Thứ 6, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG TIN THUỐC
V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (3877/SYT-NVYD)
In bài viết
13-10-2020

Phòng NVYD  
Số lượt xem:84
Bài viết liên quan:
Icon  V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (3609/SYT-NVTD)
Icon  V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (3249/SYT-NVYD)
Icon  V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (3566/SYT-NVYD)
Icon  V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (3249/SYT-NVYD)
Icon  Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (3095/SYT-NVYD)
Icon  Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng (3110/SYT-NVYD)
Icon  Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (3075/SYT-NVYD)
Icon  Công văn số 1762/SYT-NVD ngày 11/6/2019 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền
Icon  Công văn số 1715/SYT-NVD ngày 07/6/2019 về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Icon  Công văn số 1638/SYT-NVD ngày 29/5/2019 về việc triển khai thực hiện hướng dẫn việc thu hồi, tiêu hủy vắc xin
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC