Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan: UBND cấp huyện, thành phố (Phòng Y tế)
Nội dung:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, thành phố hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian Vào các ngày từ  thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)

Bước 2: Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, UBND huyện, thành phố cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở. Trường hợp từ chối sẽ thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không đổi Giấy chứng nhận.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại UBND huyện, thành phố hoặc qua đường bưu điện

- Thời gian Vào các ngày từ  thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (bản gốc);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng);

- Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.

b) Số lượng hồ sơ: (01 bộ)

Thời hạn giải quyết:

07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức                                                              

Cơ quan thực hiện:

UBND cấp huyện, thành phố

Kết quả:

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Phí, lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (Mẫu số 04 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014)

Yêu cầu, điều kiện:

Giấy chứng nhận chỉ được đổi trong các trường hợp sau:

- Giấy chứng nhận chỉ được đổi khi còn thời hạn;

- Khi thay đổi tên của doanh nghiệp hoặc/và đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống; 

Căn cứ pháp lý:

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế;

- Thông tư số 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ Y tế;

- Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ Y tế;

Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế;

Thông tư số 279/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Quyết định số 69/QĐ-SYT ngày 09/3/2015 của Sở Y tế;

Tải file: Biểu mẫu

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC