Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Cơ quan: Trung tâm Giám định Y khoa
Nội dung:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa

- Địa chỉ: 409 Đường Bà Triệu – TP Kon Tum

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (Trừ ngày nghĩ lễ, tết)

Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị, Cơ quan thường trực của Hội đồng giám định y khoa gửi cho cá nhân, tổ chức đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định

Bước 3: Hội đồng giám định y khoa tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động.

- Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết.

Bước 4: Trả kết quả cho người sử dụng lao động hoặc người lao động tại phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm giám định Y khoa.

- Thời gian: Sau khi tổ chức khám giám định và họp Hội đồng

 Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Trung tâm giám định Y khoa.

 Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị giám định (theo mẫu);

- Các giấy tờ điều trị vết thương tái phát:

+ Đối với người lao động điều trị nội trú: Bản sao hợp lệ Giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án theo quy định.

+ Đối với người lao động điều trị ngoại trú: Bản sao hợp lệ giấy tờ về khám, điều trị bệnh, thương tật, tật do tai nạn lao động, bao gồm: sổ y bạ, sổ khám bệnh, đơn thuốc hoặc giấy hẹn khám lại hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị ngoại trú.

- Biên bản Giám định y khoa lần kề trước đó

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 Thời hạn giải quyết

30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

 Cơ quan thực hiện

Hội đồng giám định Y khoa tỉnh;

 Kết quả thực hiện

Biên bản khám giám định

 Lệ phí

Phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa. Mức thu: Tại biểu kèm theo([1])

 Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy đề nghị giám định của người lao động (Phụ lục 7, Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016)

 Yêu cầu, điều kiện

Không

 

 

 

 

 

Căn cứ pháp lý

- Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

- Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

- Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014;

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

- Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC  ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

Tải file: Biểu mẫu

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC