Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
Chi tiết Thủ tục hành chính:
Tên Thủ tục: Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức
Cơ quan: Chi cục ATVSTP
Nội dung:

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đề cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm nộp hồ sơ tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Địa chỉ: 411 Bà Triệu - Thành phố Kon Tum   

- Thời gian: buổi sáng từ 8h-11h và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn và đề nghị bổ sung.

Bước 3: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị, Chi cục ATVSTP lập kế hoạch, gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức.

Bước 4: Sau 03 ngày làm việc kề từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, Chi cục ATVSTP cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức đạt từ 80% số câu trả lời đúng trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Chi cục ATVSTP hoặc qua đường bưu điện

- Thời gian: buổi sáng từ  8h-11h và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu);

- Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);

- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

* Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:

- Đơn đề nghị và bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu);

- Giấy tờ chứng minh đã nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

b. Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

13 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện:

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh.

Kết quả thực hiện:

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Phí, lệ phí:

Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm. Mức thu: 30.000 đồng/lần/người

Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm-Mẫu số 01a, Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014)

- Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu số 01b, Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014)

- Đơn đề nghị và bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống-Mẫu số 06 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014);

Yêu cầu, điều kiện:

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

- Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm.

- Nội dung kiến thức chung về an toàn thực phẩm bao gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm.

Căn cứ pháp lý:

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 06/7/2017 của Chính phủ.

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế;

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính;

 

Tải file: Biểu mẫu

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC