Danh sách các đơn vị công bố về lĩnh vực trang thiết bị y tế

Thứ năm - 16/12/2021 02:55
STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái
1 000.00.16.H34-230223-0001 230000002/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 30/08/2023  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ BẢO HUY   Còn hiệu lực
2 000.00.16.H34-230807-0001 230000001/PCBB-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại B
Ngày công bố: 30/08/2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ KON TUM Hệ thống nội soi tiêu hóa Còn hiệu lực
3 000.00.16.H34-221123-0001 230000001/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 01/03/2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 959   Còn hiệu lực
4 000.00.16.H34-220725-0001 220000016/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 27/07/2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 765   Còn hiệu lực
5 000.00.16.H34-220627-0001 220000015/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 04/07/2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 795   Còn hiệu lực
6 000.00.16.H34-220622-0001 220000014/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 04/07/2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 786   Còn hiệu lực
7 000.00.16.H34-220413-0001 220000013/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 22/04/2022  
NHÀ THUỐC QUẢNG THÀNH   Còn hiệu lực
8 000.00.16.H34-220316-0001 220000012/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 19/03/2022  
NGUYỄN PHÙNG TÚ ANH   Còn hiệu lực
9 000.00.16.H34-220302-0001 220000011/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 03/03/2022  
PHƯƠNG TUYẾN   Còn hiệu lực
10 000.00.16.H34-220224-0001 220000010/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 01/03/2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 537   Còn hiệu lực
11 000.00.16.H34-220223-0001 220000009/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 25/02/2022  
NHÀ THUỐC THẢO NGUYÊN   Còn hiệu lực
12 000.00.16.H34-220222-0001 220000008/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 23/02/2022  
ĐINH THỊ QUỲNH VÂN   Còn hiệu lực
13 000.00.16.H34-220214-0002 220000007/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 14/02/2022  
NHÀ THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 12   Còn hiệu lực
14 000.00.16.H34-220214-0001 220000006/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 14/02/2022  
NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN GIA AN   Còn hiệu lực
15 000.00.16.H34-220111-0001 220000005/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 11/01/2022  
NHÀ THUỐC TÂY HOÀNG ANH   Còn hiệu lực
16 000.00.16.H34-220110-0002 220000004/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 10/01/2022  
NHÀ THUỐC TRANG HƯỞNG   Còn hiệu lực
17 000.00.16.H34-220110-0001 220000003/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 10/01/2022  
NHÀ THUỐC THU HÀ   Còn hiệu lực
18 000.00.16.H34-220107-0001 220000002/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 07/01/2022  
NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM   Còn hiệu lực
19 000.00.16.H34-220106-0001 220000001/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Ngày công bố: 07/01/2022  
HỘ KINH DOAN NHÀ THUỐC TÂM AN   Còn hiệu lực
20 000.00.16.H34-210924-0001 210000001/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D.
Ngày công bố: 22/10/2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 132   Còn hiệu lực
21 000.00.16.H34-210505-0001 210000001/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A.
Ngày công bố: 11/05/2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Bàn phẫu thuật Còn hiệu lực
22 000.00.16.H34-200922-0001 200000005/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A.
Ngày công bố: 06/10/2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Nôi em bé Còn hiệu lực
23 000.00.16.H34-200922-0002 200000006/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A.
Ngày công bố: 06/10/2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Xe đẩy dụng cụ Còn hiệu lực
24 000.00.16.H34-200911-0001 200000004/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A.
Ngày công bố: 17/09/2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ KON TUM Đèn mổ treo trần Còn hiệu lực
25 000.00.16.H34-200803-0002 200000002/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A.
Ngày công bố: 12/08/2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ KON TUM Máy tra dầu tay khoan Còn hiệu lực
26 000.00.16.H34-200803-0001 200000003/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A.
Ngày công bố: 12/08/2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ KON TUM Đèn tẩy trắng răng Còn hiệu lực
27 000.00.16.H34-200724-0001 200000001/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A.
Ngày công bố: 04/08/2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Bàn phẫu thuật Còn hiệu lực
28 19000001/HSCBA-KY 190000001/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A.
Ngày công bố: 13/11/2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Bàn khám phụ khoa Còn hiệu lực
29 19000002/HSCBA-KY 190000002/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A.
Ngày công bố: 13/11/2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Bàn sanh Còn hiệu lực
30 19000003/HSCBA-KY 190000003/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A.
Ngày công bố: 13/11/2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Cáng đẩy bệnh nhân Còn hiệu lực
31 19000004/HSCBA-KY 190000004/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A.
Ngày công bố: 13/11/2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Xe tiêm thuốc Còn hiệu lực
32 19000005/HSCBA-KY 190000005/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A.
Ngày công bố: 13/11/2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM giường điện 3 chức năng Còn hiệu lực
33 19000006/HSCBA-KY 190000006/PCBA-KY Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A.
Ngày công bố: 13/11/2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Giường tay quay Còn hiệu lực
34 18000001/HSCBMB-KY 180000001/PCBMB-KY Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D.
Ngày công bố: 10/05/2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM   Còn hiệu lực

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
 
Cau chuyen CDS
 
BỘ PHÁP ĐIỂN
DỊCH VỤ CÔNG
 
Ảnh hoạt động ngành Y tế

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế:

Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay5,098
  • Tháng hiện tại84,149
  • Tổng lượt truy cập5,383,261
Banner dinh duong me va be
 
 
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

211/QĐ-SYT

Về việc cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng: 06/06/2024

lượt xem: 154 | lượt tải:31

2078/SYT-TCHC

V/v triển khai thực hiện văn bản số 2992/BNV-TCBC ngày 28/5/2024 của Bộ Nội vụ về thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Thời gian đăng: 04/06/2024

lượt xem: 192 | lượt tải:48

2029/SYT-ATTP

V/v đề nghị phối hợp báo cáo kết quả công tác bảo đảm ATTP 6 tháng đầu năm 2024

Thời gian đăng: 31/05/2024

lượt xem: 100 | lượt tải:40

1986/SYT-NVYD

Về việc liên thông kết quả xét nghiệm đối với các phòng xét nghiệm trên phạm vi toàn tỉnh

Thời gian đăng: 30/05/2024

lượt xem: 292 | lượt tải:28

182/QĐ-SYT

Quyết định Về việc cử ông Đặng Văn Điền, Chánh thanh tra Sở Y tế tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính

Thời gian đăng: 30/05/2024

lượt xem: 308 | lượt tải:24