Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I
Cơ quan: Sở Y tế
Nội dung:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Thuyền viên khám sức khỏe đến cơ sở Khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khoẻ thuyền viên theo quy định.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Nộp Giấy khám sức khỏe theo mẫu quy định và cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe hiện tại, tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình trong phần tiền sử của đối tượng khám sức khỏe (theo mẫu giấy khám sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam).

Bước 3: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối chiếu ảnh trong giấy khám sức khỏe thuyền viên với người đến khám sức khỏe thuyền viên; Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối chiếu ảnh và hướng dẫn quy trình khám sức khỏe cho đối tượng khám sức khỏe thuyền viên theo các nội dung ghi trong Phụ lục IV.

Bước 4. Kết luận, trả giấy khám sức khoẻ thuyền viên.

Bước 5. Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe.

Bước 6: Trả kết quả tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy khám sức khỏe thuyền viên (theo mẫu), có dán ảnh chân dung cỡ 4 x 6cm, được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ khám sức khoẻ của thuyền viên, còn rõ nét và nhận dạng được.

b. Số lượng hồ sơ:     01  (bộ)

Thời hạn giải quyết

1. Đối với trường hợp khám sức khỏe thuyền viên đơn lẻ: trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc khám sức khỏe thuyền viên, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện khám sức khỏe thuyền viên;

2. Đối với trường hợp khám sức khỏe thuyền viên tập thể theo hợp đồng: cơ sở khám sức khỏe thuyền viên trả Giấy khám sức khỏe thuyền viên, Sổ khám sức khỏe thuyền viên định kỳ cho người được khám sức khỏe thuyền viên theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận sức khoẻ thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Phí, lệ phí

Nộp phí theo mức phí thu viện phí hiện hành theo quy định của từng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tên mẫu đơn, tờ khai

Mẫu giấy khám sức khỏe thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam (Phụ lục IV Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017);

Yêu cầu, điều kiện

Sức khỏe đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ Y tế (có Phụ lục kèm theo).

Căn cứ pháp lý

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015;

- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế.

- Thông tư  số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ Y tế.

Tải file: Biểu mẫu

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC