Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng
Cơ quan: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Nội dung:

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân lập và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng.

- Thời gian: Từ 7h 00 đến 19h 00 vào các ngày trong tuần (kể cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

Bước 2. Cung cấp minh chứng việc sử dụng vắc xin, biện pháp dự phòng đã áp dụng trước đó còn hiệu lực với tổ chức kiểm dịch y tế hoặc thực hiện việc tiêm chủng vắc xin.

Bước 3. Sau khi tiếp nhận đủ đơn và tài liệu minh chứng đã tiêm vắc xin phòng bệnh, tổ chức kiểm dịch y tế cấp ngay giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế.

- Thời gian: Từ 7h 00 đến 19h 00 vào các ngày trong tuần (kể cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

Cách thức thực hiện

Thực hiện tại cửa khẩu

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị (theo mẫu).

- Minh chứng việc sử dụng vắc xin, biện pháp dự phòng đã áp dụng trước đó còn hiệu lực (nếu có).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ cho một lần cấp giấy chứng nhận

Thời hạn giải quyết

Ngay sau khi tiếp nhận đủ đơn và tài liệu minh chứng đã tiêm vắc xin phòng bệnh.

Đối tượng thực hiện

Đối tượng áp dụng:

a) Đối tượng không có giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng đối với người xuất phát từ hoặc đi đến quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch bệnh thuộc nhóm A mà bệnh đó bắt buộc phải tiêm chủng hoặc áp dụng biện pháp dự phòng;

b) Đối tượng có giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng đã hết hiệu lực đối với người xuất phát từ hoặc đi đến quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch bệnh thuộc nhóm A mà bệnh đó bắt buộc phải tiêm chủng hoặc áp dụng biện pháp dự phòng.

Cơ quan thực hiện

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Kết quả

Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng    

Lệ phí

 

Tiêm chủng, áp dụng biện pháp dự phòng và cấp chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng (Mức thu không bao gồm tiền vắc xin, thuốc, khẩu trang)

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

1

Tiêm chủng vắc xin Sốt vàng và cấp chứng nhận tiêm chủng quốc tế

USD/lần

8

2

Tiêm chủng (gồm vắc xin đường uống, đường tiêm), áp dụng biện pháp dự phòng và cấp chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng (gồm lần đầu, tái chủng, theo lịch, kiểm tra cấp lại chứng nhận tiêm chủng quốc tế)

đồng/lần

85.000

 

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị (Mẫu số 15 Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018).

Yêu cầu, điệu kiện

Không.

Căn cứ pháp lý

- Luật số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 về Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

- Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Tải biểu mẫu tại đây.

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC