Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Khám sức khỏe định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.
Cơ quan: Sở Y tế
Nội dung:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu khám sức khỏe định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đến cơ sở Khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khoẻ thuyền viên theo quy định.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Khi cơ sở khám sức khỏe thuyền viên triển khai khám chữa bệnh định kỳ theo hợp đồng, các cơ sở đã ký hợp đồng cần xuất trình Hồ sơ sức khỏe thuyền viên (Đối với khám sức khỏe tập trung). Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: Đối tượng khám sức khỏe cần xuất trình thêm giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đề nghị khám sức khoẻ định kỳ của thuyền viên.

Bước 3: Cơ sở khám sức khỏe thuyền viên căn cứ vào Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ đối với thuyền viên và thực hiện khám sức khỏe thuyền viên theo các nội dung ghi trong Phụ lục III.

Bước 4. Kết luận và trả Hồ sơ khám sức khoẻ định kỳ.

Bước 5: Trả kết quả tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Sổ khám sức khỏe định kỳ của thuyền viên (theo mẫu)

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc đối với trường hợp khám sức khỏe định kỳ đơn lẻ hoặc có tên trong danh sách  khám sức khỏe định kỳ do cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc xác nhận để thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo hợp đồng.

b. Số lượng hồ sơ:     01  (bộ)

Thời hạn giải quyết

Theo thỏa thuận trong hợp đồng

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Kết quả thực hiện

Sổ khám sức khoẻ định kỳ thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Phí, lệ phí

Theo hợp đồng ký kết giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan, tổ chức đề nghị khám sức khoẻ định kỳ của thuyền viên

Tên mẫu đơn, tờ khai

Mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam (Phụ lục III Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017)

Yêu cầu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015;

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế.

- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ Y tế.

Tải file: Biểu mẫu

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC