Thứ 6, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG TIN THUỐC
V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (3609/SYT-NVTD)
In bài viết
22-9-2020

Phòng NVYD  
Số lượt xem:265
Bài viết liên quan:
Icon  V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (3249/SYT-NVYD)
Icon  V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (3566/SYT-NVYD)
Icon  V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (3249/SYT-NVYD)
Icon  Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (3095/SYT-NVYD)
Icon  Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng (3110/SYT-NVYD)
Icon  Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (3075/SYT-NVYD)
Icon  Công văn số 1762/SYT-NVD ngày 11/6/2019 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền
Icon  Công văn số 1715/SYT-NVD ngày 07/6/2019 về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Icon  Công văn số 1638/SYT-NVD ngày 29/5/2019 về việc triển khai thực hiện hướng dẫn việc thu hồi, tiêu hủy vắc xin
Icon  Công văn số 1626/SYT-NVD ngày 28/5/2019 về việc xử lý thuốc viên nén Sebemin không đạt tiêu chuẩn chất lượng
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC