Thứ 3, ngày 24 tháng 11 năm 2020
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4324/SYT-NVYD 13/11/2020 Triển khai thực hiện Nghị định số 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng củ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
4028/SYT-NVYD 23/10/2020 V/v tổ chức mua sắm thuốc thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia tại Thông tư số 15/2020/TT-BYT
632/QĐ-SYT 8/9/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 613/QĐ-SYT ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Sở Y tế về thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính nhà nước hằng năm đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
631/QĐ-SYT 7/9/2020 về việc phân công nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm của Sở Y tế
3322/KH-SYT 3/9/2020 Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
614/QĐ-SYT 27/8/2020 Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 07 năm 2020
613/QĐ-SYT 25/8/2020 Quyết định về việc thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (cơ sở khám bệnh, chữa bệnh NHA KHOA BỔN NHA)
461/KH-SYT 20/2/2020 Khung truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh nông thôn 2016-2020 tỉnh Kon Tum
426/KH-SYT 18/2/2019 Khung truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh nông thôn 2016-2020 tỉnh Kon Tum
527/QĐ-SYT 9/10/2018 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy
526/QĐ-SYT 9/10/2018 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông
521/QĐ-SYT 8/10/2018 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin
522/QĐ-SYT 8/10/2018 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum
475/QĐ-SYT 7/9/2018 Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường
470/QĐ-SYT 4/9/2018 Thành lập Hội đồng thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu mua thuôc tân dược, thuốc cổ truyền do Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Y dược cổ truyền tổ chức đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2019-2020
433/QĐ-SYT 6/8/2018 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum
426/QĐ-SYT 2/8/2018 Về việc kiện toàn Ban Biên tập Bản tin Sức khỏe Kon Tum
335/QĐ-SYT 13/6/2018 Về việc thành lập Tổ công tác bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan Sở Y tế
329/QĐ-SYT 8/6/2018 Kiện toàn Hội đồng thẩm định danh mục kỹ thuật đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
315/QĐ-SYT 1/6/2018 ban hành Quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC