Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯƠNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở làm việc
In bài viết
28-7-2020

  
Số lượt xem:361
Bài viết liên quan:
Icon  Thông tin đầu mối tiếp nhận việc ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Các văn bản chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch của Trung ương và địa phương
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC