Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
Cơ quan: Trung tâm PC HIV/AIDS
Nội dung:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp gửi về Sở Y tế (qua Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh).

- Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: các ngày làm việc trong tuần, trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định.

Bước 2: Viên chức tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ: Hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo rõ lý do cho cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệpbiết để cơ sở bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định thì Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tham mưu cho Sở Y tế tổ chức họp Hội đồng tư vấn chuyên môn để thẩm định hồ sơ đề nghị Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Bước 4: Sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày họp thẩm định, Hội đồng tư vấn chuyên môn trình biên bản thẩm định lên Giám đốc Sở Y tế để xem xét và quyết định cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho cá nhân bị phơi nhiễm.

Trường hợp không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 5: Nhận kết quả tại Sở Y tế hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm có:

- Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp (theo mẫu);

- Bản sao hợp pháp kết quả xét nghiệm HIV âm tính của người bị phơi nhiễm, bao gồm cả bản đọc kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật ELISA;

- Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV của cơ quan, đơn vị nơi người bị phơi nhiễm với HIV đang công tác.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

Thời hạn giải quyết

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

- Cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS.

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp (Phụ lục I, Quyết định số 120/2008/QĐ-TTgngày 29/8/2008)

Yêu cầu, điều kiện

Người được xác định bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

1. Bị một trong ba tai nạn sau đây khi đang thi hành nhiệm vụ:

- Bị kim, vật nhọn đâm, vật sắc cứa xuyên qua da hoặc vật làm da bị trầy xước, nứt nẻ mà những vật này đã tiếp xúc với máu, sản phẩm máu hoặc dịch cơ thể người nghi nhiễm HIV;

- Bị máu, sản phẩm máu, dịch cơ thể người nghi nhiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với da bị trầy xước, nứt nẻ;

- Bị máu, sản phẩm máu, dịch cơ thể người nghi nhiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc mắt, mũi, miệng.

2. Có Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp theo quy định. Biên bản này phải được lập trong vòng 48 giờ kể từ khi xảy ra tai nạn, có xác nhận của người làm chứng và được Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người bị phơi nhiễm với HIV ký, xác nhận.

3. Kết quả xét nghiệm HIV bằng kỹ thuật ELISA của người bị phơi nhiễm với HIV là âm tính. Mẫu máu được sử dụng để xét nghiệm phải được lấy từ người bị phơi nhiễm trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm xảy ra một trong ba tai nạn quy định sau:

- Bị kim, vật nhọn đâm, vật sắc cứa xuyên qua da hoặc vật làm da bị trầy xước, nứt nẻ mà những vật này đã tiếp xúc với máu, sản phẩm máu hoặc dịch cơ thể người nghi nhiễm HIV;

- Bị máu, sản phẩm máu, dịch cơ thể người nghi nhiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với da bị trầy xước, nứt nẻ;

- Bị máu, sản phẩm máu, dịch cơ thể người nghi nhiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc mắt, mũi, miệng.

Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 40/2010/TT-BYT ngày 05/11/2010 của Bộ Y tế

- Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Tải về biểu mẫu

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC