Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan: UBND cấp huyện, thành phố (Phòng Y tế)
Nội dung:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, thành phố hoặc qua đường bưu điện

- Thời gian: Vào các ngày từ  thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)

Bước 2:

- Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, UBND huyện, thành phố tiến hành thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ. Nếu quá 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ nếu cơ sở không có phản hồi hay bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì UBND huyện, thành phố sẽ hủy hồ sơ.

- Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, trong vòng 10 ngày làm việc UBND huyện, thành phố tiến hành thẩm định tại cơ sở:

+ Nếu cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, tiến hành làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở.

+ Nếu cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phải chờ hoàn thiện phải ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện trong biên bản, thời hạn thẩm định lại không quá 15 ngày.

+ Nếu cơ sở không đạt yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm, tiến hành làm thông báo gửi cho cơ quan quản lý địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại UBND huyện, thành phố hoặc qua đường bưu điện

- Thời gian: Vào các ngày từ  thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).

- Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm:

+ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở;

+ Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;

+ Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).

- Danh sách kết quả khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.

b) Số lượng hồ sơ: (01 bộ)

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức                                                              

Cơ quan thực hiện:

UBND cấp huyện, thành phố

Kết quả:

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống):

+ Phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng/lần/cơ sở

+ Phục vụ từ 200 suất ăn: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu số 01 Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014).

Yêu cầu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý:

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ;

Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế;

Thông tư số 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ Y tế;

Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ Y tế;

Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế;

Thông tư số 279/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Quyết định số 69/QĐ-SYT ngày 09/3/2015 của Sở Y tế;

Tải file: Biểu mẫu

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC