Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
Cơ quan: Trung tâm PC HIV/AIDS
Nội dung:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp về Sở Y tế (qua Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh).

- Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: sáng từ 07:30 - 10:30, chiều 13:30 - 16:30 các ngày làm việc trong tuần, trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định.

Bước 2: Viên chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ: Hướng dẫn cho cán nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo rõ lý do cho cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệpbiết để cơ sở bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định thì Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tham mưu cho Sở Y tế tổ chức họp Hội đồng tư vấn chuyên môn để thẩm định hồ sơ đề nghị Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Bước 4: Sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày họp thẩm định, Hội đồng tư vấn chuyên môn trình biên bản thẩm định lên Giám đốc Sở Y tế để xem xét và quyết định cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Trường hợp không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 5: Nhận kết quả tại Sở Y tế hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

- Bản sao hợp pháp kết quả xét nghiệm HIV dương tính của người bị phơi nhiễm với HIV sau khi được cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV (theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 của Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg), bao gồm cả bản đọc kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật ELISA;

- Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị nơi người bị nhiễm HIV đang công tác.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

Thời hạn giải quyết

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế.

- Cơ quan trực tiếp tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS.

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện

Điều kiện để xác định người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

1. Có giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV của cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Kết quả xét nghiệm HIV của người bị phơi nhiễm với HIV tại một trong ba thời điểm 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng sau khi bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp là dương tính do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 40/2010/TT-BYT ngày 05/11/2010 của Bộ Y tế

- Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Tải về biểu mẫu

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC