Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯƠNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
Thông tin đầu mối tiếp nhận việc ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19
In bài viết
6-4-2020

Sở Y tế tỉnh Kon Tum

- Địa  chỉ:  Số  808,  Phan  Đình  Phùng,  phường  Quang  Trung,  thành  phố  Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Điện thoại Văn phòng Sở Y tế: 0260.3863048.

- Địa chỉ email: soyte-kontum@chinhphu

- Số tài khoản : 3713.0.1047957.00000,  tại  Kho bạc nhà  nước tỉnh Kon Tum, 

đơn vị thụ hưởng: Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

Công chức được phân công làm đầu mối liên lạc, theo dõi:

a) Đồng chí Bùi Thị Hồng Lê – Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế.

- Điện thoại bàn: 0260.3865372; di động: 0976875235. 

- Địa chỉ email: bui.hongle6@gmail.com.

b) Đồng chí Lê Thị Hằng – Kế toán viên.

- Điện thoại bàn: 0260.3864344; di động: 0989826151. 

- Địa chỉ email: lethihangsyt@gmail.com.

  
Số lượt xem:658
Bài viết liên quan:
Icon  Các văn bản chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch của Trung ương và địa phương
THÔNG BÁO

Công văn số 2017/SYT-NVYD ngày 04/6/2020 của Sở Y tế về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

Kế hoạch số 404/KH-SYT ngày 14/02/2020 của Sở Y tế về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước của ngành Y tế tỉnh Kon Tum năm 2020

Kế hoạch số 4270/KH-SYT ngày 18/12/2019 của Sở Y tế về việc thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành Y tế tỉnh Kon Tum năm 2020

Quyết định số 613/QĐ-SYT ngày 28/10/2019 của Giám đốc Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính nhà nước hằng năm đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Quyết định số 595/QĐ-SYT ngày 18/10/2019 của Giám đốc Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm của Sở Y tế

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
 © Trang thông tin điện tử Sở Y Tế thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
    Người chịu trách nhiệm chính: Đào Duy Khánh. Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Kon Tum
    Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC