Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Khám giám định chất độc hóa học
Cơ quan: Trung tâm Giám định Y khoa
Nội dung:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân gửi các giấy tờ, hồ sơ có liên quan đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp hồ sơ gửi về Hội đồng giám định Y khoa của tỉnh.

- Địa chỉ: 409 Đường Bà Triệu – TP Kon Tum

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (Trừ ngày nghĩ lễ, tết)

Bước 2: Căn cứ hồ sơ do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuyển đến, cơ quan thường trực Hội đồng giám định Y khoa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thực hiện lập hồ sơ khám giám định Y khoa.

 - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực của Hội đồng giám định Y khoa trả lại hồ sơ giám định Y khoa cho cơ quan đã giới thiệu đối tượng đi khám giám định kèm theo văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Hội đồng giám định Y khoa phải thực hiện giám định cho đối tượng và ban hành biên bản khám giám định trong thời gian không quá 45 ngày , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bước 3: Trả biên bản khám giám định Y khoa cho đối tượng tại phòng Tổ chức – Hành chính  Trung tâm giám định Y khoa.

- Thời gian: Sau khi tổ chức khám giám định và họp Hội đồng.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Trung tâm giám định Y khoa

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản chính Giấy giới thiệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do lãnh đạo Sở ký tên và đóng dấu,

- Bản tóm tắt bệnh án điều trị nội trú của bệnh viện công lập từ tuyến huyện trở lên theo quy định

- Bản tóm tắt quá trình điều trị quá trình điều trị ngoại trú của cơ sở Y tế từ tuyến huyện trở lên hoặc bản tóm tắt quá trình điều trị quá trình điều trị ngoại trú của Phòng khám Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh theo quy định

- Các giấy tờ trên do thủ trưởng đơn vị hoặc người được ủy quyền ký tên đóng dấu của đơn vị và được Sở Lao động Thương binh và xã hội sao và xác nhận

- Riêng đối với các đối tượng mắc bệnh thần kinh ngoại biên cấp tính hoặc bán cấp tính chỉ cần có giấy tờ có giá trị pháp lý được xác lập trước ngày 30/4/1975 ghi nhận thuộc nhóm bệnh thần kinh ngoại biên, được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sao và xác nhận.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

45 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Hội đồng giám định Y khoa

Kết quả thực hiện

Biên bản khám giám định chất độc hóa học

Lệ phí

Phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa. Mức thu: Tại biểu kèm theo([1])

Tên mẫu đơn, tờ  khai

Không

Yêu cầu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh về việc ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL- UBTVQH11 ngày 29/6/2005;

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ Y tế và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC  ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

Tải file: Biểu mẫu

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC