Thứ 5, ngày 12 tháng 12 năm 2019

 

TIN HOẠT ĐỘNG
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp làm việc với các sở, ngành về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh
In bài viết
13-8-2019
Ngày 02/8/2019, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có buổi làm việc với các sở, ngành (Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp làm việc với các sở, ngành về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh
Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, PCT UBND tỉnh Kon Tum làm việc với các sở, ngành về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh; trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; sự phối hợp và nỗ lực triển khai thực hiện của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; tỉnh Kon Tum đã đạt được một số kết quả đáng kể trong việc thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN):

Bảng 1: Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Số TT

Phát triển đối tượng/loại hình bảo hiểm

Đơn vị tính

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

6 tháng đầu năm 2019

1

BHXH

Người

39.391

39.550

40.075

39.423

Độ bao phủ (so với lực lưng lao động)

%

13,54

13,43

13,84

13,47

2

BHTN

Người

31.541

31.472

31.609

30.441

Độ bao phủ (so với lực lưng lao động)

%

10,84

10,69

10,91

10,40

3

BHYT

Người

455.657

458.914

474.863

473.445

Tỷ lệ bao phủ BHYT (so với dân số toàn tỉnh)

%

89,68

88,25

90,79

89,50

Năm 2016, tỷ lệ người tham gia BHYT vượt 3,98% so với chỉ tiêu thực hiện BHYT do Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương. Năm 2017, tỷ lệ người tham gia BHYT giảm so với năm 2016 nhưng vẫn vượt 1,45% so với chỉ tiêu thực hiện BHYT được giao. Năm 2018, tỷ lệ người tham gia BHYT tăng so với năm 2016, 2017 và vượt 2,69% so với chỉ tiêu thực hiện BHYT được giao. Tỷ lệ bao phủ BHYT 6 tháng đầu năm 2019 tuy có vượt so với chỉ tiêu thực hiện BHYT được giao năm 2019, nhưng giảm 1,29% so với tỷ lệ bao phủ BHYT của năm 2018; nguyên nhân giảm chủ yếu là do một số nhóm đối tượng, như người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên trước đây được địa phương hỗ trợ thêm (phần cá nhân tự đóng) ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo quy định của Luật BHYT, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2019, địa phương chưa có nguồn kinh phí để hỗ trợ và cũng chưa có quy định cụ thể về mức hỗ trợ cho các nhóm đối tương này.

Vừa qua, tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng BHYT trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/7/2019). Theo quy định tại Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND thì người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên là một trong những nhóm đối tượng được ngân sách địa phương hỗ trợ thêm mức đóng BHYT ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Theo đó, đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo sẽ được hỗ trợ 30% mức đóng BHYT (tổng mức hỗ trợ là 100%; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%, ngân sách địa phương hỗ trợ 30%); học sinh, sinh viên được hỗ trợ 10% mức đóng BHYT (tổng mức hỗ trợ là 40%; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 30%, ngân sách địa phương hỗ trợ 10%). Với quy định về mức hỗ trợ đóng BHYT như đã nêu trên, trong 5 tháng còn lại của năm 2019, địa phương phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thực hiện BHYT được giao.

Bảng 2: Số thu, số nợ BHXH, BHYT, BHTN

Số TT

Số thu theo loại hình bảo hiểm

Đơn vị tính

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

6 tháng đầu năm 2019

1

Số thu BHXH, BHYT, BHTN

Tỷ đồng

830,042

927,124

980,848

502,445

Tỷ lệ thu đạt (so với kế hoạch)

%

103,03

104,8

102,21

49,3

2

Số nợ BHXH, BHYT, BHTN

Tỷ đồng

30,434

30,156

21,357

23,273

Chiếm tỷ lệ (so với kế hoạch thu)

%

3,8

3,4

2,23

2,28

Số thu BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng đầu năm 2019 là 502,445 tỷ đồng, tăng 10,10% so với cùng kỳ năm trước và đạt 49,3% kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Số nợ BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng đầu năm là 23,273 tỷ đồng (chiếm 2,28% kế hoạch). Đến cuối tháng 6 năm 2019, có 278 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 03 tháng trở lên, với số tiền nợ là 14,321 tỷ đồng (trong số 278 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN có 24 đơn vị giải thể, phá sản, ngừng hoạt động; số tiền nợ là 1,591 tỷ đồng, chưa có phương án xử lý).

Tình hình quản lý, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT:

Về hợp đồng khám, chữa bệnh (KCB) BHYT: Năm 2016 và 2017, toàn tỉnh có 25 cơ sở y tế công lập ký kết hợp đồng KCB BHYT với cơ quan Bảo hiểm xã hội (không có cơ sở y tế ngoài công lập); năm 2018, có 24 cơ sở y tế; đến cuối năm 2018 và năm 2019 có 20 cơ sở y tế công lập và 01 cơ sở y tế ngoài công lập ký kết hợp đồng KCB BHYT với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bảng 3: Quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT

Nội dung hoạt động

Đơn vị tính

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

6 tháng năm 2019

Quỹ KCB BHYT được giao (bắt đầu từ năm 2018 thực hiện giao dự toán chi KCB BHYT theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ)

Tỷ đồng

299,01

339,9

412,972

368,070

Chi KCB BHYT

Tỷ đồng

272,5

391,3

392,5

164,50

Số lượt người KCB BHYT (bao gồm KCB ngoại trú và điều trị nội trú)

Lượt người

970.964

988.190

1.006.973

473.455

Cân đối quỹ/dự toán

 

+ 26,5 tỷ đồng

- 51,4 tỷ đồng

95,03% dự toán

44,70% dự toán

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có một số ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với các sở, ngành, địa phương; trên cơ sở đó, các sở, ngành, địa phương có những giải pháp cụ thể, đồng bộ nhằm thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.  

Lê Trí - Văn phòng Sở Y tế  
Số lượt xem:268
Bài viết liên quan:
Icon  Ban Quản lý dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên – Giai đoạn 2, tỉnh Kon Tum tổ chức lớp đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn và môi trường
Icon  Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu, đánh giá về chính sách chi trả bảo hiểm y tế đối với thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, vị thuốc cổ truyền của một số nước trên thế giới và tại Việt Nam
Icon  Khai mạc Hội thi Tuyên truyền “Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tỉnh Kon Tum
Icon  Bế mạc Hội thi Tuyên truyền “Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tỉnh Kon Tum
Icon  Hội thi kiến thức và kỹ năng về chăm sóc sức khỏe cho người dân tại các thôn, làng trên địa bàn các xã thuộc huyện Kon Plong năm 2019
Icon  Tọa đàm Ngày Dân số thế giới và sơ kết công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Icon  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum tổ chức Tọa đàm Công tác Cải cách hành chính năm 2019
Icon  Sở Y tế làm việc với Đoàn Nghiên cứu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Icon  Hội thảo tăng cường hoạt động phòng chống viêm gan vi rút B tại tỉnh Kon Tum
Icon  Kon Tum tổ chức Lễ phát động Phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” năm 2019
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
 © Trang thông tin điện tử Sở Y Tế thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
    Người chịu trách nhiệm chính: Đào Duy Khánh. Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Kon Tum
    Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC