Thứ 3, ngày 24 tháng 11 năm 2020
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4324/SYT-NVYD 13/11/2020 Triển khai thực hiện Nghị định số 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng củ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
131/2020/NĐ-CP 2/11/2020 Nghị định Quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng ủ ơ sở khám bệnh, chữa bệnh
4028/SYT-NVYD 23/10/2020 V/v tổ chức mua sắm thuốc thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia tại Thông tư số 15/2020/TT-BYT
632/QĐ-SYT 8/9/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 613/QĐ-SYT ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Sở Y tế về thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính nhà nước hằng năm đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
631/QĐ-SYT 7/9/2020 về việc phân công nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm của Sở Y tế
3322/KH-SYT 3/9/2020 Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
614/QĐ-SYT 27/8/2020 Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 07 năm 2020
613/QĐ-SYT 25/8/2020 Quyết định về việc thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (cơ sở khám bệnh, chữa bệnh NHA KHOA BỔN NHA)
91/2020/NĐ-CP 14/8/2020 Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
15/2020/TT-BYT 10/8/2020 ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
14/2020/TT-BYT 10/7/2020 Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập
13/2020/TT-BYT 22/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT
12/2020/TT-BYT 22/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYTngày 22/01/2018 của Bộ Y/tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
11/2020/TT-BYT 19/6/2020 Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
10/2020/TT-BYT 11/6/2020 Quy định về thử tương đương sinh học của thuốc
09/2020/TT-BYT 10/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
08/2020/TT-BYT 27/5/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm.
07/2020/TT-BYT 14/5/2020 Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế
2057/QĐ-BYT 14/5/2020 Về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm thần trong dịch COVID-19"
2058/QĐ-BYT 14/5/2020 Về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp""
Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC