Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021

 

THÔNG TIN THUỐC
V/v thu hồi thuốc viên nén Pharcoter, SĐK: VD-14429-11; lô: 18047
In bài viết
7-1-2021

Phòng NVYD  
Số lượt xem:77
Bài viết liên quan:
Icon  V/v thông báo Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng - Đợt 33
Icon  V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Icon  Đính chính thông tin trong Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc
Icon  Thông báo thu hồi thuốc vi phạm chất lượng mức độ 3
Icon  V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Icon  V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Icon  Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Atibutrex
Icon  Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Icon  Thông báo thu hồi lô thuốc Sedtyl số lô 02L19 không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Icon  V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi Viên nang mềm Dacodex (4383/SYT-NVYD)
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC