Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021

 

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯƠNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
Thông tin đầu mối tiếp nhận việc ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19
In bài viết
6-4-2020

Sở Y tế tỉnh Kon Tum

- Địa  chỉ:  Số  808,  Phan  Đình  Phùng,  phường  Quang  Trung,  thành  phố  Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Điện thoại Văn phòng Sở Y tế: 0260.3863048.

- Địa chỉ email: soyte-kontum@chinhphu

- Số tài khoản : 3713.0.1047957.00000,  tại  Kho bạc nhà  nước tỉnh Kon Tum, 

đơn vị thụ hưởng: Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

Công chức được phân công làm đầu mối liên lạc, theo dõi:

a) Đồng chí Bùi Thị Hồng Lê – Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế.

- Điện thoại bàn: 0260.3865372; di động: 0976875235. 

- Địa chỉ email: bui.hongle6@gmail.com.

b) Đồng chí Lê Thị Hằng – Kế toán viên.

- Điện thoại bàn: 0260.3864344; di động: 0989826151. 

- Địa chỉ email: lethihangsyt@gmail.com.

  
Số lượt xem:2451
Bài viết liên quan:
Icon  Các văn bản chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch của Trung ương và địa phương
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC