Thứ 6, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

VĂN PHÒNG
Quyết định của Thủ tướng về Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
In bài viết
24-9-2020

phòng TCHC  
Số lượt xem:238
Bài viết liên quan:
Icon  Phân công nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm của Sở Y tế
Icon  Thông báo trực cơ quan Sở Y tế trong dịp nghỉ Lễ 30-4, 01-5 năm 2019
Icon  Các ghi thành phần dân tộc trên các loại giấy tờ cá nhân của công dân
Icon  triển khai thực hiện công tác BVBMNN trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ
Icon  Thực hiện thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Icon  Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ngành Y tế
Icon  Thực hiện chế độ báo báo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Icon  Về việc triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Icon  Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
Icon  Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2018
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC