Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
Cơ quan: UBND cấp huyện, thành phố (Phòng Y tế)
Nội dung:

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm nộp hồ sơ tại UBND huyện, thành phố hoặc qua đường bưu điện

- Thời gian: Vào các ngày từ  thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)

Bước 2: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị, UBND huyện, thành phố lập kế hoạch, gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân.

Bước 3: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, UBND huyện, thành phố cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân đạt từ 80% số câu trả lời đúng trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại UBND huyện, thành phố hoặc qua đường bưu điện

- Thời gian Vào các ngày từ  thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu);

- Giấy tờ chứng minh đã nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

13 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện:

UBND huyện, thành phố

Kết quả thực hiện:

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm. Mức thu: 30.000 đồng/lần/người

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (mẫu số 07 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014)

Yêu cầu, điều kiện:

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

- Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm.

- Nội dung kiến thức chung về an toàn thực phẩm bao gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm

Căn cứ pháp lý:

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế;

- Thông tư số 279/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 69/QĐ-SYT ngày 09/3/2015 của Sở Y tế;

Tải file: Biểu mẫu

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC