Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Cơ quan: Trung tâm Giám định Y khoa
Nội dung:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Kon Tum

- Địa chỉ: 409 Đường Bà Triệu – TP Kon Tum

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (Trừ ngày nghĩ lễ, tết)

Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị, Cơ quan thường trực của Hội đồng giám định y khoa gửi cho cá nhân, tổ chức đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Bước 3: Hội đồng giám định y khoa tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh hoặc cấp trung ương có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động.

- Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh Kon Tum có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầugiám định biết.

Bước 4: Trả kết quả cho người sử dụng lao động hoặc người lao động   tại phòng Tổ chức-Hành chính-Kế toán Trung tâm giám định Y khoa.

- Thời gian: Sau khi tổ chức khám giám định và họp Hội đồng.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Trung tâm giám định Y khoa.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động (theo mẫu) hoặc Giấy đề nghị giám định của người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng;

- Giấy ra viện hoặc hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện

Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Kon Tum;

Kết quả thực hiện

Biên bản khám giám định

Lệ phí

Phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa. Mức thu: Tại biểu kèm theo

Tên mẫu đơn, tờ  khai

- Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động (Phụ lục 3, Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016)

Yêu cầu, điều kiện

Không

 

 

 

Căn cứ pháp lý 

- Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

- Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

- Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014;

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

- Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

Tải file: Biểu mẫu

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC