Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng sinh
Cơ quan: UBND cấp xã
Nội dung:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh lập hồ sơ và nộp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp Giấy chứng sinh cho trẻ lần đầu để xin cấp lại Giấy chứng sinh.

- Thời gian: sáng từ 07:30 - 10:30, chiều 13:30 - 16:30 các ngày làm việc trong tuần, trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định.

Bước 2: Viên chức tiếp nhận Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin trên đơn.

+ Nếu đơn đầy đủ thông tin, viết phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho người nộp đơn.

+ Nếu đơn chưa đầy đủ thông tin, chưa hợp lệ: Hướng dẫn cho người nộp đơn hoàn chỉnh thông tin theo quy định.

Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh đầy đủ, hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm làm thủ tục cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ.

Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc.

Bước 4: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng sinh có nhầm lẫn để hủy, đơn và giấy tờ chứng minh được lưu cùng với bản lưu cũ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (đối với trường hợp cấp lại do có nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh lần cấp trước); lưu giữ hồ sơ (đối với trường hợp cấp lại do mất, rách, nát Giấy chứng sinh).

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi đầy đủ các nội dung theo quy định. Giấy chứng sinh được cấp lại phải ghi rõ số, quyển số của Giấy chứng sinh cũ và đóng dấu “Cấp lại”. Cá nhân đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh có trách nhiệm đọc, kiểm tra lại thông tin trước khi ký.

Bước 5: Cá nhân đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ.

- Thời gian: sáng từ 07:30 - 10:30, chiều 13:30 - 16:30 các ngày làm việc trong tuần, trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp Giấy chứng sinh cho trẻ lần đầu

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Đối với trường hợp cấp lại do có nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh lần cấp trước:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh (theo mẫu).

- Giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp Giấy chứng sinh cho trẻ lần đầu.

* Đối với trường hợp cấp lại do mất, rách, nát Giấy chứng sinh:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh (theo mẫu)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bản chính

Thời hạn giải quyết

Tối đa 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đầy đủ, hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp Giấy chứng sinh cho trẻ lần đầu

Kết quả thực hiện

Giấy chứng sinh (cấp lại)

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh (Phụ lục 03 Thông tư 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012)

Yêu cầu, điều kiện

- Do có nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh lần cấp trước

- Do mất, rách, nát Giấy chứng sinh

Căn cứ pháp lý

Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế 

Tải file: Biểu mẫu

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC