhật dữ liệu tỷ lệ cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cập nhật đến ngày 17/11/2021)

Thời gian đăng: 18/11/2021

lượt xem: 164 | lượt tải:44