Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế
Cơ quan: Sở Y tế
Nội dung:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Đơn vị đề nghị phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, văn thư về bộ phận “một cửa” của Sở Y tế.

- Địa chỉ: 808 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:

a) Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì được gửi ngay cho người đề nghị thẩm định phê duyệt danh mục kỹ thuật Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ thì sẽ được giải thích, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ. Trên cơ sở đó, đơn vị đề nghị thẩm định phải chỉnh sửa, bổ sung theo đúng những nội dung đã được yêu cầu.

* Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện, văn thư:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ qua đường bưu điện/văn thư (căn cứ vào ngày ghi trên sổ công văn đến), Sở Y tế xem xét xác định hồ sơ hợp lệ hoặc chưa hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì Sở Y tế có văn bản thông báo cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để hoàn chỉnh hồ sơ. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo nội dung của văn bản thông báo và gửi hồ sơ bổ sung về cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã bổ sung hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì phải tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định cho đến khi hồ sơ đạt yêu cầu.

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ (đầy đủ và hợp lệ), Sở Y tế tổ chức thẩm định và ban hành quyết định phê duyệt Danh mục kỹ thuật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bước 4: Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật sẽ được gửi cho đơn vị đề nghị thẩm định qua đường bưu điện và trên hệ thống eOffice đối với các đơn vị đề nghị thẩm định danh mục kỹ thuật là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Công văn đề nghị.

- Biên bản họp Hội đồng chuyên môn kỹ thuật theo quy định.

- Danh mục kỹ thuật đề nghị phê duyệt bao gồm:

+ Các kỹ thuật mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang thực hiện; đang tổ chức triển khai thực hiện theo tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở mình.

+ Các kỹ thuật của tuyến trên mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang thực hiện; đang tổ chức triển khai thực hiện.

+ Hồ sơ mô tả năng lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị y tế; hiệu quả kinh tế - xã hội và phương án triển khai thực hiện kỹ thuật.

- Bản phô tô các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo liên quan đến kỹ thuật thực hiện.

* Bảng danh mục kỹ thuật đề nghị phê duyệt phải được trình bày theo đúng kết cấu (viết đúng chuyên khoa, số thứ tự kỹ thuật, tên kỹ thuật) của Danh mục kỹ thuật theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 43/2013/TT-BYT.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính).

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức (trừ các cơ sở y tế thuộc Bộ Quốc phòng)

Cơ quan thực hiện

Sở Y tế

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

- Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế.

 
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC