Thứ 3, ngày 24 tháng 11 năm 2020

 

THÔNG TIN THUỐC
V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (4331/SYT-NVYD)
In bài viết
17-11-2020

Phòng NVYD  
Số lượt xem:55
Bài viết liên quan:
Icon  Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (4323/SYT-NVYD)
Icon  Đình chỉ lưu hành và thu hồi dung dịch thuốc tiêm Protamine Choay 1000 U.A.H/ml (4316/SYT-NVYD)
Icon  V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (4207/SYT-NVYD)
Icon  V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (4086/SYT-NVYD)
Icon  V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (4087/SYT-NVYD)
Icon  Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (3976/SYT-NVYD)
Icon  V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (3877/SYT-NVYD)
Icon  V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (3609/SYT-NVTD)
Icon  V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (3249/SYT-NVYD)
Icon  V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (3566/SYT-NVYD)
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC